BPBM Site Number
State Site Number
Project NumberAhupua'a
50-Ha-A01-012
?
89Keaau
50-Ha-A01-013
?
89Keaau
50-Ha-A01-014
?
89Keaau
50-Ha-A01-015
?
89Keaau
50-Ha-A01-016
?
89Keaau
50-Ha-A01-017
?
89Keaau
50-Ha-A01-018
?
89Keaau
50-Ha-A01-019
?
89Keaau
50-Ha-A01-020
?
89Keaau
50-Ha-A01-021
?
89Keaau
50-Ha-A01-022
?
89Keaau
50-Ha-A01-024
?
89Keaau
50-Ha-A01-025
?
89Keaau
50-Ha-A01-026
?
89Keaau
50-Ha-A01-027
?
89Keaau
50-Ha-A01-028
?
89Keaau
50-Ha-A01-029
?
89Keaau
50-Ha-A01-030
?
89Keaau
50-Ha-A01-031
?
89Keaau
50-Ha-A01-032
?
89Keaau
50-Ha-A01-033
?
89Keaau
50-Ha-A01-034
?
89Keaau
50-Ha-A01-035
?
89Keaau
50-Ha-A01-036
?
89Keaau
50-Ha-A01-037
?
89Keaau
50-Ha-A01-038
?
89Keaau
50-Ha-A01-039
?
89Keeau
50-Ha-A01-040
?
89Keaau
50-Ha-A01-041
?
89Keaau
50-Ha-A01-042
?
89Keaau
50-Ha-A01-043
?
89Keaau
50-Ha-A01-044
?
89Keaau
50-Ha-A02-001
?
89Waikahekahe
50-Ha-A02-002
?
89Waikahekahe
50-Ha-A02-003
?
89Waikahekahe
50-Ha-A03-001
?
89Makuu
50-Ha-A03-002
?
89Makuu
50-Ha-A03-003
?
89Makuu
50-Ha-A03-004
?
89Makuu
50-Ha-A03-005
?
89Makuu
50-Ha-A03-006
?
89Makuu
50-Ha-A03-007
?
89Makuu
50-Ha-A03-010
?
89Makuu
50-Ha-A03-014
?
89Makuu
50-Ha-A03-015
?
214Maku'u
50-Ha-A03-016
?
89Makuu
50-Ha-A03-017
?
89Makuu
50-Ha-A03-018
?
89Makuu
50-Ha-A03-019
?
89Makuu
50-Ha-A03-020
?
89Makuu
50-Ha-A03-024
?
89Makuu
50-Ha-A03-025
?
89Makuu
50-Ha-A03-026
?
89Makuu
50-Ha-A03-027
?
89Makuu
50-Ha-A04-001
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-002
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-003
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-004
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-005
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-006
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-007
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-010
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-011
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-012
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-013
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-014
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-015
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-016
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-019
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-021
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-022
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-023
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-024
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-025
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-026
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-027
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-028
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-029
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-030
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-031
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-032
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-033
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-034
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-035
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-036
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-037
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-038
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-039
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-040
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-041
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-042
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-043
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-044
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-045
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-046
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-047
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-048
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-049
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-050
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-051
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-052
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-053
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-054
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-055
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-056
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-057
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-058
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-059
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-060
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-061
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-062
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-063
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-064
?
89Keonepoko
50-Ha-A04-066
?
89Keonepoko
50-Ha-A05-001
?
89Waiakahiula
50-Ha-A05-002
?
89Waiakahiula
50-Ha-A05-003
?
89Waiakahiula
50-Ha-A05-004
?
89Waiakahiula
50-Ha-A05-005
?
89Waiakahiula
50-Ha-A05-006
?
89Waiakahiula
50-Ha-A05-007
?
89Waiakahiula
50-Ha-A05-008
?
89Waiakahiula
50-Ha-A05-009
?
89Waiakahiula
50-Ha-A06-001
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-002
?
Nanawale
50-Ha-A06-003
?
Nanawale
50-Ha-A06-004
?
Nanawale
50-Ha-A06-005
?
Nanawale
50-Ha-A06-006
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-007
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-008
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-009
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-010
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-011
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-012
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-013
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-014
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-015
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-016
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-017
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-018
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-019
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-020
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-021
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-022
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-023
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-024
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-025
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-026
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-027
?
91Kahuwai
50-Ha-A06-028
?
91Kahuwai
50-Ha-A07-001
?
214Halepuaa
50-Ha-A08-001
50-10-46-2500
55 321Halekamahina, Kula
50-Ha-A08-002
?
Kumukahi, Kula
50-Ha-A09-001
50-10-46-2501
55Kapoho
50-Ha-A09-002
50-10-46-5245
321Kapoho
50-Ha-A10-001
50-10-46-3950
50-Ha-A10-002
?
Ahalanui
50-Ha-A10-003
?
Ahalanui
50-Ha-A10-004
?
Ahalanui
50-Ha-A10-005
?
Ahalanui
50-Ha-A10-006
50-10-46-3950
91Pualaa
50-Ha-A10-007
50-10-46-3946
34 91Pualaa
50-Ha-A10-008
50-10-46-3947
34 91Pualaa
50-Ha-A10-009
50-10-46-3948
34 91Pualaa
50-Ha-A10-010
50-10-46-3949
91Pualaa
50-Ha-A10-011
50-10-46-2502
34 35 55Pualaa
50-Ha-A10-012
50-10-46-2503
34 35 55Ahalanui
50-Ha-A10-013
50-10-46-2504
55Ahalanui
50-Ha-A10-014
50-10-46-2505
55Ahalanui
50-Ha-A10-015
50-10-46-2506
55Laepaoo
50-Ha-A10-016
50-10-46-2507
55Oneola
50-Ha-A10-017
50-10-46-2508
55Oneola
50-Ha-A10-018
50-10-46-2509
55Oneola
50-Ha-A11-001
50-10-46-2517
55Keahialaka
50-Ha-A11-002
?
Pohoiki
50-Ha-A11-003
50-10-46-2510
55Pohoiki
50-Ha-A11-004
50-10-46-2511
55Pohoiki
50-Ha-A11-005
50-10-46-2512
55Pohoiki
50-Ha-A11-006
50-10-46-2513
55Pohoiki
50-Ha-A11-007
50-10-46-2514
55Pohoiki
50-Ha-A11-008
50-10-46-2515
55Pohoiki
50-Ha-A11-009
50-10-46-2516
55Pohoiki
50-Ha-A11-010
50-10-46-2518
55Keahialaka
50-Ha-A11-011
50-10-46-2519
55Keahialaka
50-Ha-A11-012
50-10-46-2520
55Keahialaka
50-Ha-A12-001
50-10-46-2525
55Kaukulau, Keahialaka
50-Ha-A12-002
50-10-46-2521
55Kaukulau
50-Ha-A12-003
50-10-46-2522
55Kaukulau
50-Ha-A12-004
50-10-46-2523
55Kaukulau
50-Ha-A12-005
50-10-46-2524
55Kaukulau
50-Ha-A12-006
50-10-46-2526
55Kaukulau
50-Ha-A12-007
50-10-46-2527
55Kaukulau
50-Ha-A12-008
50-10-46-2528
55Kaukulau
50-Ha-A12-009
50-10-46-2529
55Malama-ki
50-Ha-A12-010
50-10-46-2530
55Malama-ki
50-Ha-A12-011
50-10-46-2531
55Malama-ki
50-Ha-A13-001
50-10-46-2532
55Kauaea
50-Ha-A13-002
50-10-___-2533
55Iliililoa
50-Ha-A15-001
50-10-___-2534
55 91Kaueleau
50-Ha-A15-002
?
55 91Kaueleau
50-Ha-A16-001
?
Kamaili
50-Ha-A16-002
?
Kamaili
50-Ha-A16-003
?
Kamaili
50-Ha-A16-004
?
Kukuihale
50-Ha-A16-005
?
Kukuihale
50-Ha-A16-006
50-10-46-2535
55Kamaili
50-Ha-A16-007
50-10-46-2537
55Kamaili
50-Ha-A16-008
50-10-46-2538
55Kamaili
50-Ha-A17-001
?
Keekee
50-Ha-A17-002
?
Kehena
50-Ha-A17-003
?
Kehena
50-Ha-A17-004
50-10-??-2540___??
55Kehena
50-Ha-A17-005
?
Keekee
50-Ha-A17-006
?
Keekee
50-Ha-A17-007
?
Keekee
50-Ha-A17-008
?
Keekee
50-Ha-A17-009
?
Keekee
50-Ha-A17-010
?
Keekee
50-Ha-A17-011
?
Keekee
50-Ha-A17-012
?
Keekee
50-Ha-A17-013
?
Keekee
50-Ha-A17-014
?
Keekee
50-Ha-A17-015
?
Keekee
50-Ha-A17-016
?
Keekee
50-Ha-A17-017
?
Keekee
50-Ha-A17-018
?
Keekee
50-Ha-A17-019
?
Keekee
50-Ha-A17-020
?
Keekee
50-Ha-A17-022
?
Keekee
50-Ha-A17-023
?
Keekee
50-Ha-A17-024
?
Keekee
50-Ha-A17-025
?
Keekee
50-Ha-A17-026
?
Keekee
50-Ha-A17-027
?
Keekee
50-Ha-A17-028
?
Keekee
50-Ha-A17-029
?
Keekee
50-Ha-A17-030
?
Keekee
50-Ha-A17-031
50-10-46-2536
55Keekee
50-Ha-A17-032
50-10-46-2539
55Keekee
50-Ha-A18-001
?
Kikala
50-Ha-A18-002
?
Kikala
50-Ha-A18-003
?
Kikala
50-Ha-A18-004
?
Kikala
50-Ha-A18-005
?
Kikala
50-Ha-A18-006
?
Kikala
50-Ha-A18-007
?
Kikala
50-Ha-A18-008
?
Kikala
50-Ha-A18-009
?
Kikala
50-Ha-A18-010
?
Kikala
50-Ha-A18-011
?
Kikala
50-Ha-A18-012
?
Kikala
50-Ha-A18-013
?
Kikala
50-Ha-A18-014
?
Kikala
50-Ha-A18-015
?
Kikala
50-Ha-A18-016
?
Keokea
50-Ha-A18-017
?
55Keokea
50-Ha-A18-018
50-10-46-2541
55Keokea
50-Ha-A18-019
50-10-46-2542
55Keokea
50-Ha-A18-020
50-10-46-2542
55Keokea
50-Ha-A18-021
50-10-46-2544
55Keokea
50-Ha-A18-022
50-10-46-2545
55Keokea
50-Ha-A18-023
50-10-46-2546
55Keokea
50-Ha-A19-001
?
Kaimu
50-Ha-A19-002
50-10-46-2547
55Kaimu
50-Ha-A19-003
55
50-Ha-A19-004
55
50-Ha-A19-005
55
50-Ha-A19-006
55
50-Ha-A19-007
55
50-Ha-A19-008
55
50-Ha-A19-009
55
50-Ha-A19-010
55
50-Ha-A19-011
55
50-Ha-A19-012
55
50-Ha-A19-013
55
50-Ha-A19-014
55
50-Ha-A19-015
55
50-Ha-A19-016
55
50-Ha-A19-017
55
50-Ha-A19-018
55
50-Ha-A19-019
55
50-Ha-A19-020
55
50-Ha-A19-021
55
50-Ha-A19-022
55
50-Ha-A19-023
55
50-Ha-A19-024
55
50-Ha-A19-025
55
50-Ha-A19-026
55
50-Ha-A19-027
55
50-Ha-A19-028
55
50-Ha-A19-029
55
50-Ha-A19-030
55
50-Ha-A19-031
55
50-Ha-A19-032
55
50-Ha-A19-033
55
50-Ha-A19-034
55
50-Ha-A19-035
55
50-Ha-A19-036
55
50-Ha-A19-037
55
50-Ha-A19-038
55
50-Ha-A19-039
55
50-Ha-A19-041
55
50-Ha-A19-042
55
50-Ha-A19-043
55
50-Ha-A19-044
55
50-Ha-A19-045
55
50-Ha-A19-046
55
50-Ha-A19-047
55
50-Ma-B08-245
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-246
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-247
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-248
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-249
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-250
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-251
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-252
50-50-14-1007
488Makena, Makawao
50-Ma-B09-001
50-50-14-1362
6 90 436Papaanui, Makawao
50-Ma-B09-002
50-50-14-197
6 90Papaanui, Makawao
50-Ma-B09-003
50-50-14-1023
90Papaanui, Ulupalakua, Makawao
50-Ma-B09-004
50-50-14-1024
90Papaanui, Ulupalakua, Makawao
50-Ma-B09-005
50-50-14-1025
90Papaanui, Ulupalakua, Makawao
50-Ma-B09-006
50-50-14-1026
90 92Papaanui, Makena
50-Ma-B09-007
50-50-14-1361
6 90 92 436Ulupalakua, Papaanui, Makawao
50-Ma-B09-008
50-50-14-1022
90 92 193Ulupalakua, Papaanui, Makawao
50-Ma-B09-009
50-50-14-1021
90 92Ulupalakua, Papaanui, Makawao
50-Ma-B09-010
?
92 92Makena, Makawao
50-Ma-B09-011
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B09-012
?
92
50-Ma-B09-013
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B09-014
50-50-14-2587
92 432Makena, Makawao
50-Ma-B09-015
?
92
50-Ma-B09-016
?
92
50-Ma-B09-017
?
92
50-Ma-B09-018
?
192Papaanui/Waipao, Makawao
50-Ma-B09-019
?
192 193Papaanui/Waipao, Makawao
50-Ma-B09-020
?
192 193Papaanui/Waipao, Makawao
50-Ma-B09-021
?
192 193Papaanui/Waipao, Makawao
50-Ma-B09-022
?
192 193Papaanui/Waipao, Makawao
50-Ma-B09-023
?
192 193Papaanui/Waipao
50-Ma-B09-024
?
192 193Papaanui/Waipao, Makawao
50-Ma-B09-025
?
192 193Papaanui/Waipao, Makawao
50-Ma-B09-026
?
192 193Papaanui/Waipao, Makawao
50-Ma-B09-027
?
192 193Papaanui/Waipao, Makawao
50-Ma-B09-028
?
192 193Papaanui/Waipao, Makawao
50-Ma-B09-029
?
192 193Papaanui/Waipao, Makawao
50-Ma-B09-030
?
192 193Papaanui/Waipao, Makawao
50-Ma-B09-031
?
192 193Papaanui/Kaeo, Makawao
50-Ma-B09-032
?
199 209 263Waipao, Makena, Makawao
50-Ma-B09-033
?
199 209 263Waipao, Makena, Makawao
50-Ma-B09-034
199 209 263Waipao, Makena, Makawao
50-Ma-B09-035
?
199 209 263Waipao, Makena, Makawao
50-Ma-B09-036
?
199 209 263Waipao, Makena, Maui
50-Ma-B09-037
?
199 209 263Waipao, Makena, Makawao
50-Ma-B09-038
?
199 209 263Waipao, Makena, Makawao
50-Ma-B09-039
?
199 209 263Waipao, Makena, Makawao
50-Ma-B09-040
?
199 209 263Waipao, Makena, Makawao
50-Ma-B09-041
?
199 209 263Waipao, Makena, Makawao
50-Ma-B09-042
?
199 209 263Waipao, Makena, Makawao
50-Ma-B09-044
?
192Makena, Kaeo/Papaanui, Makawao
50-Ma-B09-045
?
192Makena, Kaeo/Papaanui, Makawao
50-Ma-B09-046
?
192Makena, Kaeo/Papaanui, Makawao
50-Ma-B09-047
?
192Makena, Kaeo/Papaanui, Makawao
50-Ma-B09-048
?
192Makena, Kaeo/Papaanue, Makawao
50-Ma-B09-049
?
192Makena, Kaeo/Papaanue, Makawao
50-Ma-B09-050
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-051
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-052
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-053
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-054
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-055
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-056
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-057
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-058
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-059
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-060
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-061
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-062
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-063
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-064
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-065
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-066
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-067
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-068
?
Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-069
?
117Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-070
?
117Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-071
?
117Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-072
?
117Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B09-073
?
117Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-B10-001
50-50-14-2697
94 95Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-002
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-003
50-50-14-2698
94Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-004
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-005
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-006
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-007
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-008
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-009
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-010
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-011
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-012
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-013
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-014
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-023
50-50-14-2695
94 436Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-024
50-50-14-2696
94 436Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-025
2-1-7:36, 79, 8
199 209 263Kalihi, Makawao
50-Ma-B10-026
2-1-7:36, 79, 8
199 209 263Kalihi, Makawao
50-Ma-B10-027
2-1-7:36, 79, 8
199 209 263Kalihi, Makawao
50-Ma-B10-028
2-1-7:36, 79, 8
199 209 263Kalihi, Makawao
50-Ma-B08-079
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-080
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-081
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-082
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-083
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-084
?
92 192Makena, Makawao
50-Ma-B08-085
?
92 192Makena, Makawao
50-Ma-B08-086
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-087
92
50-Ma-B08-088
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-089
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-090
?
92
50-Ma-B08-091
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-092
92
50-Ma-B08-093
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-094
50-50-14-1937
92 411 432Makena, Makawao
50-Ma-B08-095
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-096
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-097
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-098
?
192Makena, Kaeo, Makawao
50-Ma-B08-099
?
92 192Makena, Kaeo, Makawao
50-Ma-B08-100
?
192Makena, Kaeo, Makawao
50-Ma-B08-101
?
92 192?
50-Ma-B08-102
?
192Makena, Kaeo, Makawao
50-Ma-B08-103
?
192Makena, Kaeo, Makawao
50-Ma-B08-104
?
192Makena, Kaeo, Makawao
50-Ma-B08-105
?
192Makena, Kaeo, Makawao
50-Ma-B08-106
?
192Makena, Kaeo, Makawao
50-Ma-B08-107
?
192?
50-Ma-B08-108
?
192?
50-Ma-B08-109
?
192?
50-Ma-B08-110
?
192?
50-Ma-B08-111
?
92 192Further research needed.
50-Ma-B08-112
?
192Mooiki
50-Ma-B08-113
?
192Mooiki
50-Ma-B08-114
?
192Mooiki
50-Ma-B08-115
?
192Mooiki
50-Ma-B08-116
?
192Mooiki
50-Ma-B08-117
?
192Mooiki
50-Ma-B08-118
?
192Mooiki
50-Ma-B08-119
?
192Mooiki
50-Ma-B08-120
?
192Mooiki
50-Ma-B08-121
?
192Mooiki
50-Ma-B08-122
?
192Mooiki
50-Ma-B08-123
?
192Mooiki
50-Ma-B08-124
?
192Mooiki
50-Ma-B08-125
?
192Mooiki
50-Ma-B08-126
?
192Mooiki
50-Ma-B08-127
?
192Mooiki
50-Ma-B08-128
?
192Mooiki
50-Ma-B08-129
?
192Mooiki
50-Ma-B08-130
?
192Mooiki
50-Ma-B08-131
?
192Mooiki
50-Ma-B08-132
?
192Mooiki
50-Ma-B08-133
?
192Mooiki
50-Ma-B08-134
?
92Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-135
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-136
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-137
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-138
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-139
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-140
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-141
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-142
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-143
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-144
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-145
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-147
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-148
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-149
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-150
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-151
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-152
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-153
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-154
?
192Mooiki, Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-155
?
192Mooiki, Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-156
?
192Mooiki, Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-157
?
192Mooiki, Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-158
?
192Mooiki, Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-159
?
192Mooiki, Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-160
?
92Mooiki, Makena, Makawao
50-Ma-B08-161
?
92Mooiki, Makena, Makawao
50-Ma-B08-162
?
92Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-163
?
92 192Mooiki, Makena, Makawao
50-Ma-B08-164
?
92 192Mooiki, Makena, Makawao
50-Ma-B08-165
?
92 192Mooiki, Makena, Makawao
50-Ma-B08-166
?
92 192Mooiki, Makena, Makawao
50-Ma-B08-167
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-168
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-169
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-170
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-171
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-172
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-173
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-174
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-175
?
192Makena
50-Ma-B08-176
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-177
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-178
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-179
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-180
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-181
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-182
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-183
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-184
?
192Makena, Makawao
50-Ma-C11-006
50-50-04-033
90Waihee
50-Ma-C11-007
50-50-04-034
90Waihee
50-Ma-C11-008
50-50-04-035
90Waihee
50-Ma-C11-009
50-50-04-036
90Waihee
50-Ma-C11-010
50-50-04-1189
90Waiehu (Waihee ?)
50-Ma-C11-011
50-50-04-1190 (Site dropped.)
50-Ma-C11-012
50-50-04-1191
90Waihee
50-Ma-C11-013
50-50-04-1192
90Kamahoe, Waihee
50-Ma-C11-014
50-50-04-1193
90Waihee
50-Ma-C11-015
50-50-04-1194
90Waihee (or Waiehu, as Thrum says?
50-Ma-C11-016
50-50-04-1195
90Waihee
50-Mo-A01-180
5-315
13 14
50-Mo-A01-181
5-315
13 14
50-Mo-A01-182
5-315
13 14
50-Mo-A01-183
5-315
13 14
50-Mo-A01-184
5-315
13 14
50-Mo-A01-185
5-315
13 14
50-Mo-A01-186
5-315
13 14
50-Mo-A01-187
5-315
13 14
50-Mo-A01-188
5-315
13 14
50-Mo-A01-189
5-315
13 14
50-Mo-A01-190
5-315
13 14
50-Mo-A01-191
5-315
13 14
50-Mo-A01-192
5-315
13 14
50-Mo-A01-193
5-315
13 14
50-Mo-A01-194
5-315
13 14
50-Mo-A01-195
5-315
13 14
50-Mo-A01-196
5-315
13 14
50-Mo-A01-197
5-315
13 14
50-Mo-A01-198
5-315
13 14
50-Mo-A01-199
5-315
13 14
50-Mo-A01-200
5-315
13 14
50-Mo-A01-201
5-315
13 14
50-Mo-A01-202
5-315
13 14
50-Mo-A01-203
5-315
13 14
50-Mo-A01-204
5-315
13 14
50-Mo-A01-205
5-315
13 14
50-Mo-A01-206
5-315
13 14
50-Mo-A01-207
5-315
13 14
50-Mo-A01-208
5-315
13 14
50-Mo-A01-209
5-315
13 14
50-Mo-A01-210
5-315
13 14
50-Mo-A01-211
5-315
13 14
50-Mo-A01-212
5-315
13 14
50-Mo-A01-213
5-315
13 14
50-Mo-A01-214
5-315
13 14
50-Mo-A01-215
5-315
13 14
50-Mo-A01-216
5-315
13 14
50-Mo-A01-217
5-315
13 14
50-Mo-A01-218
5-315
13 14
50-Mo-A01-219
5-315
13 14
50-Mo-A01-220
5-315
13 14
50-Mo-A01-221
5-315
13 14
50-Mo-A01-222
5-315
13 14
50-Mo-A01-223
5-315
13 14
50-Mo-A01-224
5-315
13 14
50-Mo-A01-225
5-315
13 14
50-Mo-A01-226
5-315
13 14
50-Mo-A01-227
5-315
13 14
50-Mo-A01-228
5-315
13 14
50-Mo-A01-229
5-315
13 14
50-Mo-A01-230
5-315
13 14
50-Mo-A01-231
5-315
13 14
50-Mo-A01-232
5-315
13 14
50-Mo-A01-233
5-315
13 14
50-Mo-A01-234
5-315
13 14
50-Mo-A01-235
5-315
13 14
50-Mo-A01-236
5-315
13 14
50-Mo-A01-237
5-315
13 14
50-Mo-A01-238
5-315
13 14
50-Mo-A01-239
5-315
13 14
50-Mo-A01-240
5-315
13 14
50-Mo-A01-241
5-315
13 14
50-Mo-A01-242
5-315
13 14
50-Mo-A01-243
5-315
13 14
50-Mo-A01-244
5-315
13 14
50-Mo-A01-245
5-315
13 14
50-Mo-A01-246
5-315
13 14
50-Mo-A01-247
5-315
13 14
50-Mo-A01-248
5-315
13 14
50-Mo-A01-249
5-315
13 14
50-Mo-A01-250
5-315
13 14
50-Mo-A01-251
5-315
13 14
50-Mo-A01-252
5-315
13 14
50-Mo-A01-253
5-315
13 14
50-Mo-A01-254
5-315
13 14
50-Mo-A01-255
5-315
13 14
50-Mo-A01-256
5-315
13 14
50-Mo-A01-257
5-315
13 14
50-Mo-A01-258
5-315
13 14
50-Mo-A01-259
5-315
13 14
50-Mo-A01-260
5-315
13 14
50-Mo-A01-261
5-315
13 14
50-Mo-A01-262
5-315
13 14
50-Mo-A01-263
5-315
13 14
50-Mo-A01-264
5-315
13 14
50-Mo-A01-265
5-315
13 14
50-Mo-A01-266
5-315
13 14
50-Mo-A01-267
5-315
13 14
50-Mo-A01-268
5-315
13 14
50-Mo-A01-269
5-315
13 14
50-Mo-A01-270
5-315
13 14
50-Mo-A01-271
5-315
13 14
50-Mo-A01-272
5-315
13 14
50-Mo-A01-273
5-315
13 14
50-Mo-A01-274
5-315
13 14
50-Mo-A01-275
5-315
13 14
50-Mo-A01-276
5-315
13 14
50-Mo-A01-277
5-315
13 14
50-Mo-A01-278
5-315
13 14
50-Mo-A01-279
5-315
13 14
50-Mo-A01-280
5-315
13 14
50-Mo-A01-281
5-315
13 14
50-Mo-A01-282
5-315
13 14
50-Mo-A01-283
5-315
13 14
50-Mo-A01-284
5-315
13 14
50-Mo-A01-285
5-315
13 14
50-Mo-A01-286
5-315
13 14
50-Mo-A01-287
5-315
13 14
50-Mo-A01-288
5-315
13 14
50-Mo-A01-289
5-315
13 14
50-Mo-A01-290
5-315
13 14
50-Mo-A01-291
5-315
13 14
50-Mo-A01-292
5-315
13 14
50-Mo-A01-293
5-315
13 14
50-Mo-A01-294
5-315
13 14
50-Mo-A01-295
5-315
13 14
50-Mo-A01-296
5-315
13 14
50-Mo-A01-297
5-315
13 14
50-Mo-A01-298
5-315
13 14
50-Mo-A01-299
5-315
13 14
50-Mo-A01-300
5-315
13 14
50-Mo-A01-301
5-315
13 14
50-Mo-A01-302
5-315
13 14
50-Mo-A01-303
5-315
13 14
50-Mo-A01-304
5-315
13 14
50-Mo-A01-305
5-315
13 14
50-Mo-A01-306
5-315
13 14
50-Mo-A01-307
5-315
13 14
50-Mo-A01-308
5-315
13 14
50-Mo-A01-309
5-315
13 14
50-Mo-A01-310
5-315
13 14
50-Mo-A01-311
5-315
13 14
50-Ma-B08-185
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-186
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-187
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-188
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-189
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-190
?
192Makena, Kaeo, Makawao
50-Ma-B08-191
?
192Makena, Makawao, Maui
50-Ma-B08-192
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-193
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-194
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-195
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-196
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-197
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-198
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-199
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-200
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-201
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-202
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-203
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-204
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-205
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-206
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-207
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-208
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-209
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-210
?
192Makena, Makawao
50-Ma-A23-001
50-50-17-135
90Kakalehale
50-Ma-A23-002
50-50-17-136
90Halemano
50-Ma-A23-003
50-50-17-137
90Halemano
50-Ma-A23-004
50-50-17-1091
90Kakalehale
50-Ma-A23-005
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-006
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-007
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-008
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-009
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-010
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-011
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-012
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-013
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-014
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-015
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-016
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-017
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-018
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-019
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-020
50-50-17-521
90Kakalehale
50-Ma-A23-021
50-50-17-1108
90Kalena
50-Ma-A23-022
50-50-17-1109
90Kalena
50-Ma-A23-023
50-50-17-1110
90Kalena
50-Ma-A23-024
50-50-17-1111
90Kalena
50-Ma-A24-001
50-50-17-138
90Maulili
50-Ma-A24-002
50-50-17-1112
90Maulili
50-Ma-A24-003
50-50-17-1113
90Maulili
50-Ma-A24-004
50-50-17-527
90Kikoo, Maulili
50-Ma-A24-005
50-50-17-1115
90Kikoo
50-Ma-A24-006
50-50-17-527
90Kikoo / Maullili
50-Ma-A24-007
50-50-17-527
90Kikoo / Maulili
50-Ma-A24-008
50-50-17-527
90Kikoo / Maulili
50-Ma-A24-009
50-50-17-1119
90Maulili
50-Ma-A24-010
50-50-17-1120
90Maulili
50-Ma-A24-011
50-50-17-1125
90Maulili
50-Ma-A24-012
50-50-17-1122
90Maulili
50-Ma-A24-013
50-50-17-1123
90Kakanoni
50-Ma-A24-014
50-50-17-1124
90Kakanoni
50-Ma-A24-015
50-50-17-1121
90Maulili
50-Ma-A25-001
50-50-16-1492
90Kaapahu
50-Ma-A25-002
Dropped from State Registry--Modern.
Kaapahu
50-Ma-A25-003
50-50-17-1127
90Kaapahu
50-Ma-A25-004
50-50-16-1492
90Kaapahu
50-Ma-A25-005
50-50-16-1129
90Kaapahu
50-Ma-A25-006
50-50-16-1130
90Kaapahu
50-Ma-A25-007
50-50-17-1131
90Kukuiula
50-Ma-A26-001
50-50-16-1132
90Kalepa
50-Ma-A26-002
50-50-16-1133
90Kalepa
50-Ma-A26-003
50-50-16-1134
90Mikimiki
50-Ma-A26-004
50-50-16-1135
90Mikimiki
50-Ma-A27-001
50-50-16-140 (Duplicate of A27-14, A27-17, AND A27-141)
90Kahuai
50-Ma-A27-002
50-50-16-143
Manawainui
50-Ma-A27-003
50-50-16-144
90Kepio
50-Ma-A27-004
50-50-16-146
90Kepio or Kumunui or Kakio
50-Ma-A27-005
50-50-16-145
90Kepio
50-Ma-A27-006
50-50-16-528
90Kahuai to Kepio
50-Ha-B22-272
50-10-75-20242
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-273
50-10-75-20243
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-274
50-10-75-20244
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-275
50-10-75-20245
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-276
50-10-75-20246
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-277
50-10-75-20247
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-278
50-10-75-20248
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-279
50-10-75-20249
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-280
50-10-75-20250
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-281
50-10-75-20251
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-282
50-10-75-20252
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-283
50-10-75-20253
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-284
50-10-75-20254
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-285
50-10-75-20255
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-286
50-10-75-20256
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-287
50-10-75-20257
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-288
50-10-75-20258
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-289
50-10-75-20259
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-290
50-10-75-20260
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-291
50-10-75-20261
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-292
50-10-75-20262
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-293
50-10-75-20263
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-294
50-10-75-20264
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-295
50-10-75-20265
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-296
50-10-75-20266
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-297
50-10-75-20267
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-298
50-10-75-20268
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-299
50-10-75-20269
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-300
50-10-75-20270
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-301
50-10-75-20271
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-302
50-10-75-20272
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-303
50-10-75-20273
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-304
50-10-75-20274
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-305
50-10-75-20275
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-306
50-10-75-20276
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-307
50-10-75-20277
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-308
50-10-75-20278
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-309
50-10-75-20279
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-310
50-10-75-20280
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-311
50-10-75-20281
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-312
50-10-75-20282
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-313
50-10-75-20283
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-314
50-10-75-20284
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-315
50-10-75-20285
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-316
50-10-75-20286
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-317
50-10-75-20287
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-318
50-10-75-20288
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-319
50-10-75-20289
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-320
50-10-75-20290
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-321
50-10-75-20291
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-322
50-10-75-20292
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-323
50-10-75-20293
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-324
50-10-75-20294
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-325
50-10-75-20295
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-326
50-10-75-20296
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-327
50-10-75-20297
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-328
50-10-75-20298
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-329
50-10-75-20299
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-330
50-10-75-20300
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-331
50-10-75-20301
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-332
50-10-75-20302
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-333
50-10-75-20303
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-334
50-10-75-20304
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-335
50-10-75-20305
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-336
50-10-75-20306
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-337
50-10-75-20307
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-338
50-10-75-20308
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-339
50-10-75-20309
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-340
50-10-75-20310
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-341
50-10-75-20311
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-342
50-10-75-20312
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-343
50-10-75-20313
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-344
50-10-75-20314
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-345
50-10-75-20315
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-346
50-10-75-20316
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-347
50-10-75-20317
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-348
50-10-75-20318
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-349
50-10-75-20319
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-350
50-10-75-20320
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-351
50-10-75-20321
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-352
50-10-75-20322
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-353
50-10-75-20323
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-354
50-10-75-20324
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-355
50-10-75-20325
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-356
50-10-75-20326
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-357
50-10-75-20327
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-358
50-10-75-20328
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-359
50-10-75-20329
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-360
50-10-75-20330
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-361
50-10-75-20331
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-362
50-10-75-20332
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-C21-043
?
91 237Keei 2
50-Ha-C22-005
50-10-47-3737
2Napoopoo, S. Kona
50-Ha-C22-006
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-007
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-008
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-009
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-010
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-D03-120
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-121
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-122
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-123
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-124
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-125
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-126
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-127
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-128
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-129
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-130
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-131
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-132
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-133
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-134
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-135
91
50-Ha-D03-136
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-137
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-138
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-139
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-140
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-B11-039
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-040
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-041
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-042
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-043
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-044
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-045
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-046
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-047
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-048
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-049
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-050
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-051
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-052
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-053
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-054
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-055
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-056
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-057
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-058
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-059
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-060
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-061
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-062
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-063
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-064
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-065
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-066
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-067
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-068
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-069
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-070
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-071
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-072
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-073
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-074
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-075
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-076
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-077
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-078
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-079
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-080
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-081
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-082
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-083
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-084
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-085
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-086
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-087
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-088
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-089
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-090
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-091
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-092
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-093
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-094
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-095
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-096
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-097
50-10-74-3562
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-098
50-10-74-3562
33Hokukano
50-Ha-B12-001
50-10-74-3553
33Hokukano
50-Ha-B12-002
50-10-74-3554
33Hokukano
50-Ha-B12-003
50-10-74-3555
33Hokukano
50-Ha-B12-004
50-10-74-3556
33Hokukano
50-Ha-B12-005
50-10-74-3557
33Hokukano
50-Ha-B12-006
50-10-74-3558
33Hokukano
50-Ha-B12-007
50-10-74-3559
33Hokukano
50-Ha-B12-008
50-10-74-3560
21 33Hokukano
50-Ha-B12-009
50-10-74-3561
21 33Hokukano
50-Ha-B12-010
50-10-74-3562
21 33Hokukano
50-Ha-B12-011
50-10-74-3563
21 33Hokukano
50-Ha-B12-012
50-10-74-3564
21 33Hionaa
50-Ha-B12-013
50-10-74-3565
21 33Hionaa
50-Ha-B12-014
50-10-74-3566
21 33Hionaa
50-Ha-B12-015
50-10-74-3567
21 33Hionaa
50-Ha-B12-016
50-10-74-3568
21 33Hionaa
50-Ha-B12-017
50-10-74-3569
21 33Hionaa
50-Ha-B12-018
50-10-74-3570
21 33Hionaa
50-Ha-B12-019
50-10-74-3571
21 33Hionaa
50-Ha-B12-020
50-10-74-3572
21 33Hionaa
50-Ha-B12-021
50-10-74-3573
21 33Hionaa
50-Ha-B12-022
50-10-74-3574
21 33Hionaa
50-Ha-B12-023
50-10-74-3575
21 33Hionaa
50-Ha-B12-024
50-10-74-3576
21 33Hionaa
50-Ha-B12-025
50-10-74-3577
21 33Hionaa
50-Ha-B12-026
50-10-74-3578
21 33Hionaa
50-Ha-B12-027
50-10-74-3579
21 33Hionaa
50-Ha-B12-028
50-10-74-3580
33Hionaa
50-Ha-B12-029
50-10-74-3914
21Hokukano
50-Ha-B12-030
50-10-74- ?
Hokukano
50-Ha-B12-031
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-032
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-033
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-034
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-035
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-036
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-037
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-038
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-039
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-040
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-041
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-042
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-043
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-044
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-045
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-046
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-047
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-048
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-049
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-050
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-051
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-052
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-053
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-054
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-055
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-056
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-057
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-058
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-059
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-060
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-061
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-062
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-063
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-064
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-065
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-066
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-067
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-068
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-069
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-070
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-071
?
21Hionaa
50-Ha-B12-072
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-073
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-074
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-075
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-076
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-077
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-078
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-079
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-080
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-081
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-082
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-083
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-084
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-085
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-086
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-087
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-088
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-089
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-090
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-091
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-092
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-093
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-094
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-095
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-096
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-097
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-098
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-099
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-100
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-101
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-102
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-103
50-10-74- ?
21Hionaa, Hokukano(?)
50-Ha-B12-104
50-10-74- ?
Hionaa, Hokukano(?)
50-Ha-B12-105
50-10-74- ?
*Hionaa, Hokukano(?)
50-Ha-B12-106
50-10-74- ?
21Hionaa, Hokukano(?)
50-Ha-B12-107
50-10-74- ?
21Hionaa
50-Ha-B12-108
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-109
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-110
50-10-74- ?
Hionaa
50-Ha-B12-111
50-10- ?
?
50-Ha-B12-112
50-10-74- ?
Hinoaa
50-Ha-B12-113
?
21Hionaa
50-Ha-B12-114
?
21Hionaa
50-Ha-B12-115
?
21Hionaa
50-Ha-B12-116
?
21Hionaa
50-Ha-B12-117
?
Hionaa
50-Ha-B12-118
?
Hionaa
50-Ha-B12-119
?
21Hionaa
50-Ha-B12-120
?
Hionaa, Hokukano(?)
50-Ha-B12-121
?
Hionaa
50-Ha-B12-122
?
21Hionaa
50-Ha-B12-123
?
21Hionaa
50-Ha-B12-124
?
21Hionaa
50-Ha-B12-125
?
Hionaa
50-Ha-B12-126
?
Hionaa
50-Ha-B12-127
?
Hionaa
50-Ha-B12-128
?
21Hionaa
50-Ha-B12-129
?
Hionaa
50-Ha-B12-130
?
21Hionaa
50-Ha-B12-131
?
21Hionaa, Hokukano(?)
50-Ha-B12-132
?
21Hokukano?
50-Ha-B09-001
50-10-68-3516
33Ninole
50-Ha-B09-002
50-10-68-3517
33Ninole
50-Ha-B09-003
50-10-68-3518
33Ninole
50-Ha-B09-004
50-10-68-3519
33Ninole
50-Ha-B09-005
50-10-68-3520
33Ninole
50-Ha-B09-006
50-10-68-3521
33Ninole
50-Ha-B09-007
50-10-68-3522
33Ninole
50-Ha-B09-008
50-10-68-3523
33Ninole
50-Ha-B09-009
50-10-68-3524
33Ninole
50-Ha-B09-010
50-10-68-3525
33Ninole
50-Ha-B09-011
50-10-68-3526
33Ninole
50-Ha-B09-012
50-10-68-3527
33Ninole
50-Ha-B09-013
50-10-68-3528
33Ninole
50-Ha-B09-014
50-10-68-3529
33Ninole
50-Ha-B09-015
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-016
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-017
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-018
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-019
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-020
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-021
50-10-68- ??
22 23 86Wailau
50-Ha-B09-022
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-023
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-024
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-025
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-026
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-027
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-028
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-029
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-030
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-031
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-032
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-033
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-034
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-035
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-036
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-037
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-038
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-039
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-040
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-041
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-042
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-043
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-044
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-045
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-046
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-047
?
23Wailau
50-Ha-B09-048
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-049
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-050
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-051
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-052
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-053
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-054
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-055
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-056
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-057
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-058
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-059
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-060
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-061
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-062
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-063
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-064
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-065
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-066
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-067
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-068
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-069
?
22 23Wailau
50-Ha-B09-070
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-071
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-072
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-073
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-074
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-075
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-076
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-077
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-078
?
23Wailau
50-Ha-B09-079
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-080
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-081
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-082
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-083
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-084
?
23Wailau
50-Ha-B09-085
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-086
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-087
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-088
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-089
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-090
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-091
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-092
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-093
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-094
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-095
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-096
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-097
50-10-68- ??
22 23Wailau
50-Ha-B09-098
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-099
50-10-68- ??
23Wailau
50-Ha-B09-100
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-101
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-102
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-103
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-104
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-105
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-106
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-107
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-108
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-109
?
23Wailau
50-Ha-B09-110
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-111
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-112
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-113
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-114
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-115
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-116
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-117
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-118
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-119
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-120
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-121
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-122
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-123
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-124
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-125
50-10-68- ?
22 23Wailau
50-Ha-B09-126
50-10-68- ?
23Wailau
50-Ha-B09-127
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-128
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-129
?
Wailau
50-Ha-B09-130
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-131
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-132
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-133
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-134
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-135
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-136
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-137
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-138
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-139
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-140
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-141
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-142
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-143
50-10-68-?
Wailau
50-Ha-B09-144
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-145
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-146
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-147
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-148
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-149
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-150
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-151
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-152
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-153
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-154
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-155
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-156
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-157
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-158
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-159
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-160
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-161
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-162
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-163
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-164
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-165
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-166
?
Wailau
50-Ha-B09-167
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-168
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-169
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-170
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-171
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-172
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-173
50-10-68- ?
Wailau
50-Ha-B09-175
50-10-68- ?
Ninole
50-Ha-B10-001
50-10-74-3530
33Hilea Nui, Kawa Bay
50-Ha-B10-002
50-10-74-3531
33Hilea Nui, Kawa Bay
50-Ha-B10-003
50-10-74-3532
33Hilea Nui, Kawa Bay
50-Ha-B10-004
50-10-74-3533
33Hilea Nui, Kawa Bay
50-Ha-B10-005
50-10-74-3534
33Hilea Nui, Kawa Bay
50-Ha-B10-006
50-10-74-3535
33Hilea Nui, Kawa Bay
50-Ha-B10-007
50-10-74-3536
33Hilea Nui, Kawa Bay
50-Ha-B10-008
50-10-74-3537
33Hilea Nui, Kawa Bay
50-Ha-B10-009
50-10-68-3538
Hilea Nui
50-Ha-B10-010
?
Hilea
50-Ha-B10-011
50-10-74-3539
33Hilea Iki
50-Ha-B10-012
50-10-74-3540
33Hilea Iki
50-Ha-B10-013
50-10-74-3541
33Hilea Iki
50-Ha-B10-014
50-10-74-3542
33Hilea Iki
50-Ha-B10-015
50-10-74-3543
33Hilea Iki
50-Ha-B10-016
50-10-74-3544
33Hilea Iki
50-Ha-B10-017
50-10-68-3545
33Hilea Iki
50-Ha-B10-018
50-10-68-3546
33Hilea Iki
50-Ha-B10-019
50-10-68-3547
33Hilea Iki
50-Ha-B10-020
50-10-68-3548
33Hilea Iki
50-Ha-B10-021
50-10-68-3549
33Hilea Iki
50-Ha-B10-022
50-10-68-3550
33Hilea Iki
50-Ha-B10-023
50-10-68-3551
33Hilea Iki
50-Ha-B11-001
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawa
50-Ha-B11-002
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-003
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-004
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-005
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-006
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-007
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-008
50-10-74-3552
33Kaalaiki
50-Ha-B11-009
50-10-74-3552
33Kaalaiki
50-Ha-B11-010
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-011
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-012
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-013
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-014
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-015
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-016
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-017
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-018
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-019
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-020
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-021
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-022
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-023
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-024
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-025
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-026
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-027
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-028
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-029
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-030
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-031
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-032
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-033
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-034
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-035
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-036
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-037
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B11-038
50-10-74-3552
33Kaalaiki, Kawaa
50-Ha-B23-029
50-10-75-3640
33Hopeloa, Kahuku
50-Ha-B23-030
50-10-75-3641
33Hopeloa, Kahuku
50-Ha-B23-031
50-10-75-3642
33Hopeloa, Kahuku
50-Ha-B23-032
50-10-75-3643
33Hopeloa, Kahuku
50-Ha-B23-033
50-10-75-3644
33Hopeloa, Kahuku
50-Ha-B23-034
50-10-75-3645
33Hopeloa, Kahuku
50-Ha-B23-035
50-10-75-3646
33Hopeloa, Kahuku
50-Ha-B23-040
50-10-72-3647
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-041
50-10-75-3648
33Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-042
50-10-72-3649
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-043
50-10-72-3650
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-044
50-10-72-3651
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-045
50-10-72-3652
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-046
50-10-72-3653
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-047
50-10-72-3654
Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-048
50-10-72-3655
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-049
50-10-72-3656
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-050
50-10-73-3657
33Kahuku
50-Ha-B23-057
?
33South of Humuhumu Point
50-Ha-B23-058
?
33South of Humuhumu Point
50-Ha-B23-059
?
33?
50-Ha-B23-060
50-10-72-3915
Kahuku
50-Ha-C20-014
?
91Honaunau
50-Ha-C20-015
?
91Honaunau
50-Ha-C20-016
?
1 91Honaunau
50-Ha-C20-017
?
91Honaunau
50-Ha-C20-018
?
91Honaunau
50-Ha-C20-019
?
91Honaunau
50-Ha-C20-020
?
91Honaunau
50-Ha-C20-021
?
91Honaunau
50-Ha-C20-022
50-10-47-3751
1 91Honaunau
50-Ha-D12-059
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-060
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-061
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-062
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-063
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-064
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-065
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-066
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-067
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-068
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-069
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D15-024
50-10-27-10,212
331Kalaoa-O'oma, N. Kona
50-Ha-D15-025
50-10-27-10,213
331Kalaoa-O'oma, N. Kona
50-Ha-D15-026
50-10-27-10,214
331Kalaoa-O'oma, N. Kona
50-Ha-D16-001
?
Kalaoa, N. Kona
50-Ha-D16-002
?
47Kalaoa, N. Kona
50-Ha-D16-003
?
47Kalaoa, N. Kona
50-Ha-D16-004
?
Kalaoa, N. Kona
50-Ha-D16-005
?
331Kalaoa, N. Kona
50-Ha-D16-006
?
331Kalaoa, N. Kona
50-Ha-B22-216
50-10-76-20186
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-217
50-10-75-20187
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-218
50-10-75-20188
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-219
50-10-75-20189
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-220
50-10-75-20190
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-221
50-10-75-20191
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-222
50-10-75-20192
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-223
50-10-75-20193
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-224
50-10-75-20194
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-C21-031
?
91Keei 2
50-Ha-C21-032
?
91Keei 2
50-Ha-C21-033
?
91Keei 2
50-Ha-C21-034
?
91Keei 2
50-Ha-C21-035
?
91Keei 2
50-Ha-C21-036
?
91Keei 2
50-Ha-C21-037
?
91Keei 2
50-Ha-C21-038
?
91Keei 2
50-Ha-C21-039
?
91Keei 2
50-Ha-C21-040
?
91Keei 2
50-Ha-C21-041
?
91Keei 2
50-Ha-C21-042
?
91 237Keei 2
50-Ha-B12-133
?
21Hokukano?
50-Ha-B12-134
?
Hokukano?
50-Ha-B12-135
?
21Hokukano?
50-Ha-B12-136
?
Hokukano
50-Ha-B12-137
?
Hokukano
50-Ha-B13-001
50-10-74-3581
21 33Honuapo
50-Ha-B13-002
50-10-74-3581
21 33Honuapo
50-Ha-B13-003
50-10-74-3581
21 33Honuapo
50-Ha-B13-004
50-10-74-3581
21 33Honuapo
50-Ha-B13-005
50-10-74-3581
21 33Honuapo
50-Ha-B13-006
50-10-74-3581
21 33Honuapo
50-Ha-B13-007
50-10-74-3581
21 33Honuapo
50-Ha-B13-008
50-10-74-3581
21 33Honuapo
50-Ha-B13-009
50-10-74-3581
21 33Honuapo
50-Ha-B13-010
50-10-74-3581
21 33Honuapo
50-Ha-B13-011
50-10-74-3582
33Near boundary of Honuapo and Hionaa
50-Ha-B13-012
50-10-74-3583
33Honuapo
50-Ha-B13-013
?
Honuapo
50-Ha-B13-014
?
21Honuapo
50-Ha-B13-015
?
Honuapo
50-Ha-B13-016
?
Honuapo
50-Ha-B13-017
?
21Honuapo
50-Ha-B13-018
?
21Honuapo
50-Ha-B13-019
?
21Honuapo
50-Ha-B13-020
?
21Honuapo
50-Ha-B13-021
?
21Honuapo
50-Ha-B13-022
?
21Honuapo
50-Ha-B13-023
?
21Honuapo
50-Ha-B13-024
?
21Honuapo
50-Ha-B13-025
?
21Honaupo
50-Ha-B13-026
?
Honuapo
50-Ha-B13-027
?
21Honuapo
50-Ha-B13-028
?
Honuapo
50-Ha-B13-029
?
21Honuapo
50-Ha-B13-030
?
21Honuapo
50-Ha-B13-031
?
Honuapo
50-Ha-B13-032
?
21Honuapo
50-Ha-B13-033
?
21Honuapo
50-Ha-B13-034
?
21Honuapo
50-Ha-B13-035
?
21Honuapo
50-Ha-B13-036
?
Honuapo
50-Ha-B13-037
?
Honuapo
50-Ha-B13-038
?
21Honuapo
50-Ha-B13-039
?
21Honuapo
50-Ha-B13-040
?
21Honuapo
50-Ha-B13-041
?
21Honuapo
50-Ha-B13-042
?
Honuapo
50-Ha-B13-043
?
Honuapo
50-Ha-B13-044
?
21Honuapo
50-Ha-B13-045
?
21Honuapo
50-Ha-B13-046
?
21Honuapo
50-Ha-B13-047
?
Honuapo
50-Ha-B13-048
?
21Honuapo
50-Ha-B13-049
?
21Honuapo
50-Ha-B13-050
?
21Honuapo
50-Ha-B13-051
?
21Honuapo
50-Ha-B13-052
?
Honuapo
50-Ha-B13-053
?
21Honuapo
50-Ha-B13-054
?
21Honuapo
50-Ha-B13-055
?
21Honuapo
50-Ha-B13-056
?
21Honuapo
50-Ha-B13-057
?
21Honuapo
50-Ha-B13-058
?
21Honuapo
50-Ha-B13-059
?
Honuapo
50-Ha-B13-060
?
21Honuapo
50-Ha-B13-061
?
Honuapo
50-Ha-B13-062
?
21Honuapo
50-Ha-B13-063
?
21Honuapo
50-Ha-B13-064
?
Honuapo
50-Ha-B13-065
?
Honuapo
50-Ha-B13-066
?
Honuapo
50-Ha-B13-067
?
21Honuapo
50-Ha-B13-068
?
Honuapo
50-Ha-B13-069
?
21Honuapo
50-Ha-B13-070
?
21Hinoaa
50-Ha-B13-071
?
21Hinoaa
50-Ha-B13-072
?
21Hionaa
50-Ha-B13-073
?
21Honuapo
50-Ha-B14-001
50-10-74-3584
33Kalainakekua, Kaunamano
50-Ha-B14-002
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-003
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-004
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-005
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-006
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-007
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-008
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-009
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-010
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-011
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B22-363
50-10-75-20333
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-364
50-10-75-20334
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-365
50-10-75-20335
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-366
50-10-75-20336
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-367
50-10-75-20337
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-368
50-10-75-20338
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-369
50-10-76-20339
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-370
50-10-76-20340
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-371
50-10-76-20341
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-372
?
Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B23-001
50-10-72-3612
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-002
50-10-72-3613
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-003
50-10-72-3614
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-004
50-10-72-3615
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-005
50-10-72-3616
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-006
50-10-72-3617
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-007
50-10-72-3618
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-008
50-10-72-3619
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-009
50-10-72-3620
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-010
50-10-72-3621
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-011
50-10-72-3622
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-012
50-10-72-3623
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-013
50-10-72-3624
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-014
50-10-72-3625
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-015
50-10-72-3626
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-016
50-10-72-3627
33Pohue Bay, Kahuku
50-Ha-B23-017
50-10-75-3628
Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-018
50-10-75-3629
Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-019
50-10-75-3630
Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-020
50-10-75-3631
Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-021
50-10-75-3632
Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-022
50-10-76-3633
Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-023
50-10-75-3634
Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-024
50-10-75-3635
33 56Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-025
50-10-75-3636
33Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-026
50-10-75-3637
33Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-027
50-10-72-3639
33Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-028
50-10-76-3638
33Kahakahakea, Kahuku
50-Ha-B23-061
50-10-58-____
Kahuku. Alika Cone, Hawaiian quadrant #58
50-Ha-B23-100
50-10-?-3658
Kahuku.
50-Ha-B24-001
50-10-71-3660
33Manuka Bay
50-Ha-B24-002
50-10-71-3661
33Manuka Bay
50-Ha-B24-003
50-10-71-3662
33Kaiakekua, Manuka Bay
50-Ha-B24-004
50-10-71-3684
33Kaiakekua, Manuka Bay
50-Ha-B24-005
50-10-71-3685
33Kaiakekua, Manuka Bay
50-Ha-B24-006
50-10-71-3664
33Kaiakekua, Manuka Bay
50-Ha-B24-007
50-10-71-3663
33Kauna Point, Manuka Bay
50-Ha-B24-008
50-10-71-3666
33Kaiakekua, Manuka Bay
50-Ha-B24-009
50-10-71-3667
33Manuka-Mawai Trail, Kaiakekua, Manuka
50-Ha-B24-010
50-10-71-3668
33Kaiakekua, Manuka
50-Ha-B24-011
50-10-72-3669
33Kaheawai, Manuka
50-Ha-B24-012
50-10-72-3670
33Keawaiki, Manuka
50-Ha-B24-013
50-10-72-3672
33Keawaiki, Manuka
50-Ha-B24-014
50-10-72-3673
33Keawaiki, Manuka
50-Ha-B24-015
50-10-72-3670
33Keawaiki, Manuka
50-Ha-B24-016
50-10-72-3671
33Keawaiki, Manuka
50-Ha-B24-017
50-10-72-3687
Keawaiki, Manuka
50-Ha-B24-018
50-10-72-3688
33Kipuka Kaupuaa, Manuka
50-Ha-B24-019
50-10-71-3674
33Manuka Bay
50-Ha-B24-020
50-10-71-3675
33Manuka Bay
50-Ha-B24-021
50-10-71-3689
33Manuka
50-Ha-A19-048
55
50-Ha-A19-049
55
50-Ha-A19-050
55
50-Ha-A19-051
55
50-Ha-A19-052
55
50-Ha-A19-053
55
50-Ha-A19-054
55
50-Ha-A19-055
55
50-Ha-A19-056
55
50-Ha-A19-057
55
50-Ha-A19-058
55
50-Ha-A19-059
55
50-Ha-A19-060
55
50-Ha-A19-061
55
50-Ha-A19-062
55
50-Ha-A19-063
55
50-Ha-A19-064
55
50-Ha-A19-065
55
50-Ha-A19-066
55
50-Ha-A19-067
55
50-Ha-A19-068
55
50-Ha-A19-069
55
50-Ha-A19-070
55
50-Ha-A19-071
55
50-Ha-A19-072
55
50-Ha-A19-073
55
50-Ha-A19-074
55
50-Ha-A19-075
55
50-Ha-A19-076
55
50-Ha-A19-077
55
50-Ha-A19-078
55
50-Ha-A19-079
55
50-Ha-A19-080
55
50-Ha-A19-081
55
50-Ha-A19-082
55
50-Ha-A19-083
55
50-Ha-A19-084
55
50-Ha-A19-085
55
50-Ha-A19-086
55
50-Ha-A19-087
55
50-Ha-A19-088
55
50-Ha-A19-089
55
50-Ha-A19-090
55
50-Ha-A19-091
55
50-Ha-A19-092
55
50-Ha-A19-093
55
50-Ha-A19-094
55
50-Ha-A19-095
55
50-Ha-A19-096
55
50-Ha-A19-097
55
50-Ha-A19-098
55
50-Ha-A19-099
?
Kaimu
50-Ha-A19-100
?
Kaimu
50-Ha-A21-001
?
Kalapana
50-Ha-A21-002
?
Kalapana
50-Ha-A21-003
?
Kalapana
50-Ha-A21-004
?
Kalapana
50-Ha-A21-005
?
Kalapana
50-Ha-A21-006
?
Kalapana
50-Ha-A21-007
?
Kalapana
50-Ha-A22-001
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-002
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-003
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-004
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-005
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-006
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-007
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-008
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-009
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-010
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-011
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-012
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-013
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-014
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-015
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-016
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-017
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-018
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-019
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-020
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-021
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-022
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-023
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-024
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-025
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-026
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-027
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-028
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-029
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-030
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-031
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-032
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-033
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-034
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-035
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-036
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-037
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-038
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-039
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-040
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-041
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-042
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-043
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-044
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-045
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-046
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-047
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-048
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-049
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-050
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-051
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-052
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-053
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-054
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-055
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-056
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-057
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-058
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-059
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-060
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-061
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-062
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-063
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-064
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-065
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-066
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-067
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-068
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-069
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-070
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-071
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-072
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-073
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-074
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-075
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-076
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-077
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-078
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-079
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-080
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-081
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-082
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-083
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-084
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-085
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-086
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-087
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-088
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-089
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-090
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-091
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-092
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-093
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-094
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-095
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-096
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-097
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-098
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-099
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-100
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-101
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-102
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-103
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-104
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-105
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-106
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-107
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-108
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-109
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-110
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-111
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-112
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-113
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-114
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-115
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-116
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-117
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-118
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-119
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-120
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-121
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-122
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-123
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-124
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-125
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-126
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-127
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-128
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-129
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-130
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-131
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-132
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-133
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-134
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-135
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-136
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-137
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-138
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-139
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-140
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-141
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-142
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-143
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-144
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-145
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-146
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-147
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-148
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-149
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-150
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-151
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-152
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-153
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-154
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-155
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-156
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-157
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-158
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-159
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-160
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-161
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-162
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-163
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-164
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-165
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-166
?
42 43Kupahua
50-Ha-A22-167
?
42 43Kupahua
50-Ha-A23-001
?
Kupahua
50-Ha-A24-001
?
Kahaualea
50-Ha-A24-002
?
Kahaualea
50-Ha-A24-003
?
Kahaualea
50-Ha-A24-005
?
Pulama
50-Ha-B01-001
50-10-62-____
33Keauhou
50-Ha-B01-002
50-10-62-____
33 91Keauhou, Ainahou Ranch
50-Ha-B01-003
50-10-62-____
33 91Keauhou
50-Ha-B01-004
50-10-62-____
33 91Ainahou Ranch, Keauhou
50-Ha-B01-005
50-10-62-____
33 91Ainahou Ranch, Keauhou
50-Ha-B01-006
50-10-62-____
33 91Ainahou Ranch, Keahou
50-Ha-B01-007
50-10-62-____
33 91Ainahou Ranch, Keahou
50-Ha-B01-008
50-10-62-____
33 91Keahou
50-Ha-B01-009
50-10-62-____
33 91Ainahou Ranch, Keahou
50-Ha-B01-010
?
91Keahou
50-Ha-B03-001
50-10-60-____
33Kaalaala-Makakupu
50-Ha-B05-001
50-10-69-3500
33Kauhuhuula, Piikea Gulch
50-Ha-B06-001
50-10-69-3501
33 91Paauau 2
50-Ha-B06-002
50-10-69-3502
33 91Paauau 2
50-Ha-B06-003
50-10-69-3503
33 91Paauau 2
50-Ha-B06-004
50-10-69-3504
33Pueo, Palima
50-Ha-B06-005
50-10-69-3504
Palima
50-Ha-B06-006
50-10-69-3504
Palima
50-Ha-B07-001
50-10-68-3505
33Moaula
50-Ha-B07-002
50-10-69-3506
33Moaula, Kopu, Makaka
50-Ha-B07-003
50-10-69-3507
33Moaula, Kopu, Makaka
50-Ha-B07-004
50-10-69-3507
33Moaula, Kopu, Makaka
50-Ha-B07-005
50-10-69-3507
33Moaula, Kopu, Makaka
50-Ha-B07-006
50-10-69-3507
33Moaula, Kopu, Makaka
50-Ha-B07-007
50-10-69-3507
33Moaula, Kopu, Makaka
50-Ha-B07-008
50-10-69-3507
33Moaula, Kopu, Makaka
50-Ha-B07-009
50-10-69-3508
33Moaula, Kopu, Makaka
50-Ha-B07-010
50-10-69-3509
33Moaula, Kopu, Makaka
50-Ha-B07-011
50-10-69-3510
33Moaula, Kopu, Makaka
50-Ha-B08-001
50-10-68-3511
33 91Punaluu
50-Ha-B08-002
50-10-68-3512
33 91Punaluu
50-Ha-B08-003
50-10-68-3513
33 91Punaluu
50-Ha-B08-004
50-10-68-3514
33 91Punaluu
50-Ha-B08-005
50-10-68-3515
33 91Punaluu
50-Ha-B08-006
50-10-68-???
91Punaluu
50-Ha-B08-007
?
91Punaluu
50-Ha-B08-008
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-009
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-010
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-012
50-10-68-_??
91Punaluu
50-Ha-B08-013
?
91Punaluu
50-Ha-B08-014
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-015
?
91Punaluu
50-Ha-B08-016
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-017
50-10-68- ??
63 91Punaluu
50-Ha-B08-018
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-019
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-020
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-021
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-022
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-023
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-024
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-025
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-026
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-027
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-028
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-029
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-030
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-031
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-032
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-033
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-034
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-035
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-036
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-037
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-038
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-039
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-040
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-041
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-042
50-10-68-
91Punaluu
50-Ha-B08-043
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-044
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-045
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-046
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-047
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-048
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-049
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-050
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B08-051
50-10-68- ??
91Punaluu
50-Ha-B24-022
50-10-71-3676
33Kipuka Malua, Manuka
50-Ha-B24-023
50-10-71-3677
33Kipuka Malua, Manuka
50-Ha-B24-024
50-10-71-3678
33near Kipuka Malua, Manuka
50-Ha-B24-025
50-10-71-3690
33Kipuka Kaupuaa, Manuka
50-Ha-B24-026
50-10-71-3691
33Kipuka Kaupuaa, Manuka
50-Ha-B24-027
50-10-72-3679
33Manuka State Park, Manuka
50-Ha-B24-028
50-10-71-3659
Manuka
50-Ha-B24-029
50-10-71-3681
33Manuka
50-Ha-B24-030
50-10-71-3682
33Manuka
50-Ha-B24-031
50-10-71-3683
33Manuka
50-Ha-B24-032
50-10-71- ?
33Manuka
50-Ha-B24-033
50-10-71- ?
33Manuka
50-Ha-B24-034
50-10-71- ?
33Manuka
50-Ha-B24-035
50-10-71- ?
33Manuka
50-Ha-B24-036
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-037
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-038
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-039
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-040
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-041
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-042
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-043
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-044
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-045
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-046
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-047
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-048
?
33Kipuka Malua, Manuka
50-Ha-B24-049
?
33Kipuka Malua, Manuka
50-Ha-B24-050
?
33Kipuka Malua, Manuka
50-Ha-B24-051
?
33Kipuka Malua,Manuka
50-Ha-B24-052
?
33Kipuka Malua, Manuka
50-Ha-B24-053
?
33Kipuka Malua, Manuka
50-Ha-B24-054
?
33Kipuka Malua, Manuka
50-Ha-B24-055
?
33Kipuka Malua, Manuka
50-Ha-B24-056
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-057
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-058
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-059
?
33Manuka Bay
50-Ha-B24-060
?
33Manuka Bay
50-Ha-C01-001
50-10-72-3700
Kaulanamauna
50-Ha-C01-002
50-10-72-3700
Kaulanamauna
50-Ha-C01-003
50-10-72-3700
Kaulanamauna
50-Ha-C01-004
50-10-72-3700
Kaulanamauna
50-Ha-C01-005
50-10-72-3700
Kaulanamauna
50-Ha-C01-006
50-10-71-3701
Kaulanamauna
50-Ha-C02-001
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-002
50-10-71-3703
91Kapua
50-Ha-C02-003
50-10-71-3704
91Kapua
50-Ha-C02-004
50-10-71-3704
91Kapua
50-Ha-C02-005
50-10-71-3705
91Kapua
50-Ha-C02-006
50-10-71-3706
91Kapua
50-Ha-C02-007
50-10-71-3706
91Kapua
50-Ha-C02-008
50-10-71-3706
91Kapua
50-Ha-C02-009
50-10-65-3707
91Kapua
50-Ha-C02-010
50-10-65-3707
91Niuou, Kapua
50-Ha-C02-011
50-10-65-3707
91Niuou, Kapua
50-Ha-C02-012
50-10-65-3707
91Niuou, Kapua
50-Ha-C02-013
50-10-65-3707
91Niuou, Kapua
50-Ha-C02-014
50-10-71-3775
91Mikiula, Kapua
50-Ha-C02-015
50-10-71-3708
91Kanewaa, Kapua
50-Ha-B21-031
50-10-76-10872
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-032
50-10-76-10873
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-033
50-10-76-10874
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-034
50-10-76-10875
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-035
50-10-76-10876
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-036
50-10-76-10877
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-037
50-10-76-10878
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-038
50-10-76-10879
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-039
50-10-76-10880
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-040
50-10-76-10881
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-041
50-10-76-10882
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-042
50-10-76-10883
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-043
50-10-76-10884
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-044
50-10-76-10885
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-045
50-10-76-10886
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-046
50-10-76-19977
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-047
50-10-76-19978
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-048
50-10-76-19979
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-049
50-10-76-19980
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-050
50-10-76-19981
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-051
50-10-76-19982
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-052
50-10-76-19983
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-053
50-10-76-19984
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-054
50-10-76-19985
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-055
50-10-76-19986
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-056
50-10-76-19987
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-057
50-10-76-19988
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-058
50-10-76-19989
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-059
50-10-76-19990
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-060
50-10-76-19991
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-061
50-10-76-19992
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-062
50-10-76-19993
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-063
50-10-76-19994
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-064
50-10-76-19995
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-065
50-10-76-19996
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-066
50-10-76-19997
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-067
50-10-76-19998
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-068
50-10-76-19999
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-069
50-10-76-20000
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-070
50-10-76-20001
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-071
50-10-76-20002
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-072
50-10-76-20003
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-073
50-10-76-20004
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-074
50-10-76-20005
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-075
50-10-76-20006
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-076
50-10-76-20007
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-077
50-10-76-20008
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B22-001
50-10-75-3611
33Kailikii Bay, Pakini Nui
50-Ha-B22-002
50-10-75-3611
33Kailikii Bay, Pakini Nui
50-Ha-B22-003
50-10-75-3611
33Kailikii Bay, Pakini Nui
50-Ha-B22-004
50-10-75-3611
Pakini Nui or Pakini Iki
50-Ha-B22-005
50-10-75-3916
Kaliipaa, Pakini Nui
50-Ha-B22-006
50-10-75-3917
Kaliipaa, Pakini Nui
50-Ha-B22-007
50-10-75-10842
33Pakini Nui
50-Ha-B22-008
50-10-75-10843
33Pakini Nui
50-Ha-B22-009
50-10-75-3919
Pakini Nui
50-Ha-B22-010
50-10-75-3920
33Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-011
50-10-75-20009
Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-012
50-10-76-3918
33Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-013
50-10-75-3919
33Waialau, Pakini Nui
50-Ha-B22-014
50-10-76-20010
31 33Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-015
50-10-76-20011
31 33Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-016
50-10-76-20012
31 33Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-017
50-10-76-20013
31 33Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-018
50-10-76-20014
31 33Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-019
50-10-76-20015
31 33Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-020
50-10-76-20016
31 33Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-021
50-10-76-20017
31 33Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-022
50-10-76-20018
31 33Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-023
50-10-76-20019
31 33Pakini Nui
50-Ha-B22-024
50-10-76-20020
31 33Pakini Nui
50-Ha-B22-025
50-10-76-3920____?
33Kahio, Pakini Nui
50-Ha-B22-026
50-10-76-3921___?
33Kahio, Pakini Nui
50-Ha-B22-027
50-10-76-3922
33Kahio, Pakini Nui
50-Ha-B22-028
50-10-75-3923
33Kahio, Pakini Nui
50-Ha-B22-029
50-10-75-3924
33Kahio, Pakini Nui
50-Ha-B22-030
50-10-75-3925
33Kahio, Pakini Nui
50-Ha-B22-031
50-10-75-3926
33Kahio, Pakini Nui
50-Ha-B22-032
50-10-75-3927
33Kahio, Pakini Nui
50-Ha-B22-033
50-10-75-3928
33North of Kahio Point, Pakini Nui
50-Ha-B22-034
50-10-75-3929
33North of Kahio Point, Pakini Nui
50-Ha-B22-035
50-10-75-3930
33North of Kahio Point, Pakini Nui
50-Ha-B22-036
50-10-75-3931
33North of Kahio Point, Pakini Nui
50-Ha-B22-037
50-10-75-3933
33North of Kahio Point, Pakini Nui
50-Ha-B22-038
50-10-75-3932
33North of Kahio Point, Pakini Nui
50-Ha-B22-039
50-10-75-3934
33North of Kahio Point, Pakini Nui
50-Ha-B22-040
50-10-75-3935
33North of Kahio Point, Pakini Nui
50-Ha-B22-041
50-10-75-3936
33North of Kahio Point, Pakini Nui
50-Ha-B22-042
50-10-75-3937
33North of Kahio Point, Pakini Nui
50-Ha-B22-043
50-10-75-3938
33North of Kahio Point, Pakini Nui
50-Ha-B22-044
50-10-75-3939
33Kalipoa, Pakini Nui
50-Ha-B22-045
50-10-75-3940
33Kalipoa, Pakini Nui
50-Ha-B22-046
50-10-75-3941
33Kalipoa, Pakini Nui
50-Ha-B22-047
50-10-75-3942
33Kalipoa, Pakini Nui
50-Ha-B22-048
50-10-75-3943
33Kalipoa, Pakini Nui
50-Ha-B22-049
50-10-75-3944
33Kalipoa, Pakini Nui
50-Ha-B22-050
50-10-75-3945
33East of Puu Waimanalo
50-Ha-B22-051
50-10-75-19982
Hawea area
50-Ha-B22-052
50-10-75-19983
Hawea area
50-Ha-B22-053
50-10-75-19984
Hawea area
50-Ha-B22-054
50-10-75-20024
Puu Lohena
50-Ha-B22-055
50-10-76-20025
31Pakini Nui
50-Ha-B22-056
50-10-76-20026
31Pakini Nui
50-Ha-B22-057
50-10-76-20027
31Pakini Nui
50-Ha-B22-058
50-10-76-20028
31Pakini Nui
50-Ha-B22-059
50-10-76-20029
31Pakini Nui
50-Ha-B22-060
50-10-76-20030
31Pakini Nui
50-Ha-B22-061
50-10-76-20031
31Pakini Nui
50-Ha-B22-062
50-10-76-20032
31Pakini Nui
50-Ha-B22-063
50-10-76-20033
31Pakini Nui
50-Ha-B22-064
50-10-76-20034
31Pakini Nui
50-Ha-B22-065
50-10-76-20035
31Pakini Nui
50-Ha-B22-066
50-10-76-20036
31Pakini Nui
50-Ha-B22-067
50-10-76-20037
31Pakini Nui
50-Ha-B22-068
50-10-76-20038
31Pakini Nui
50-Ha-B22-069
50-10-76-20039
31Pakini Nui
50-Ha-B22-070
50-10-76-20040
31Pakini Nui
50-Ha-B22-071
50-10-76-20041
31Pakini Nui
50-Ha-B22-072
50-10-76-20042
31Pakini Nui
50-Ha-B22-073
50-10-76-20043
31Pakini Nui
50-Ha-B22-074
50-10-76-20044
31Pakini Nui
50-Ha-B22-075
50-10-76-20045
31Pakini Nui
50-Ha-B22-076
50-10-76-20046
31Pakini Nui
50-Ha-B22-077
50-10-76-20047
31Pakini Nui
50-Ha-B22-078
50-10-76-20048
31Pakini Nui
50-Ha-B22-079
50-10-76-20049
31Pakini Nui
50-Ha-B22-080
50-10-76-20050
31Pakini Nui
50-Ha-B22-081
50-10-76-20051
31Pakini Nui
50-Ha-B22-082
50-10-76-20052
31Pakini Nui
50-Ha-B22-083
50-10-76-20053
31Pakini Nui
50-Ha-B22-084
50-10-76-20054
31Pakini Nui
50-Ha-B22-085
50-10-76-20055
31Pakini Nui
50-Ha-B22-086
50-10-76-20056
31Pakini Nui
50-Ha-B22-087
50-10-76-20057
31Pakini Nui
50-Ha-B22-088
50-10-76-20058
31Pakini Nui
50-Ha-B22-089
50-10-76-20059
31Pakini Nui
50-Ha-B22-090
50-10-76-20060
31Pakini Nui
50-Ha-B22-091
50-10-76-20061
31Pakini Nui
50-Ha-B22-092
50-10-76-20062
31Pakini Nui
50-Ha-B22-093
50-10-76-20063
31Pakini Nui
50-Ha-B22-094
50-10-76-20064
31Pakini Nui
50-Ha-B22-095
50-10-76-20065
31Pakini Nui
50-Ha-B22-096
50-10-76-20066
31Pakini Nui
50-Ha-B22-097
50-10-76-20067
31Pakini Nui
50-Ha-B22-098
50-10-76-20068
31Pakini Nui
50-Ha-B22-099
50-10-76-20069
31Pakini Nui
50-Ha-B22-100
50-10-76-20070
31Pakini Nui
50-Ha-B22-101
50-10-76-20071
31Pakini Nui
50-Ha-B22-102
50-10-76-20072
31Pakini Nui
50-Ha-B22-103
50-10-76-20073
31Pakini Nui
50-Ha-B22-104
50-10-76-20074
31Pakini Nui
50-Ha-B22-105
50-10-76-20075
31Pakini Nui
50-Ha-B22-106
50-10-76-20076
31Pakini Nui
50-Ha-B22-107
50-10-76-20077
31Pakini Nui
50-Ha-B22-108
50-10-76-20078
31Pakini Nui
50-Ha-B22-109
50-10-76-20079
31Pakini Nui
50-Ha-B22-110
50-10-76-20080
31Pakini Nui
50-Ha-B22-111
50-10-76-20081
31Pakini Nui
50-Ha-B22-112
50-10-76-20082
31Pakini Nui
50-Ha-B22-113
50-10-76-20083
31Pakini Nui
50-Ha-B22-114
50-10-76-20084
31Pakini Nui
50-Ha-B22-115
50-10-76-20085
31Pakini Nui
50-Ha-B22-116
50-10-76-20086
31Pakini Nui
50-Ha-B22-117
50-10-76-20087
31Pakini Nui
50-Ha-B22-118
50-10-76-20088
31Pakini Nui
50-Ha-B22-119
50-10-76-20089
31Pakini Nui
50-Ha-B22-120
50-10-76-20090
31Pakini Nui
50-Ha-B22-121
50-10-76-20091
31Pakini Nui
50-Ha-B22-122
50-10-76-200092
31Pakini Nui
50-Ha-B22-123
50-20-76-20093
31Pakini Nui
50-Ha-B22-124
50-10-76-20094
31Pakini Nui
50-Ha-B22-125
50-10-76-20095
31Pakini Nui
50-Ha-B22-126
50-10-76-20096
31Pakini Nui
50-Ha-B22-127
50-10-76-20097
31Pakini Nui
50-Ha-B22-128
50-10-76-20098
31Pakini Nui
50-Ha-B22-129
50-10-76-20099
31Pakini Nui
50-Ha-B22-130
50-10-76-20100
31Pakini Nui
50-Ha-B22-131
50-10-76-20101
31Pakini Nui
50-Ha-B22-132
50-10-76-20102
31Pakini Nui
50-Ha-B22-133
50-10-76-20103
31Pakini Nui
50-Ha-B22-134
50-10-76-20104
31Pakini Nui
50-Ha-B22-135
50-10-76-20105
31Pakini Nui
50-Ha-B22-136
50-10-76-20106
31Pakini Nui
50-Ha-B22-137
50-10-76-20107
31Pakini Nui
50-Ha-B22-138
50-10-76-20108
31Pakini Nui
50-Ha-B22-139
50-10-76-20109
31Pakini Nui
50-Ha-B22-140
50-10-76-20110
31Pakini Nui
50-Ha-B22-141
50-10-76-20111
31Pakini Nui
50-Ha-B22-142
50-10-76-200112
31Pakini Nui
50-Ha-B22-143
50-10-76-20113
31Pakini Nui
50-Ha-B22-144
50-10-76-20114
31Pakini Nui
50-Ha-B22-145
50-10-76-20115
31Pakini Nui
50-Ha-B22-146
50-10-76-20116
31Pakini Nui
50-Ha-B22-147
50-10-76-20117
31Pakini Nui
50-Ha-B22-148
50-10-76-20118
31Pakini Nui
50-Ha-B22-149
50-10-76-20119
31Pakini Nui
50-Ha-B22-150
50-10-76-20120
31Pakini Nui
50-Ha-B22-151
50-10-75-20121
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-152
50-10-75-20122
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-153
50-10-75-20123
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-154
50-10-75-20124
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-155
50-10-75-20125
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-156
50-10-75-20126
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-157
50-10-75-20127
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-158
50-10-75-20128
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-159
50-10-75-20129
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-160
50-10-75-20130
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-161
50-10-75-20131
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-162
50-10-75-20132
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-163
50-10-75-20133
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-164
50-10-75-20134
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-165
50-10-75-20135
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-166
50-10-75-20136
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-167
50-10-75-20137
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-168
50-10-75-20138
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-169
50-10-75-20139
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-170
50-10-75-20140
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-171
50-10-75-20141
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-172
50-10-75-20142
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-173
50-10-75-20143
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-174
50-10-75-20144
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-175
50-10-75-20145
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-176
50-10-75-20146
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-177
50-10-75-20147
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-178
50-10-75-20148
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-179
50-10-75-20149
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-180
50-10-75-20150
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-181
50-10-75-20151
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-182
50-10-75-20152
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-183
50-10-75-20153
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-184
50-10-75-20154
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-185
50-10-75-20155
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-186
50-10-75-20156
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-187
50-10-75-20157
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-188
50-10-75-20158
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-189
50-10-75-20159
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-190
50-10-75-20160
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-191
50-10-75-20161
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-192
50-10-75-20162
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-193
50-10-75-20163
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-194
50-10-75-20164
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-195
50-10-75-20165
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-196
50-10-75-20166
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-197
50-10-75-20167
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-198
50-10-75-20168
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-199
50-10-75-20169
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-200
50-10-75-20170
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-201
50-10-75-20171
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-202
50-10-75-20172
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-203
50-10-75-20173
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-204
50-10-75-20174
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-205
50-10-75-20175
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-206
50-10-75-20176
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-207
50-10-75-20177
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-208
50-10-76-20178
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-209
50-10-76-20179
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-210
50-10-76-20180
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-211
50-10-76-20181
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-212
50-10-76-20182
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-213
50-10-76-20183
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-214
50-10-76-20184
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-215
50-10-76-20185
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-225
50-10-75-20195
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-226
50-10-75-20196
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-227
50-10-75-20197
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-228
50-10-75-20198
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-229
50-10-75-20199
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-230
50-10-75-20200
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-231
50-10-75-20201
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-232
50-10-75-20202
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-233
50-10-75-20203
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-234
50-10-75-20204
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-235
50-10-75-20205
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-236
50-10-75-20206
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-237
50-10-75-20207
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-238
50-10-75-20208
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-239
50-10-75-20209
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-240
50-10-75-20210
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-241
50-10-75-20211
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-242
50-10-75-20212
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-243
50-10-75-20213
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-244
50-10-75-20214
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-245
50-10-75-20215
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-246
50-10-75-20216
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-247
50-10-75-20217
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-248
50-10-76-20218
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-249
50-10-76-20219
31Waiahukini, Pakini Nui
50-Ha-B22-250
50-10-75-20220
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-251
50-10-75-20221
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-252
50-10-75-20222
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-253
50-10-75-20223
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-254
50-10-75-20224
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-255
50-10-75-20225
31Kailikii, Pakini Nui
50-Ha-B22-256
50-10-75-20226
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-257
50-10-75-20227
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-258
50-10-75-20228
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-259
50-10-75-20229
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-260
50-10-75-20230
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-261
50-10-75-20231
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-262
50-10-75-20232
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-263
50-10-75-20233
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-264
50-10-75-20234
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-265
50-10-75-20235
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-266
50-10-75-20236
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-267
50-10-75-20237
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-268
50-10-75-20238
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-269
50-10-75-20239
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-270
50-10-75-20240
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-B22-271
50-10-75-20241
31Hawea, Pakini Nui
50-Ha-C02-016
50-10-71-3708
91Kanewaa, Kapua
50-Ha-C02-017
50-10-71-3708
91Kanewaa, Kapua
50-Ha-C02-018
50-10-71-3708
91Kapua
50-Ha-C02-019
50-10-71-3708
91Kanewaa, Kapua
50-Ha-C02-020
50-10-65-3709
91Kakio Point, Kapua
50-Ha-C02-021
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-022
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-023
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-024
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-025
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-026
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-027
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-028
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-029
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-030
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-031
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-032
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-033
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-034
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-035
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-036
50-10-65-3709
91Kapua
50-Ha-C02-037
50-10-71-3750
91Kapua
50-Ha-C02-038
50-10-71-3750
91Kapua
50-Ha-C02-039
50-10-71-3750
91Kapua
50-Ha-C02-040
50-10-71-3750
91Kapua
50-Ha-C02-041
?
91Kapua
50-Ha-C02-042
?
91Kapua
50-Ha-C02-043
?
91Kapua
50-Ha-C02-044
?
91Kapua
50-Ha-C02-045
?
91Kapua
50-Ha-C02-046
?
91Kapua
50-Ha-C02-047
?
91Kapua
50-Ha-C02-048
?
91Kapua
50-Ha-C02-049
?
91Kapua
50-Ha-C02-050
?
91Kapua
50-Ha-C02-051
?
91Kapua
50-Ha-C02-052
?
91Kapua
50-Ha-C02-053
?
91Kapua
50-Ha-C03-001
50-10-65-3710
Okoe Bay
50-Ha-C04-001
50-10-65-3711
Honomalino Bay
50-Ha-C04-002
50-10-65-3711
Honomalino
50-Ha-C04-003
50-10-65-3711
Honomalino
50-Ha-C04-004
50-10-65-3711
Honomalino
50-Ha-C04-005
50-10-65-3711
Honomalino, S. Kona
50-Ha-C04-006
50-10-65-3711
Honomalino, S. Kona
50-Ha-C04-007
50-10-65-3711
Honomalino, S. Kona
50-Ha-C04-008
50-10-65-3711
Honomalino, S. Kona
50-Ha-C04-009
50-10-65-3711
Honomalino, S. Kona
50-Ha-C04-010
50-10-65-3712
Honomalino, S. Kona
50-Ha-C05-001
50-10-65-3713
Milolii, S. Kona
50-Ha-C07-001
50-10-65-3714
Papa 1, S. Kona
50-Ha-C08-001
50-10-65-3715
Alika, S. Kona
50-Ha-C08-002
50-10-65-3715
Alika, S. Kona
50-Ha-C08-003
50-10-65-3715
Alika, S. Kona
50-Ha-C08-004
50-10-65-3715
Alika, S. Kona
50-Ha-C08-005
50-10-65-3715
Alika, S. Kona
50-Ha-C08-006
50-10-65-3715
Alika, S. Kona
50-Ha-C08-007
50-10-65-3715
Alika, S. Kona
50-Ha-C08-008
50-10-65-3715
Alika, S. Kona
50-Ha-C08-009
50-10-65-3715
Alika, S. Kona
50-Ha-C08-010
50-10-65-3715
Alika, S. Kona
50-Ha-C08-011
50-10-65-3715
Alika, S. Kona
50-Ha-C08-012
50-10-65-3715
Alika, S. Kona
50-Ha-C09-001
50-10-65-3716
Kipahoehoe, S. Kona
50-Ha-C09-002
50-10-65-3716
Kipahoehoe, S. Kona
50-Ha-C09-003
50-10-65-3716
Kipahoehoe, S. Kona
50-Ha-C09-004
50-10-65-3716
Kipahoehoe, S. Kona
50-Ha-C09-005
50-10-65-3716
Kipahoehoe, S. Kona
50-Ha-C09-006
50-10-65-3716
Kipahoehoe, S. Kona
50-Ha-C11-001
50-10-56-3771
33Kupuali Point, Kolo, S. Kona
50-Ha-C11-002
50-10-56-3772
33Kupuali Point, S. Kona
50-Ha-C11-003
50-10-56-3773
33Behind Puoa Point, Kolo, S. Kona
50-Ha-C11-004
50-10-56-3774
33Kaluahee, Kolo, S. Kona
50-Ha-C11-005
50-10-56-3717
33Olelomoana, S. Kona
50-Ha-C11-006
50-10-56-3770
33Kolo, S. Kona
50-Ha-C12-001
50-10-56-3763
33Waikakuu, S. Kona
50-Ha-C12-002
50-10-56-3764
33Waikakuu, S. Kona
50-Ha-C12-003
50-10-56-3765
33Waikakuu, S. Kona
50-Ha-C12-004
50-10-56-3766
33Kukuiopae, S. Kona
50-Ha-C12-005
50-10-56-3767
33Kukuiopae, S. Kona
50-Ha-C12-006
50-10-56-3768
33Kukuiopae, S. Kona
50-Ha-C12-007
50-10-56-3769
33Kukuiopae, S. Kona
50-Ha-C12-008
50-10-56-3762
33Kukuiopae, S. Kona
50-Ha-C13-001
50-10-56-3761
Kaohe 5, S. Kona
50-Ha-C14-001
50-10-56-3760
33Alae, S. Kona
50-Ha-C16-001
50-10-56-3718
33Waiea, S. Kona
50-Ha-C17-001
50-10-47-3759
33Kalahiki and Kauhako, S. Kona
50-Ha-C17-002
50-10-47-3719
33Kalahiki, S. Kona
50-Ha-C17-003
50-10-47-3720
33Kalahiki, S. Kona
50-Ha-C18-001
50-10-47-3721
33 91Kealia 1
50-Ha-C18-002
50-10-47-3758
33 91Kealia 1
50-Ha-C18-003
?
91Kealia 1
50-Ha-C18-004
?
91Kealia 1
50-Ha-C18-005
?
91Kealia 1
50-Ha-C18-006
?
91Kealia 1
50-Ha-C18-007
?
91Kealia 1
50-Ha-D04-006
?
91Kahaluu
50-Ha-D04-007
?
91Kahaluu
50-Ha-D04-008
?
91Kahaluu
50-Ha-D04-009
?
91Kahaluu
50-Ha-D04-010
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-011
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-012
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-013
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-014
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-015
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-016
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-017
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-018
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-019
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-020
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-021
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-022
50-10-37-1576
40 91Kahaluu
50-Ha-D04-023
?
91Kahaluu
50-Ha-D04-024
91
50-Ha-D04-025
?
40 41 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-026
?
40 41 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-027
?
40 41 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-028
?
40 41 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-029
?
40 41 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-030
?
40 41 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-031
?
40 41 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-032
?
40 41 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-033
91
50-Ha-D04-034
50-10-37-1616
39 52 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-035
?
39 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-036
50-10-37-1619
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-037
50-10-37-3823
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-038
50-10-37-1618
52 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-039
50-10-37-1612
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-040
50-10-37-1575
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-041
50-10-37-1574
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-042
50-10-37-1558
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-043
50-10-37-3822___?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-044
50-10-37-1573
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-045
50-10-37-1552
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-046
?
39 64 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-047
?
39 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-048
?
39 64 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-049
?
39 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-050
?
39 64 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-051
?
39 52 64 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-052
?
39 52 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-053
?
39 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-054
?
39 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-055
?
39 64 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-056
1576__?
39 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-057
?
39 64 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-058
?
39 64 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-059
?
39 64 91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-060
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-061
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-062
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-063
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-064
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-065
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-066
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-067
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-068
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-069
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-070
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-071
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-072
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-073
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-074
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-075
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-076
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-077
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-078
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-079
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-080
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-081
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-082
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-083
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-084
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-085
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-086
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-087
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-088
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-089
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-090
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-091
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-092
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-093
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-094
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-095
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-096
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-097
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-098
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-099
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-100
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-101
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-102
50-10-37-1576
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-103
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-104
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-105
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-106
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-107
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-108
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D04-109
91
50-Ha-D05-001
?
Kapalaalaea, N. Kona
50-Ha-D05-002
?
Laaloa, N. Kona
50-Ha-D05-003
?
Laaloa, N. Kona
50-Ha-D05-004
50-Ha-D05-005
?
Kaumalumalu, N. Kona
50-Ha-D05-006
?
100Kaumalumalu, N. Kona
50-Ha-D06-001
50-10- ?? -3827 & 8
177 238Holualoa, N. Kona
50-Ha-D06-002
50-10-37-3829
33Holualoa 3, N. Kona
50-Ha-D06-003
?
238Holualoa 4, N. Kona
50-Ha-D06-004
50-10-37-3831
33 238Holualoa 4, N. Kona
50-Ha-D06-005
50-10-37-3832
33 238Holualoa 4, N. Kona
50-Ha-D06-006
50-10-37-3823
33Holualoa , N. Kona
50-Ha-D06-007
?
Holualoa , N. Kona
50-Ha-B14-012
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-013
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-014
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-015
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-016
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-017
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-018
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-019
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-020
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-021
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-022
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-023
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-024
50-10-74-3584
33Paulakai, Kaunamano
50-Ha-B14-025
50-10-74-3585
33Kalainakekua, Kaunamano
50-Ha-B16-001
50-10-74-3586
33Kahilipali Nui
50-Ha-B16-002
50-10-74-3586
33Kahilipali Nui
50-Ha-B16-003
50-10-74-3586
33Kahilipali Nui
50-Ha-B16-004
50-10-74-3586
33Kahilipali Nui
50-Ha-B16-005
50-10-74-3586
33Waikapuna Bay, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-006
50-10-74-3587
33Kahilipali Nui
50-Ha-B16-007
50-10-74-3587
33Kahilipali Nui
50-Ha-B16-008
50-10-74-3587
33Kahilipali Nui
50-Ha-B16-009
50-10-74-3588
33Kahilipali Nui
50-Ha-B16-010
50-10-74-3588
33Waikapuna Bay, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-011
50-10-74-3588
33Waikapuna Bay, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-012
50-10-74-3588
33Waikapuna Bay, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-013
50-10-74-3588
33Waikapuna Bay, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-014
50-10-74-3588
33Waikapuna Bay, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-015
50-10-74-3588
33Waikapuna Bay, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-016
50-10-74-3588
33Waikapuna Bay, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-017
50-10-74-3588
33Waikapuna Bay, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-018
50-10-74-3588
33Waikapuna Bay, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-019
50-10-74-3588
33Waikapuna Bay, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-020
50-10-74-3588
33Waikapuna Bay, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-021
50-10-74-3589
33Kahililpali Point, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-022
50-10-74-3590_(Ms gives 3591, p. 8)
33Kahilipali Point, Kahilipali Nui
50-Ha-B16-023
50-10-74-3591
33Waikapuna, Kahilipali Nui
50-Ha-B17-001
50-10-74-3592
Waiohinu
50-Ha-B17-002
50-10-74-3593
Waiohinu
50-Ha-B17-003
50-10-74-3594
Waiohinu
50-Ha-B17-004
50-10-74-3595_(Quad KaLae or Naalehu, 76 or 74?)
Waiohinu, Kaaluala
50-Ha-B17-005
50-10-76-3596
33Waiohinu
50-Ha-B17-006
50-10-76-3597
33Waiohinu
50-Ha-B17-007
50-10-76-3598
33Waiohinu
50-Ha-B17-008
50-10-74-3599
33 317 319Waiohinu
50-Ha-B17-009
50-10-74-3600 ?
Waiohinu
50-Ha-B17-010
50-10-??-2600__???
57Waiohinu
50-Ha-B17-011
50-10-73-2601____???
57Waiohinu
50-Ha-B17-012
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-013
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-014
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-015
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-016
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-017
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-018
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-019
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-020
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-021
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-022
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-023
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-024
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-025
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-026
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-027
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-028
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-029
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-030
?
66Waiohinu
50-Ha-B17-031
50-10-74-2602
57Waiohinu
50-Ha-B17-032
50-10-74-2603
57Waiohinu
50-Ha-B17-033
50-10-74-2604
57Waiohinu
50-Ha-B17-034
50-10-74-2605___?
57Waiohinu
50-Ha-B17-035
50-10-74-2606
57Waiohinu
50-Ha-B18-001
50-10-73-3601
33Kiolakaa
50-Ha-B18-002
50-10-73-3602
Kiolakaa
50-Ha-B18-003
50-10-73-3603
Kiolakaa
50-Ha-B18-004
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-005
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-006
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-007
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-008
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-009
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-010
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-011
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-012
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-013
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-014
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-015
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-016
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-017
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-018
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-019
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-020
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-021
?
66 91Kiolakaa and Kawela
50-Ha-B18-022
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-023
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-024
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-025
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-026
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-027
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-028
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-031
?
66 91Kiolakaa and Kawela
50-Ha-B18-033
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-034
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-035
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-036
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-037
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-038
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-039
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-040
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-041
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-042
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-043
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-044
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-045
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-046
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-047
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-048
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-049
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-050
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-051
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-052
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-053
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-054
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-055
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-056
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-057
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-058
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-059
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-060
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-061
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-062
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-063
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-064
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-065
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-066
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-067
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-068
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-069
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-070
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-071
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-072
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-073
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-074
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-075
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-076
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-079
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-080
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-081
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-082
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-083
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-084
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-085
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-086
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-087
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-088
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-089
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-090
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-091
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-092
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-093
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-094
?
66 91Kiolakaa
50-Ha-B18-095
?
66Kiolakaa
50-Ha-B18-096
?
66Kiolakaa
50-Ha-B19-001
50-10-????-3604___?
66 91Napuumaiaakala, Kawela
50-Ha-B19-002
?
66Kawela
50-Ha-B19-003
?
66 91Kawela
50-Ha-B19-004
?
66 91Kawela
50-Ha-B19-005
?
66 91Kawela
50-Ha-B19-006
?
66 91Kawela
50-Ha-B20-001
50-10-76-3605 (H1)
15 33 317 319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-002
50-10-76-3606 (H2)
15 33 317 319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-003
50-10-76-3900 (H3)
33Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-004
50-10-76-3607 and 3901 ?
33Kamaoa Puueo, Ka Lae
50-Ha-B20-005
50-10-76-3608
33Kamaoa, Puueo
50-Ha-B20-006
50-10-76-3609 (H5)
33Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-007
50-10-76-3610
33Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-008
50-10-76-3902____(3901 ?)__See site card B20-4
33Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-009
50-10-76-3902__?__(H6)
Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-010
50-10-76-3909
33 317 319Papakolea, Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-011
50-10-76-3904__(H16)
33Ehuokapuaa Point, Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-012
50-10-76-3905__(H17)
33Puu Mauu, Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-013
50-10-76-3906 (H18)
33Puu Mauu, Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-014
50-10-76-3907 (H19)
33Puu O Mahana, Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-015
50-10-76-3908
33 317 319NE of Puu Alii, Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-016
50-10-76-3909___(H25)
Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-017
50-10-76-3910
317 319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-018
50-10-76-3911
33 15 317Kaulana Bay, Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-019
50-10-76-3912__(H31)
33Kaalo, Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-020
?
319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-021
?
319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-022
?
319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-023
?
319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-024
?
319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-025
?
319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-026
?
319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-027
?
319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-028
?
319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-029
?
319Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-030
50-10-76-5257
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-031
50-10-76-5258
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-032
50-10-76-5259
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-033
50-10-76-5260
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-034
50-10-76-5261
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-035
50-10-76-5262
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-036
50-10-76-5263
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-037
50-10-76-5264
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-038
50-10-76-5265
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-039
50-10-76-5266
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-040
50-10-76-5267
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-041
50-10-76-5268
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-042
50-10-76-5269
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-043
50-10-76-5270
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-044
50-10-76-5271
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-045
50-10-76-5272
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-046
50-10-76-5273
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-047
50-10-76-5274
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-048
50-10-76-5275
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-049
50-10-76-5276
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-050
50-10-76-5277
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-051
50-10-76-5278
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-052
50-10-76-5279
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-053
50-10-76-5280
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-054
50-10-76-5281
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-055
50-10-76-5282
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-056
50-10-76-5283
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-057
50-10-76-5284
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-058
50-10-76-5285
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-059
50-10-76-5286
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-060
50-10-76-5287
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-061
50-10-76-5288
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-062
50-10-76-5289
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-063
50-10-76-5290
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-064
50-10-76-5291
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-065
50-10-76-5292
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-066
50-10-76-5293
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-067
50-10-76-5294
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-068
50-10-76-5295
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-069
50-10-76-5296
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-070
50-10-76-5297
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-071
50-10-76-5298
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-072
50-10-76-5299
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-073
50-10-76-5300
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-074
50-10-76-5301
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-075
50-10-76-5302
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-076
50-10-76-5303
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-077
50-10-76-5304
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-078
50-10-76-5305
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-079
50-10-76-5306
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-080
50-10-76-5307
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-081
50-10-76-5308
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-082
50-10-76-5309
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-083
50-10-76-5310
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-084
50-10-76-5311
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-085
50-10-76-5312
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-086
50-10-76-5313
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-087
50-10-76-5314
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-088
50-10-76-5315
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-089
50-10-76-5316
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-090
50-10-76-5317
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-091
50-10-76-5318
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-092
50-10-76-5319
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-093
50-10-76-5320
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-094
50-10-76-5321
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-095
50-10-76-5322
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-096
50-10-76-5323
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-097
50-10-76-5324
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-098
50-10-76-5325
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-099
50-10-76-5326
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-100
50-10-76-5327
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-101
50-10-76-5328
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-102
50-10-76-5329
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-103
50-10-76-5330
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-104
50-10-76-5331
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-105
50-10-76-5332
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B20-106
50-10-76-5333
317Kamaoa Puueo
50-Ha-B21-001
50-10-76-10887
31 33Molilele, Pakini Iki
50-Ha-B21-002
?
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-003
50-10-76-10844
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-004
50-10-76-10845
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-005
50-10-76-10846
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-006
50-10-76-10847
31 33 317 319Pakini Iki
50-Ha-B21-007
50-10-76-10848
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-008
50-10-76-10849
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-009
50-10-76-10850
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-010
50-10-76-10851
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-011
50-10-76-10852
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-012
50-10-76-10853
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-013
50-10-76-10854
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-014
50-10-76-10855
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-015
50-10-76-10856
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-016
50-10-76-10857
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-017
50-10-76-10858
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-018
50-10-76-10859
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-019
50-10-76-10860
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-020
50-10-76-10861
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-021
50-10-76-10862
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-022
50-10-76-10863
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-023
50-10-76-10864
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-024
50-10-76-10865
31 33Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-025
50-10-76-10866
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-026
50-10-76-10867
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-027
50-10-76-10868
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-028
50-10-76-10869
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-029
50-10-76-10870
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-B21-030
50-10-76-10871
31Waiahukini, Pakini Iki
50-Ha-D06-008
?
Holualoa 2, N. Kona
50-Ha-D06-009
?
Holualoa 1, N. Kona
50-Ha-D06-010
?
Holualoa, N. Kona
50-Ha-D06-011
?
Holualoa 1-2, N. Kona
50-Ha-D06-012
?
191Holualoa 1, N. Kona
50-Ha-D06-013
?
191Holualoa 1, N. Kona
50-Ha-D06-014
50-10-37-5144
256 273Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-015
50-10-37-5145
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-016
50-10-37-5146
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-017
50-10-37-5147
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-018
50-10-37-5148
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-019
50-10-37-5149
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-020
50-10-37-5150
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-021
50-10-37-5151
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-022
50-10-37-5152
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-023
50-10-37-5153
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-024
50-10-37-5154
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-025
50-10-37-5155
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-026
50-10-37-5156
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-027
50-10-37-5157
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-028
50-10-37-5158
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-029
50-10-37-5159
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-030
50-10-37-5160
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-031
50-10-37-5161
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-032
50-10-37-5162
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-033
50-10-37-5163
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-034
50-10-37-5164
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-035
50-10-37-5165
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-036
50-10-37-5166
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-037
50-10-37-5167
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-038
50-10-37-5168
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-039
50-10-37-5169
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-040
50-10-37-5170
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-041
50-10-37-5171
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-042
50-10-37-5172
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-043
50-10-37-5173
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-044
50-10-37-5174
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-045
50-10-37-5175
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-046
50-10-37-5176
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-047
50-10-37-5177
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-048
50-10-37-5178
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-049
50-10-37-5179
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-050
50-10-37-5180
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-051
50-10-37-5181
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-052
50-10-37-5182
256Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D06-053
?
273Holualoa 1, N. Kona
50-Ha-D06-054
?
273Holualoa 1, N. Kona
50-Ha-D06-055
50-10-37-5246
301Holualoa 1 and 2, N. Kona
50-Ha-D06-056
50-10-37-5247
301Holualoa 1 & 2, N. Kona
50-Ha-D07-001
50-10-37-3836__?
Puapuaa, N. Kona
50-Ha-D07-002
?
Puapuaa 1, N. Kona
50-Ha-D07-003
?
Waiha, N. Kona
50-Ha-D07-004
?
Kalopau, Puaa 1, N. Kona
50-Ha-D07-005
?
99Kahului 2nd, N. Kona
50-Ha-D07-006
?
191 273Puapua'a II, N. Kona
50-Ha-D07-007
?
191 273Puapua'a II, N. Kona
50-Ha-D07-008
?
191 273Puapua'a II, N. Kona
50-Ha-D07-009
?
191 273Puapua'a II, N. Kona
50-Ha-D07-010
?
191Puapua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-011
?
191Puapua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-012
?
191Puapua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-013
?
191Puapua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-014
?
191Puapua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-015
?
191Puapua'a I, N. Kona
50-Ha-C23-210
?
2Kaawaloa, S. Kona
50-Ha-C23-211
?
2Kaawaloa, S. Kona
50-Ha-C23-212
?
2Kaawaloa, S. Kona
50-Ha-C23-213
?
2Kaawaloa, S. Kona
50-Ha-C23-214
?
2Kaawaloa, S. Kona
50-Ha-C23-215
?
2Kaawaloa, S. Kona
50-Ha-C23-216
50-10-48-3728
33Kaawaloa, S. Kona
50-Ha-C23-217
50-10-48-3729
33Kaawaloa, S. Kona
50-Ha-C23-218
50-10-48-3730
33Kaawaloa, S. Kona
50-Ha-C23-219
50-10-47-3731
33Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-220
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-221
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-222
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-223
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-224
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-225
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-226
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-227
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-228
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-229
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-230
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-231
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-232
?
323Kaawaloa,Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-233
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-234
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-235
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-236
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-237
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-238
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-239
?
323Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-240
?
323 526Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-D01-001
50-10-37-3800
33Hokukano, N.Kona
50-Ha-D01-002
50-10-37-3801
33Hokukano, N.Kona
50-Ha-D01-003
50-10-37-3802
33Hokukano, N.Kona
50-Ha-D02-001
50-10-37-3803
33Lehuula 1, N.Kona
50-Ha-D02-002
50-10-37-3804
33Kawanui 1, N.Kona
50-Ha-D02-003
50-10-37-3805
33Kuamoo 1, N.Kona
50-Ha-D02-004
50-10-37-3806
33Maihi, N.Kona
50-Ha-D02-005
50-10-37-3807
33Maihi 1, N.Kona
50-Ha-D02-006
50-10-37-3808
33Honalo, N.Kona
50-Ha-D02-007
50-10-37-3809
33Kuamoo, N.Kona
50-Ha-D02-008
?
Honalo, N.Kona
50-Ha-D02-009
?
Honalo, N.Kona
50-Ha-D02-010
?
Honalo, N.Kona
50-Ha-D02-011
?
Honalo, N.Kona
50-Ha-D02-012
?
Maihi, N.Kona
50-Ha-D02-013
?
Maihi, N.Kona
50-Ha-D03-001
50-10-37-3810
91Keauhou 2, N.Kona
50-Ha-D03-002
?
91Keahou 1
50-Ha-D03-003
50-10-37-3811
91Keahou 1
50-Ha-D03-004
50-10-37-____
91Keahou 2
50-Ha-D03-005
?
91Keauhou 4?
50-Ha-D03-006
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D03-007
50-10-37-3815
91Keahou 2
50-Ha-D03-008
50-10-37-1745
91Keahou 2
50-Ha-D03-009
?
91?
50-Ha-D03-010
?
40 91Keauhou 1
50-Ha-D03-011
?
40 91Keauhou 1
50-Ha-D03-012
?
40 91Keauhou 1
50-Ha-D03-013
50-Ha-D03-014
50-10-37-1660
39 91Keauhou 1
50-Ha-D03-015
50-10-37-1661
39 91Keauhou 1
50-Ha-D03-016
50-10-37-1662
39 52 91Keauhou 1
50-Ha-D03-017
50-10-37-1664
39 52 91Keauhou 1
50-Ha-D03-018
50-10-37-1665
39 91Keauhou 1
50-Ha-D03-019
50-10-37-1666
39 91Keauhou 1
50-Ha-D03-020
50-10-37-1667
39 91Keauhou 1
50-Ha-D03-021
50-10-37-1668
39 91Keauhou 1
50-Ha-D03-022
50-10-37-1732
39 91Keauhou 1
50-Ha-D03-023
?
91Keauhou 1
50-Ha-D03-024
50-10-37-1621
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-025
91
50-Ha-D03-026
?
39 52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-027
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-028
?
39 52 91Keauhou 1
50-Ha-D03-029
?
39 52 91Keauhou 1
50-Ha-D03-030
?
39 91Keauhou 1
50-Ha-D03-031
?
39 91Keauhou 1
50-Ha-D03-032
?
39 91Keauhou 1
50-Ha-D03-033
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-034
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-035
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-036
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-037
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-038
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-039
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-040
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-041
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-042
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-043
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-044
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-045
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-046
?
39 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-047
?
52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-048
?
52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-049
?
52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-050
?
52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-051
?
52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-052
?
52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-053
?
52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-054
?
52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-055
?
39 52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-056
?
39 52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-057
52 91
50-Ha-D03-058
?
39 52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-059
?
39 52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-060
?
39 52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-061
?
39 52 91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-062
50-10-37-1748
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-063
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-064
50-10-37-1746
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-065
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-066
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-067
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-068
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-069
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-070
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-071
50-10-37-1740
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-072
50-10-37-1740
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-073
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-074
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-075
50-10-37-1740
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-076
50-10-37-1740
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-077
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-078
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-079
91
50-Ha-D03-080
50-10-37-1740
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-081
91
50-Ha-D03-082
50-10-37-1739
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-083
50-10-37-1738
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-084
50-10-37-1737
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-085
50-10-37-1737
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-086
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-087
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-088
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-089
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-090
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-091
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-092
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-093
91
50-Ha-D03-094
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-095
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-096
91
50-Ha-D03-097
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-098
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-099
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-100
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-101
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-102
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-103
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-104
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-105
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-106
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-107
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-108
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-109
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-110
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-111
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-112
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-113
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-114
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-115
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-116
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-117
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-118
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-119
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-141
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-142
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-143
50-10-37-1735
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-144
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-145
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-146
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-147
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-148
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-149
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-150
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D16-016
?
331Kalaoa (1-4), N. Kona
50-Ha-D16-017
?
331Kalaoa (1-4), N. Kona
50-Ha-D16-020
50-10-27-501
Kalaoa (1-3), N. Kona
50-Ha-D16-021
50-10-27-500
Kalaoa 1-3, N. Kona
50-Ha-D16-022
50-10-27-6987
Kalaoa 1-3, N. Kona
50-Ha-D16-023
50-10-27-302
Kalaoa 4, N. Kona
50-Ha-D16-032
50-10-27-156
Ooma 1, N. Kona
50-Ha-D16-033
50-10-27-157
Ooma 1, N. Kona
50-Ha-D16-040
50-10-27-164
Ooma 1, N. Kona
50-Ha-D16-041
50-10-27-165
Ooma 1, N. Kona
50-Ha-D16-045
50-10-27-169
Ooma 1, N. Kona
50-Ha-D16-046
50-10-27-170
Ooma 1 (?), N. Kona
50-Ha-D16-047
50-10-27-171
Ooma 1, N. Kona
50-Ha-D16-048
50-10-27-172
Ooma 1, N. Kona
50-Ha-D16-052
50-10-27-176
Ooma 1, N. Kona
50-Ha-D16-058
50-10-27-182
Ooma 1, N. Kona
50-Ha-D16-066
50-10-27-189
22 23Wailau
50-Ha-D18-001
701,1-27____??
Kau, N. Kona
50-Ha-D18-002
701,28-61___?
Kau, N. Kona
50-Ha-D18-003
50-10-18-5015
160Kau, N. Kona
50-Ha-D19-001
?
Mahaiula, N. Kona
50-Ha-D19-002
50-10-18-5030
116 160?
50-Ha-D19-003
50-10-?-1183
47Mahaiula, N. Kona
50-Ha-D19-004
50-10-?-1357
Kaulana, N. Kona
50-Ha-D19-005
50-10-?-?
Kaulana, N. Kona
50-Ha-D20-001
?
91Makalawena
50-Ha-D20-002
?
91Makalawena
50-Ha-D20-003
?
91Makalawena
50-Ha-D20-004
?
91Makalawena
50-Ha-D20-005
?
91Makalawena
50-Ha-D20-006
?
91Makalawena
50-Ha-E01-027
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-028
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-029
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-030
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-031
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-033
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-034
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-035
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-036
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-037
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-038
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-039
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-040
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-041
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-042
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-043
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-044
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-045
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-046
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-047
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-048
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-291
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-292
?
9 25 178Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-293
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-294
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-295
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-296
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-297
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-298
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-300
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-301
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-303
?
73Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E03-406
50-10-05-782
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-407
50-10-05-783
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-408
50-10-05-2000
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-409
50-10-05-2001
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-410
50-10-05-696
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-411
50-10-05-698
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-412
50-10-05-742
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-413
50-10-05-745
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-414
50-10-05-8861
260Lalamilo
50-Ha-E03-415
50-10-05-8862
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-D03-151
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-152
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-153
?
91Keauhou/Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D03-154
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-155
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-156
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-157
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-158
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-159
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-160
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-161
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-162
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-163
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-164
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-165
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-166
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-167
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-168
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-169
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-170
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-171
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-172
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-173
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-174
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-175
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-176
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-177
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-178
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-179
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-180
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-181
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-182
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-183
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-184
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-185
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-186
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-187
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-188
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-189
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-190
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-191
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-192
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-193
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-194
?
91Kahaluu, N. Kona
50-Ha-D03-195
?
91Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-196
?
115Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-197
?
115Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-198
?
115Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-199
?
115Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-200
?
115Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-201
?
115Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-202
?
115Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-203
?
115Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-204
?
115Keauhou, N. Kona
50-Ha-D03-205
?
115Keauhou, N. Kona
50-Ha-D04-001
50-10-37-3816
91Kahaluu
50-Ha-D04-002
50-10-37-3817
91Kahaluu
50-Ha-D04-003
50-10-37-3818
39 91Kahaluu
50-Ha-D04-004
?
91Kahaluu
50-Ha-D04-005
50-10-37-3819
39 91Kahaluu
50-Ha-D07-016
?
191Puapua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-017
?
191Puapua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-018
?
191Puapua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-019
?
191Puapua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-020
50-10-28-5091
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-021
50-10-28-5092
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-022
50-10-28-5093
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-023
50-10-28-5094
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-024
50-10-28-5095
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-025
50-10-28-5096
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-026
50-10-28-5097
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-027
50-10-28-5098
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-028
50-10-28-5099
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-029
50-10-28-5100
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-030
50-10-28-5101
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-031
50-10-28-5102
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-032
50-10-28-5103
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-033
50-10-28-5104
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-034
50-10-28-5105
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-035
50-10-28-5106
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-036
50-10-28-5107
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-037
50-10-28-5108
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-038
50-10-28-5109
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-039
50-10-28-5110
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-040
50-10-28-5111
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-041
50-10-28-5112
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-042
50-10-28-5113
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-043
50-10-28-5114
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-044
50-10-28-5115
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-045
50-10-28-5116
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-046
50-10-28-5117
256Pua'a I, N. Kona
50-Ha-D07-047
50-10-28-5118
256Pua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-048
50-10-28-5119
256Pua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-049
50-10-28-5120
256Pua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-050
50-10-28-5121
256Pua'a 3, N. Kona
50-Ha-D07-051
50-10-28-5122
256Pua'a 3, N. Kona
50-Ha-D07-052
50-10-28-5123
256Pua'a 3, N. Kona
50-Ha-D07-053
50-10-28-5124
256Wai'aha 1, N. Kona
50-Ha-D07-054
50-10-28-5125
256Wai'aha 2, N. Kona
50-Ha-D07-055
50-10-28-5126
256Kahului 1, N. Kona
50-Ha-D07-056
50-10-28-5127
256Kahului 2, N. Kona
50-Ha-D07-057
50-10-28-5128
256 301Kahului 2, N. Kona
50-Ha-D07-058
50-10-28-5129
256Kahului 2, N. Kona
50-Ha-D07-059
50-10-28-5130
256Kahului 2, N. Kona
50-Ha-D07-060
50-10-28-5131
256Kahului 2, N. Kona
50-Ha-D07-061
50-10-28-5132
256Kahului 2, N. Kona
50-Ha-D07-062
50-10-28-5133
256Kahului 2, N. Kona
50-Ha-D07-063
50-10-28-5134
256Kahului 2, N. Kona
50-Ha-D07-064
50-10-28-5135
256Kahului 2, N. Kona
50-Ha-D07-065
50-10-28-5136
256Puapua'aiki, N. Kona
50-Ha-D07-066
50-10-28-5137
256Puapua'aiki, N. Kona
50-Ha-D07-067
50-10-28-5139
256Puapua'anui, N. Kona
50-Ha-D07-068
50-10-28-5140
256Puapua'anui, N. Kona
50-Ha-D07-069
50-10-37-5142
256Puapua'anui, N. Kona
50-Ha-D07-070
50-10-37-5143
256Puapua'anui, N. Kona
50-Ha-D07-071
?
273Puapua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-072
?
273Puapua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-073
?
273Puapua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-074
?
273Puapua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-075
?
273Puapua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-076
?
273Puapua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-077
?
273Puapua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-078
?
273Puapua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-079
?
273Puapua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-080
50-10-28-5183
256Pua'a 1, N. Kona
50-Ha-D07-081
50-10-37-6313
273Pua'a 1, N. Kona
50-Ha-D07-082
50-10-37-5248
301Pua'a 2, N. Kona
50-Ha-D07-083
50-10-37-5249
301Wai'aha 1, N. Kona
50-Ha-D07-084
50-10-37-5250
301Wai'aha 1, N. Kona
50-Ha-D07-085
50-10-37-5251
301Wai'aha 2, N. Kona
50-Ha-D07-086
50-10-37-5252
301Kahului 1, N. Kona
50-Ha-D08-001
50-10-??-3837
Keopu 3, or Honuaula, N. Kona
50-Ha-D08-002
3837__?
Kailua, N. Kona
50-Ha-D08-003
?
71Lanihau, N. Kona
50-Ha-D08-004
?
71Lanihau, N. Kona
50-Ha-D08-005
?
71Lanihau, N. Kona
50-Ha-D08-006
?
105?, N. Kona
50-Ha-D08-007
?
105Pua'a, N. Kona
50-Ha-D08-008
?
105Pua'a, N. Kona
50-Ha-D08-009
?
105Pua'a, N. Kona
50-Ha-D08-010
?
105Pua'a, N. Kona
50-Ha-D08-011
?
105Pua'a, N. Kona
50-Ha-D08-012
50-10-28-5039
256Lanihau 1, N. Kona
50-Ha-D08-013
50-10-28-5040
256Lanihau 1, N. Kona
50-Ha-D08-014
50-10-28-5041
256Lanihau 1, N. Kona
50-Ha-D08-015
50-10-28-5042
256Lanihau 1, N. Kona
50-Ha-D08-016
50-10-28-5043
256 301Lanihau 1, N. Kona
50-Ha-D08-017
50-10-28-5044
256Lanihau 1, N. Kona
50-Ha-D08-018
50-10-28-5045
256Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-019
50-10-28-5046
256Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-020
50-10-28-5047
256Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-021
50-10-28-5048
256Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-022
50-10-28-5049
256 301Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-023
50-10-28-5050
256Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-024
50-10-28-5051
256Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-025
50-10-28-5052
256Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-026
50-10-28-5053
256Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-027
50-10-28-5054
256Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-028
50-10-28-5055
256Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-029
50-10-28-5056
256Keopu 1, N. Kona
50-Ha-D08-030
50-10-28-5057
256 301Keopu 1, N. Kona
50-Ha-D08-031
50-10-28-5058
256 301Keopu 1, N. Kona
50-Ha-D08-032
50-10-28-5059
256Keopu 2 and 3, N. Kona
50-Ha-D08-033
50-10-28-5060
256 359Keopu 2 and 3, N. Kona
50-Ha-D08-034
50-10-28-5061
256Keopu 2 and 3, N. Kona
50-Ha-D08-035
50-10-28-5062
256Keopu 2 and 3, N. Kona
50-Ha-D08-036
50-10-28-5063
256Keopu 2 and 3, N. Kona
50-Ha-D08-037
50-10-28-5064
256 301Keopu 2 and 3, N. Kona
50-Ha-D08-038
50-10-28-5065
256Keopu 2 and 3, N. Kona
50-Ha-D08-039
50-10-28-5066
256Keopu 2 and 3, N. Kona
50-Ha-D08-040
50-10-28-5067
256Keopu 2 and 3, N. Kona
50-Ha-D08-041
50-10-28-5068
256Keopu 2 and 3, N. Kona
50-Ha-D08-042
50-10-28-5069
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-043
50-10-28-5070
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-044
50-10-28-5071
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-045
50-10-28-5072
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-046
50-10-28-5073
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-047
50-10-28-5074
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-048
50-10-28-5075
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-049
50-10-28-5076
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-050
50-10-28-5077
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-051
50-10-28-5078
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-E01-092
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-093
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-094
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-095
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-096
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-097
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-098
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-099
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-100
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-101
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-102
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-103
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-104
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-105
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-106
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-107
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-108
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-109
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-110
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-111
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-112
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-113
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-114
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-115
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-116
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-117
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-118
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-119
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-120
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-121
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-122
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-123
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-124
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-125
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-126
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-127
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-128
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-129
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-130
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-131
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-132
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-133
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-134
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-135
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-136
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-137
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-138
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-139
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-140
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-141
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-142
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-143
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-144
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-145
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-146
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-147
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-148
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-149
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-150
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-151
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-152
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-C18-008
?
91Kealia 1
50-Ha-C18-009
?
91Kealia 1
50-Ha-C19-001
50-10-47-3722
33Kiilae, S. Kona
50-Ha-C19-002
50-10-47-3723
33Kiilae, S. Kona
50-Ha-C20-001
?
N shore of Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-003
?
91Honaunau
50-Ha-C20-004
?
91Honaunau
50-Ha-C20-005
50-10-47-3749__(See C20-239)
91Honaunau
50-Ha-C20-006
?
91Honaunau
50-Ha-C20-007
?
91Honaunau
50-Ha-C20-008
?
91Honaunau
50-Ha-C20-009
?
91Honaunau
50-Ha-C20-010
?
91Honaunau
50-Ha-C20-011
?
91Honaunau
50-Ha-C20-012
?
91Honaunau
50-Ha-C20-013
?
91Honaunau
50-Ha-C20-023
50-10-47-3751
1 91Honaunau
50-Ha-C20-024
50-10-47-3752
1 91Honaunau
50-Ha-C20-025
50-10-47-3751
1 91Honaunau
50-Ha-C20-026
?
1 91Honaunau, S. Kona
50-Ha-C20-027
50-10-47-3753
1 91Honaunau
50-Ha-C20-028
50-10-47-3754
1 91Honaunau
50-Ha-C20-029
50-10-47-3753
1 91Honaunau
50-Ha-C20-030
50-10-47-3753
1 91Honaunau
50-Ha-C20-031
50-10-47-3755
1 91Honaunau
50-Ha-C20-032
50-10-47-3755
1 91Honaunau
50-Ha-C20-033
50-10-47-3755
1 91Honaunau, North Shore of Honaunau Bay
50-Ha-C20-034
50-10-47-3755
1 91Honaunau, North Shore of Honaunau Bay
50-Ha-C20-035
50-10-47-3755
1 91Honaunau, North Shore of Honaunau Bay
50-Ha-C20-036
50-10-47-3755
1 91Honaunau, North Shore of Honaunau Bay
50-Ha-C20-037
50-10-47-3755
1 91Honaunau, North Shore of Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-038
50-10-47-3756
1 91Honaunau, North Shore
50-Ha-C20-039
50-10-47-3756
1 91Honaunau, North Shore
50-Ha-C20-040
50-10-47-3756
1 91Honaunau, North Shore
50-Ha-C20-041
50-10-47-3756
1 91Honaunau, North Shore
50-Ha-C20-042
50-10-47-3756
1 91Honaunau, North Shore
50-Ha-C20-043
50-10-47-3756
1 91Honaunau
50-Ha-C20-048
?
4 91Honaunau Bay
50-Ha-C20-049
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-050
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-051
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-052
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-053
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-054
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-055
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-056
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-057
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-058
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-059
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-060
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-061
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-062
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-063
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-064
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-065
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-066
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-067
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-068
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-069
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-070
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-071
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-072
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-073
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-074
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-075
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-076
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-077
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-078
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-079
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-080
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-081
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-082
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-083
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-084
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-085
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-086
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-087
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-088
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-089
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-090
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-091
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-092
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-093
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-094
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-095
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-096
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-097
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-098
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-099
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-100
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-101
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-102
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-103
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-104
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-105
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-106
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-107
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-108
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-109
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-110
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-111
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-112
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-113
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-114
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-115
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-116
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-117
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-118
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-119
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-120
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-121
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-122
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-123
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-124
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-125
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-126
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-127
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-128
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-129
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-130
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-131
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-132
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-133
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-134
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-135
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-136
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-137
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-138
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-139
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-140
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-141
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-142
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-143
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-144
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-145
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-146
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-147
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-148
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-149
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-150
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-151
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-152
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-153
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-154
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-155
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-156
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-157
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-158
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-159
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-160
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-161
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-162
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-163
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-164
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-165
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-166
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-167
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-168
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-169
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-170
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-171
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-172
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-173
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-174
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-175
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-176
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-177
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-178
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-179
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-180
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-181
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-182
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-183
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-184
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-185
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-186
?
4 91Honaunau Bay, S. Kona
50-Ha-C20-187
50-10-47-3756
91Honaunau
50-Ha-C20-188
?
91Honaunau
50-Ha-C20-189
50-10-47-3756
91Honaunau
50-Ha-C20-190
50-10-47-3756
91Honaunau
50-Ha-C20-191
50-10-47-3756
91Honaunau
50-Ha-C20-192
?
Honaunau
50-Ha-C20-193
?
Honaunau
50-Ha-C20-194
?
Honaunau
50-Ha-C20-195
?
Honaunau
50-Ha-C20-196
50-10-47-3749
Honaunau
50-Ha-C20-197
?
Honaunau
50-Ha-C20-198
?
Honaunau
50-Ha-C20-199
?
Honaunau
50-Ha-C20-200
?
Honaunau
50-Ha-C20-201
?
Honaunau
50-Ha-C20-202
?
Honaunau
50-Ha-C20-203
?
Honaunau
50-Ha-C20-204
?
Honaunau
50-Ha-C20-205
?
Honaunau
50-Ha-C20-206
?
Honaunau
50-Ha-C20-207
?
Honaunau
50-Ha-C20-208
?
Honaunau
50-Ha-C20-209
?
Honaunau
50-Ha-C20-210
?
Honaunau
50-Ha-C20-211
?
Honaunau
50-Ha-C20-212
?
Honaunau
50-Ha-C20-213
?
Keokea
50-Ha-C20-214
?
Keokea
50-Ha-C20-215
?
Keokea
50-Ha-C20-216
?
Keokea
50-Ha-C20-217
?
Keokea
50-Ha-C20-218
?
Keokea
50-Ha-C20-219
?
Keokea
50-Ha-C20-220
?
Keokea
50-Ha-C20-221
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-222
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-223
50-10-47-3750
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-224
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-225
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-226
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-227
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-228
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-229
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-230
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-231
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-232
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-233
?
Keokea, Honaunau, Kiilae, S. Kona
50-Ha-C20-234
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-235
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-236
?
Paumoa, Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-237
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-238
?
Keokea, S. Kona
50-Ha-C20-239
50-10-47-3749___(See C20-5).
Keokea, S. Kona
50-Ha-C21-001
50-10-47-3724
91Keei 2
50-Ha-C21-002
50-10-47-3725
1 91Keei 2
50-Ha-C21-003
50-10-47-3726
1 91North of Palemano Point, Keei 1, S. Kona
50-Ha-C21-004
50-10-47-3738
1 91Keei 2
50-Ha-C21-005
50-10-47-3739
1 91Keei 2
50-Ha-C21-006
50-10-47-3740
1 91Kipu Village, Keei 2
50-Ha-C21-007
50-10-47-3741
1 91Kipu Village, Keei 2
50-Ha-C21-008
50-10-47-3742
1 91Kipu Village, Keei 2
50-Ha-C21-009
50-10-47-3743
1 91Kipu Village, Keei 2
50-Ha-C21-010
50-10-47-3744
1 91 33Kipu Village, Keei 2
50-Ha-C21-011
50-10-47-3745
1 91 33Kipu Village, Keei 2
50-Ha-C21-012
50-10-47-3746
1 91Kipu Village, Keei 2
50-Ha-C21-013
50-10-47-3747
1 91 33Keei 2
50-Ha-C21-014
50-10-47-3748
1 91 33Keei 2
50-Ha-C21-015
50-10-47-3727
1 91 33Keei 2
50-Ha-C21-016
?
91Keei 2
50-Ha-C21-017
?
91Keei 2
50-Ha-C21-018
?
91Keei 2
50-Ha-C21-019
?
91Keei 2
50-Ha-C21-020
?
91Keei 2
50-Ha-C21-021
?
91Keei 2
50-Ha-C21-022
?
91Keei 2
50-Ha-C21-023
?
91Keei 2
50-Ha-C21-024
?
91Keei 2
50-Ha-C21-025
?
91Keei 2
50-Ha-C21-026
?
91Keei 2
50-Ha-C21-027
?
91Keei 2
50-Ha-C21-028
?
91Keei 2
50-Ha-C21-029
?
91Keei 2
50-Ha-C21-030
?
91Keei 2
50-Ha-C22-011
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-012
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-013
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-014
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-015
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-016
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-017
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-018
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-019
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-020
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-021
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-022
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C22-023
?
106Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-001
50-10-47-3732
1 33Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-002
?
1Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-003
50-10-47-3733
1 33Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-004
50-10-48-3734
1 2Kaawaloa, S. Kona
50-Ha-C23-005
50-10-47-3735
1 33Kealakeua Bay, S. Kona
50-Ha-C23-006
50-10-47-3735
1 33Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-007
50-10-48-3736
1Kaawaloa, S. Kona
50-Ha-C23-008
?
1Kaawaloa?, S. Kona
50-Ha-C23-009
1 19Kaawaloa
50-Ha-C23-010
1 19Kaawaloa
50-Ha-C23-011
1Kaawaloa
50-Ha-C23-012
1Kaawaloa
50-Ha-C23-013
1Kaawaloa
50-Ha-C23-014
1Kaawaloa
50-Ha-C23-015
1Kaawaloa
50-Ha-C23-016
1Kaawaloa
50-Ha-C23-017
1Kaawaloa
50-Ha-C23-018
1Kaawaloa
50-Ha-C23-019
1Kaawaloa
50-Ha-C23-020
1Kaawaloa
50-Ha-C23-021
1Kaawaloa
50-Ha-C23-025
1Kaawaloa
50-Ha-C23-050
Kaawaloa
50-Ha-C23-075
Kaawaloa
50-Ha-C23-100
Kaawaloa
50-Ha-C23-125
Kaawaloa
50-Ha-C23-150
Kaawaloa
50-Ha-C23-200
Kaawaloa
50-Ha-C23-201
?
2Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-202
?
2Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-203
?
2Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-204
?
2Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-205
?
2Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-206
?
2Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-207
?
2Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-208
?
2Kaawaloa, Kealakekua, S. Kona
50-Ha-C23-209
?
2Kaawaloa, Keapuka, S. Kona
50-Ha-E01-153
?
9Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-154
?
9Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-155
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-156
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-157
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-158
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-159
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-160
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-161
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-162
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-163
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-164
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-165
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-166
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-167
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-168
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-169
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-170
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-171
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-172
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-173
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-174
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-175
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-176
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-177
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-178
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-179
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-180
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-181
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-182
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-183
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-184
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-185
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-186
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-187
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-188
?
9 25Anaehoomalu Bay, S. Kohala
50-Ha-E01-189
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-190
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-191
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-193
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-194
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-195
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-196
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-197
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-198
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-199
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-200
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-201
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-202
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-203
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-204
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-205
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-206
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-207
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-208
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-209
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-210
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-211
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-212
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-213
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-214
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-215
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-216
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-217
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-218
?
9 25 83Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-219
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-220
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-221
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-222
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-223
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-224
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-225
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-226
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-227
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-228
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-229
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-230
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-231
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-232
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-233
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-234
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-235
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-236
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-237
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-238
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-239
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-240
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-241
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-242
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-243
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-244
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-245
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-246
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-247
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-248
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-249
?
9 25 178Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-250
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-251
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-252
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-253
?
9 25 178Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-254
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-255
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-256
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-257
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-258
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-259
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-260
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-261
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-262
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-263
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-264
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-265
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-266
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-267
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-268
?
9 25Anaehoomalu Bay, S. Kohala
50-Ha-E01-269
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-270
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-271
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-272
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-273
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-274
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-275
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-276
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-277
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-278
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-279
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-280
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-281
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-282
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-283
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-D15-014
?
331Kalaoa 5, N. Kona
50-Ha-D15-015
?
331Kalaoa -O'oma, N. Kona
50-Ha-D15-016
?
Kalaoa 4, N. Kona
50-Ha-D15-017
?
Ooma or Kalaoa 5, N. Kona
50-Ha-D15-018
?
Ooma or Kalaoa 5, N. Kona
50-Ha-D15-019
?
Ooma or Kalaoa 5, N. Kona
50-Ha-D15-020
?
Ooma or Kalaoa 5, N. Kona
50-Ha-D15-021
?
331Kalaoa-O'oma, N. Kona
50-Ha-D15-022
?
331Kalaoa-O'oma, N. Kona
50-Ha-D15-023
50-10-27-10,211___?
331Kalaoa-O'oma, N. Kona
50-Ha-D16-007
?
331Kalaoa, N. Kona
50-Ha-D16-008
?
331Kalaoa, N. Kona
50-Ha-D16-009
?
331Kalaoa, N. Kona
50-Ha-D16-010
?
331Kalaoa, N. Kona
50-Ha-D16-011
?
331Kalaoa, N. Kona
50-Ha-D16-012
?
331Kalaoa (1-4), N. Kona
50-Ha-D16-013
50-10-27-10,191
331Kalaoa (1-4), N. Kona
50-Ha-D16-014
50-10-27-10,192__??
331Kalaoa (1-4), N. Kona
50-Ha-D16-015
50-10-27-373
331Kalaoa (1-4), N. Kona
50-Ha-D20-007
?
91Makalawena
50-Ha-D20-008
?
91Makalawena
50-Ha-D20-009
?
91Makalawena
50-Ha-D20-010
50-10-18-5029
116 160?
50-Ha-D20-011
50-10-??-1170__?
47Awakee, N. Kona
50-Ha-D20-012
50-10-18-1179
Makalawena, N. Kona
50-Ha-D20-013
50-10-??-1216_____?
Awakee, N. Kona
50-Ha-D20-014
50-10-18-5016
160Makalawena, N. Kona
50-Ha-D21-001
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-002
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-003
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-004
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-005
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-006
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-007
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-008
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-009
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-010
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-011
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-012
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-013
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-014
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-015
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-016
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-017
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-018
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-019
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-020
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-021
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-022
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-023
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-024
?
27Kukio 1, N. Kona
50-Ha-D21-025
50-10-19-5026
116 160?
50-Ha-D21-026
50-10-19-5027
116 160?
50-Ha-D21-027
50-10-19-5028
116 160?
50-Ha-D21-028
50-10-19-5027
Maniniowali, N. Kona
50-Ha-D21-029
?
Kukio 2, N. Kona
50-Ha-D21-030
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-031
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-032
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-033
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-034
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-035
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-036
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-037
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-038
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-039
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-040
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-041
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-042
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-043
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-044
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-045
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-046
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-047
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-048
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-049
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-050
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-051
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D21-052
?
Maniniowali or Kukio 1,2, N. Kona
50-Ha-D22-001
?
91 330Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-002
?
91 330Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-003
?
91 330Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-004
?
91 330Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-005
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-006
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-007
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-008
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-009
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-010
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-011
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-012
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-013
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-014
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-015
50-10-19-4707
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-016
50-10-19-4707
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-017
50-10-19-4706
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-018
91Kaupulehu
50-Ha-D22-019
?
91Kaupulehu
50-Ha-D22-020
?
91Kaupulehu
50-Ha-D22-021
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-022
?
91Kaupulehu
50-Ha-D22-023
?
91Kaupulehu
50-Ha-D22-024
50-10-19-4711
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-025
?
91Kaupulehu
50-Ha-D22-026
?
91Kaupulehu
50-Ha-D22-027
?
91 330Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-028
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-029
50-10-19-4710
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-030
50-10-19-4708
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-031
50-10-19-4709
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-032
?
91Kaupulehu
50-Ha-D22-033
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-034
?
91 330Kaupulehu
50-Ha-D22-035
50-10-19-1140
330Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-036
50-10-19-1141
330Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-037
?
Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-038
50-10-?-1157
Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-039
50-10-19-1162
330Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-040
50-10-19-1193
330Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-041
?
272Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-042
?
272Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-043
?
272Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-044
?
272Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-045
?
272Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-046
?
272Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-047
?
272 330Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-048
?
272Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-049
?
272Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-050
?
272Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D22-051
?
272Kaupulehu, N. Kona
50-Ha-D23-001
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-002
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-003
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-004
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-005
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-006
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-007
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-008
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-009
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-010
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-011
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-012
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-013
?
Puu Waawaa, N. Kona
50-Ha-D23-014
50-10-19-5023
116 160Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-015
50-10-19-5024
116 160Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-016
50-10-19-5025
116 160??, N. Kona
50-Ha-D23-017
?
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-018
?
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-019
50-10-19-790
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-020
50-10-19-1217
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-021
50-10-19-____
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-022
50-10-19-1220
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-023
50-10-19-1270
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-024
50-10-19-1281
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-025
50-10-19-1283
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-026
50-10-19-1284
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-027
50-10-19-1319
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-028
50-10-19-1322
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-029
50-10-19-1324
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-030
50-10-19-1326
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-031
50-10-19-1332
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-032
50-10-19-1355
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-033
50-10-19-1347
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-034
50-10-19-1351
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-035
50-10-19-1352
Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-036
50-10-19-5017
160Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D23-037
50-10-19-5018
160Puuwaawaa, N. Kona
50-Ha-D24-001
50-10-10-3847
Keawaiki, Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-002
50-10-10-3848
Keawaiki, Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-003
?
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-004
?
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-005
?
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-006
?
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-007
50-10-10-3849
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-008
50-10-10-3850
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-009
50-10-10-1441, 1443-1453
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-010
50-10-10-1385
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-011
50-10-10-1457
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-012
50-10-10-1459
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-013
50-10-11-5021
116 160Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-014
50-10-11-5022
116 160Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-015
50-10-10-940
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-016
50-10-10-951
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-017
50-10-10-952
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-018
50-10-10-1402
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-019
50-10-10-1416
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-020
50-10-___1419
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-021
50-10-10-1429
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-022
50-10-30-5004
165Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-023
50-10-30-5006
165Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-024
50-10-30-5008
165Puuanahulu
50-Ha-D24-025
50-10-10-5019
160Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-026
?
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-D24-027
?
Puuanahulu, N. Kona
50-Ha-E01-001
?
25 239Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-002
?
25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-003
?
Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-004
?
Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-005
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-006
?
Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-007
?
Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-008
?
25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-009
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-010
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-011
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-012
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-013
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-014
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-015
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-016
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-017
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-018
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-019
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-020
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-021
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-022
?
9Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-023
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-024
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-025
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-026
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-049
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-050
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-051
?
9 25 109Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-052
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-054
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-055
?
9 25 109Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-056
?
9 25 109Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-057
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-058
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-059
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-060
?
9 25 109Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-061
?
9 25 109Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E02-036
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-037
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-038
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-039
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-040
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-041
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-042
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-043
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-044
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-045
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-046
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E03-377
50-10-05-8843
260Lalamilo
50-Ha-E03-378
50-10-05-8844
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-379
50-10-05-8845
260Lalamilo
50-Ha-E03-380
50-10-05-8847
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-381
50-10-05-8849
260Lalamilo
50-Ha-E03-382
50-10-05-8850
260Lalamilo
50-Ha-E03-383
50-10-05-8851
260Lalamilo
50-Ha-E03-384
50-10-05-8852
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-385
50-10-05-8853
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-533
50-10-06-8977
274Waimea
50-Ha-E03-534
50-10-06-8978
274Waimea
50-Ha-E03-535
50-10-06-8979
274Waimea
50-Ha-E03-536
50-10-06-8980
274Waimea
50-Ha-E03-537
50-10-06-8981
274Waimea
50-Ha-E03-538
50-10-06-8982
274Waimea
50-Ha-E03-539
50-10-06-8983
274Waimea
50-Ha-E03-540
50-10-06-8984
274Waimea
50-Ha-E03-541
50-10-06-8985
274Waimea
50-Ha-E03-542
50-10-06-8986
274Waimea
50-Ha-E03-543
50-10-06-8987
274Waimea
50-Ha-E03-544
50-10-06-8988
274Waimea
50-Ha-E03-545
50-10-06-8989
274Waimea
50-Ha-E03-546
50-10-06-8990
274Waimea
50-Ha-E03-547
50-10-06-8991
274Waimea
50-Ha-E03-548
50-10-06-8992
274Waimea
50-Ha-E03-549
50-10-06-8993
274Waimea
50-Ha-E03-550
50-10-06-8994
274Waimea
50-Ha-E03-551
50-10-06-8995
274Waimea
50-Ha-E03-552
50-10-06-8996
274Waimea
50-Ha-E03-553
50-10-06-8997
274Waimea
50-Ha-E03-554
50-10-06-8998
274Waimea
50-Ha-E03-555
50-10-06-8999
274Waimea
50-Ha-E03-556
50-10-06-9000
274Waimea
50-Ha-E03-557
50-10-06-9001
274Waimea
50-Ha-E01-062
?
9 25 109Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-063
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-064
?
9Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-065
?
9Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-066
?
9 25 109Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-067
?
9 25 109Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-068
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-069
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-071
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-072
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-073
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-074
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-075
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-076
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-077
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-078
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-079
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-080
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-081
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-082
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-083
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-084
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-085
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-086
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-087
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-088
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-089
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-090
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-091
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-284
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-285
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-286
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-287
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-288
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-289
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-290
?
9 25Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-304
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-305
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-306
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-307
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-308
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-309
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-310
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-311
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-312
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-313
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-314
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-315
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-316
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-317
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-318
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-319
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-320
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-321
?
83 109 133Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-322
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-323
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-324
?
83 109 133Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-325
?
83 133Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-326
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-327
?
83 109 133Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-328
?
83 109 133Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-329
?
83 133Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-330
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-331
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-332
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-333
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-334
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-335
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-336
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-337
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-338
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-339
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-340
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-341
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-342
(See HA-E1-5)
83 109 133Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-343
?
83 109 133Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-344
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-345
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala.
50-Ha-E01-346
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-347
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-348
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-349
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-350
?
83 109 133Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-351
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-352
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-353
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-354
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-355
?
83 109 133Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-356
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-357
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-358
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-359
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-360
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-361
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-362
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-363
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-364
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-365
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-366
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-367
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-368
?
83 133Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-369
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-370
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-371
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-372
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-373
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-374
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-375
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-376
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-377
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-378
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-379
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-380
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-381
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-382
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-383
?
83 109Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-384
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-385
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-386
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-387
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-388
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-389
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-390
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-391
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-392
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-393
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-394
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-395
?
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-396
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-397
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-398
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-399
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-400
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-401
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-402
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-403
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-404
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-405
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-406
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-407
83Kalahuipuaa, S. Kohala
50-Ha-E01-408
50-10-10-5031
194Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-409
50-10-10-5032
194Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-410
50-10-10-5033
194Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-411
50-10-10-5034
194Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E01-412
50-10-10-5035
194Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-D08-052
50-10-28-5079
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-053
50-10-28-5080
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-054
50-10-28-5081
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-055
50-10-28-5082
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-056
50-10-28-5083
256Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-057
50-10-28-5084
256Hienaloli 1, N. Kona
50-Ha-D08-058
50-10-28-5085
256Hienaloli 2, N. Kona
50-Ha-D08-059
50-10-28-5086
256Hienaloli 4, N. Kona
50-Ha-D08-060
50-10-28-5087
256Hienaloli 5, N. Kona
50-Ha-D08-061
50-10-28-5088
256Hienaloli 6, N. Kona
50-Ha-D08-062
50-10-28-5089
256'Auhaukea'e 1, N. Kona
50-Ha-D08-063
50-10-28-5090
256'Auhaukea'e 2, N. Kona
50-Ha-D08-064
?
264Hienaloli 6 and 'Auhaukea'e 1, N. Kona
50-Ha-D08-065
?
267Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-066
?
267Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-067
?
267Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-068
?
267Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-069
?
267Lanihau 2 and (former) Moeauoa 1, N. Kona
50-Ha-D08-070
?
267Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-071
?
267Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-072
?
267Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-073
?
267Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-074
?
267Lanihau 2, N. Kona
50-Ha-D08-075
?
264Hienaloli 6 or Auhaukea'e, N. Kona
50-Ha-D08-076
50-10-28-5253
301Auhaukea'e, N. Kona
50-Ha-D08-077
50-10-28-5254
301Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-078
50-10-28-5255
301Honua'ula, N. Kona
50-Ha-D08-079
50-10-28-5256
301Auhaukea'e 2, N. Kona
50-Ha-D08-080
?
Auhaukea'e , N. Kona
50-Ha-D08-081
?
359Keopu 3, N. Kona
50-Ha-D08-082
?
359Keopu 3, N. Kona
50-Ha-D08-083
?
359Keopu 3, N. Kona
50-Ha-D08-084
?
359Keopu 3, N. Kona
50-Ha-D09-001
50-10-27-3839__?
154Lanihau, N. Kona
50-Ha-D09-002
3840__?
Lanihau, Kailua-Kona, N. Kona
50-Ha-D09-003
?
Lanihau, N. Kona
50-Ha-D09-004
3841__?
Lanihau, N. Kona
50-Ha-D10-001
3842__?
Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-002
3843__?
Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-003
3844__?
Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-004
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-005
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-006
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-007
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-008
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-009
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-010
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-011
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-012
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-013
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-014
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-015
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-016
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-017
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-018
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-019
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-020
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-021
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-022
?
68Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-023
50-10-28-5037
256Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D10-024
50-10-28-5038
256Keahuolu, N. Kona
50-Ha-D11-001
?
3Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-002
?
3Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-003
?
3Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-004
?
3Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-005
?
3Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-006
?
3Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-007
?
3Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-008
?
3Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-009
?
3Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-010
?
3Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-011
?
3Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-012
?
3Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-013
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-014
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-015
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-016
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-017
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-018
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-019
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-020
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-021
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-022
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-023
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-024
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-025
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-026
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-027
?
3 126Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-028
?
Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-029
50-10-28-5011
172Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-030
50-10-28-5012
172Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-031
50-10-28-5013
172Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D11-032
50-10-28-5014
172Kealakehe, N. Kona
50-Ha-D12-001
?
3 16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-002
?
3 16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-003
?
3 126Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-004
?
3 16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-005
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-006
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-007
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-008
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-009
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-010
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-011
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-012
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-013
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-014
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-015
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-016
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-017
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-018
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-019
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-020
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-021
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-022
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-023
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-024
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-025
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-026
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-027
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-028
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-029
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-030
50-10-27-3845__?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-031
50-10-27-3846__?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-032
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-033
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-034
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-035
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-036
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-037
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-038
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-039
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-040
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-041
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-042
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-043
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-044
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-045
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-046
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-047
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-048
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-049
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-050
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-051
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-052
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-053
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-054
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-055
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-056
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-057
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-058
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-070
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-071
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-072
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-073
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-074
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-075
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-076
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-077
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-078
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-079
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-080
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-081
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-082
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-084
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-085
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-086
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-087
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-088
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-089
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-090
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-091
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-092
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-093
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-094
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-095
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-096
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-097
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-098
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-099
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-100
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-101
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-102
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-103
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-104
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-105
?
16Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-106
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-107
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-108
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-109
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-110
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-111
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-112
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D12-113
?
Honokohau, N. Kona
50-Ha-D13-001
?
Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-002
?
Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-003
?
Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-004
?
Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-005
?
Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-006
?
Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-007
?
Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-008
?
Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-009
?
Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-010
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-011
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-012
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-013
?
Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-014
?
Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-015
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-016
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-017
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-018
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-019
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-020
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-021
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-022
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-023
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-024
26-?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-025
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-026
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-027
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-028
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-029
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-030
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-031
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-032
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-033
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-034
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-035
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-036
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-037
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-038
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-039
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-040
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-041
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-042
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-043
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-044
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-045
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-046
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-047
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-048
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-049
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-050
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-051
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-052
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-053
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-054
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-055
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-056
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-057
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-058
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-059
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-060
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-061
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-062
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-063
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-064
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-065
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-066
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-067
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-068
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-069
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-070
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-071
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-072
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-073
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-074
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-075
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-076
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-077
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-078
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-079
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-080
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-081
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-082
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-083
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-084
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-085
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-086
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-087
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-088
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D13-089
?
27Kaloko, N. Kona
50-Ha-D14-001
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D14-002
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D14-003
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D14-004
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D14-005
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D14-006
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D14-007
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D14-008
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D14-009
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D14-010
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D14-011
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D14-012
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D15-001
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D15-002
?
Kohanaiki, N. Kona
50-Ha-D15-003
?
Ooma 2, N. Kona
50-Ha-D15-004
?
Ooma 2, N. Kona
50-Ha-D15-005
?
Ooma 2, N. Kona
50-Ha-D15-006
?
Ooma 2, N. Kona
50-Ha-D15-007
?
Ooma 2, N. Kona
50-Ha-D15-008
?
Ooma 2, N. Kona
50-Ha-D15-009
?
Ooma 2, N. Kona
50-Ha-D15-010
?
Ooma 1, N. Kona
50-Ha-D15-011
?
331Kalaoa 5, N. Kona
50-Ha-D15-012
?
331Kalaoa 5, N. Kona
50-Ha-D15-013
?
331Kalaoa 5, N. Kona
50-Ma-A27-007
50-50-16-528
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A27-008
50-50-16-528
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A27-009
50-50-16-528
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A27-010
50-50-16-528
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A27-011
50-50-16-528
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A27-012
50-50-16-528
90Puulani, (Kahuai to Kepio)
50-Ma-A27-013
50-50-16-528
90Nanawainui, (Kahuai to Kepio)
50-Ma-A27-014
50-50-16-528 (DUPLICATE OF A27-1, A27-14 AND A27-141)
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A27-015
50-50-16-528
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A27-016
50-50-16-528 (SAME AS A27-11 ?)
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A27-017
?
50-Ma-A27-018
50-50-16-142
90Manawainui
50-Ma-A28-004
50-50-16-1154 (DUPLICATE OF Ma-29-13)
50-Ma-A29-001
50-50-16-149
90Naholoku, (Kaumakalua ?)
50-Ma-A29-002
50-50-16-150
90Naholoku
50-Ma-A29-003
50-50-16-151
90Naholoku
50-Ma-A29-004
50-50-16-152
90Naholoku
50-Ma-A29-005
50-50-16-153
90Naholoku
50-Ma-A29-006
50-50-16-154
90Kou, Naholoku
50-Ma-A29-007
50-50-16-1148/155
90Kou, Naholoku
50-Ma-A29-008
50-50-16-1148/156
90Kou, Naholoku
50-Ma-A29-009
50-50-16-157
90Puu Maneoneo, Naholoku
50-Ma-A30-001
50-50-16-159
90Nuu
50-Ma-A30-002
(Includes A30-2, A30-3, A30-4, A30-5).
90Nuu
50-Ma-A30-003
(Includes A30-2, A30-3, A30-4, A30-5)
90Nuu
50-Ma-A30-004
(Includes A30-2, A30-3, A30-4, A30-5)
90Nuu
50-Ma-A30-005
(Includes A30-2, A30-3, A30-4, A30-5)
90Nuu
50-Ma-A30-006
50-50-16-164
90Anakalehua, Nuu
50-Ma-A30-007
50-50-16-165
90Nuu
50-Ma-A30-008
50-50-16-531
90Nuu
50-Ma-A30-009
50-50-16-531(530) DUPLICATE of A31-1
90Nuu
50-Ma-A30-010
50-50-16-1152
90Nuu
50-Ma-A30-011
50-50-16-1153
90Nuu, Puu Maneoneo
50-Ma-A30-012
50-50-16-531
90Nuu
50-Ma-A30-013
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-014
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-015
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-016
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-017
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-018
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-019
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-020
?
Nuu, Haleaka National Park
50-Ma-A30-021
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-022
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-023
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-024
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-025
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-026
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A30-027
?
Nuu, Haleakala National Park
50-Ma-A31-001
50-50-16-530,531
50-Ma-A31-002
50-50-16-535
90Nakuula
50-Ma-A31-003
50-50-16-535
90Nakuula
50-Ma-A31-004
50-50-16-535
90Nakuula
50-Ma-A31-005
50-50-16-169
90Nakuula
50-Ha-E03-721
50-10-06-9165
274Waimea
50-Ha-E03-722
50-10-06-9166
274Waimea
50-Ha-E03-723
50-10-06-9167
274Waimea
50-Ha-E03-724
50-10-06-9168
274Waimea
50-Ha-E03-725
50-10-06-9169
274Waimea
50-Ha-E03-726
50-10-06-9170
274Waimea
50-Ha-E03-727
50-10-06-9171
274Waimea
50-Ha-E03-728
50-10-06-9172
274Waimea
50-Ha-E03-729
50-10-06-9173
274Waimea
50-Ha-E03-730
50-10-06-9174
274Waimea
50-Ha-E03-731
50-10-06-9175
274Waimea
50-Ha-E03-732
50-10-06-9176
274Waimea
50-Ha-E03-733
50-10-06-9177
274Waimea
50-Ha-E03-734
50-10-06-9178
274Waimea
50-Ha-E03-735
50-10-06-9179
274Waimea
50-Ha-E03-736
50-10-06-9180
274 337Waimea
50-Ha-E04-001
?
Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-002
?
Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-003
?
Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-004
?
Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-005
?
Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-006
?
Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-007
?
Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-008
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-009
?
Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-010
?
Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-011
?
Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-012
?
Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-013
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-014
?
5Kaunaoa Pt. Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-015
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-016
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-017
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-018
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-019
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-020
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-021
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-022
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-023
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-024
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-025
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-026
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-027
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-028
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-029
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-030
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-031
?
5Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-032
?
215Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-033
?
215Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-034
?
215Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-035
50-10-05-8830
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-036
50-10-05-8831
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-037
50-10-05-8832
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-038
50-10-05-8833
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-039
50-10-05-8834
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-040
50-10-05-8835
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-041
50-10-05-8836
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-042
50-10-05-8837
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-043
50-10-05-8838
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-044
50-10-05-8839
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-045
50-10-05-8841
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-046
50-10-05-8842
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-047
50-10-05-8846
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E04-048
50-10-05-8848
260Ouli, S. Kohala
50-Ha-E05-001
?
7Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-002
?
7Kawaihae, S. Kohala
50-Ha-E05-003
?
Kawaihae, S. Kohala
50-Ha-E05-004
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-005
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-006
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-007
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-008
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E05-009
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E05-010
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E05-011
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E05-012
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E05-013
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E05-014
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E05-015
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E05-016
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E05-017
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-018
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-019
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-020
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-021
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-022
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-023
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-024
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-025
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-026
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-027
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-028
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-029
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-030
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-031
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-032
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-033
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-034
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-035
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-036
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-037
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-038
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-039
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-040
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-041
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-F08-003
?
Kaipuhaa, N. Kohala
50-Ha-E03-426
50-10-06-8873
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-427
50-10-06-8874
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-428
50-10-06-8875
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-429
50-10-06-8876
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-430
50-10-06-8877
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-431
50-10-06-8878
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-432
50-10-06-8879
260Lalamilo
50-Ha-E03-433
50-10-06-8880
260Lalamilo
50-Ha-E03-434
50-10-06-8881
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-435
50-10-06-8882
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-436
50-10-06-8883
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-437
50-10-06-8884
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-438
50-10-06-8885
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-439
50-10-06-8886
260Lalamilo
50-Ha-E03-440
50-10-06-8887
260Lalamilo
50-Ha-E03-441
50-10-06-8888
260Lalamilo
50-Ha-E03-442
50-10-06-8889
260Lalamilo
50-Ha-E03-443
50-10-06-8890
260Lalamilo
50-Ha-E03-444
50-10-06-8891
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-445
50-10-06-8892
260Lalamilo
50-Ha-E03-446
50-10-06-8893
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-447
50-10-06-8894
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-448
50-10-06-9010*
260Lalamilo
50-Ha-E03-449
50-10-06-9011*
260Lalamilo
50-Ha-E03-450
50-10-06-9012*
260Lalamilo, Ouli, and Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E03-451
50-10-06-8895
274Waimea
50-Ha-E03-452
50-10-06-8896
274Waimea
50-Ha-E03-453
50-10-06-8897
274Waimea
50-Ha-E03-454
50-10-06-8898
274Waimea
50-Ha-E03-455
50-10-06-8899
274Waimea
50-Ha-E03-456
50-10-06-8900
274Waimea
50-Ha-E03-457
50-10-06-8901
274Waimea
50-Ha-E03-458
50-10-06-8902
274Waimea
50-Ha-E03-459
50-10-06-8903
274Waimea
50-Ha-E03-460
50-10-06-8904
274Waimea
50-Ha-E03-461
50-10-06-8905
274Waimea
50-Ha-E03-462
50-10-06-8906
274Waimea
50-Ha-E03-463
50-10-06-8907
274Waimea
50-Ha-E03-464
50-10-06-8908
274Waimea
50-Ha-E03-465
50-10-06-8909
274Waimea
50-Ha-E03-466
50-10-06-8910
274Waimea
50-Ha-E03-467
50-10-06-8911
274Waimea
50-Ha-E03-468
50-10-06-8912
274Waimea
50-Ha-E03-469
50-10-06-8913
274Waimea
50-Ha-E03-470
50-10-06-8914
274Waimea
50-Ha-E03-471
50-10-06-8915
274Waimea
50-Ha-E03-472
50-10-06-8916
274Waimea
50-Ha-E03-473
50-10-06-8917
274Waimea
50-Ha-E03-474
50-10-06-8918
274Waimea
50-Ha-E03-475
50-10-06-8919
274Waimea
50-Ha-E03-476
50-10-06-8920
274Waimea
50-Ha-E03-477
50-10-06-8921
274Waimea
50-Ha-E03-478
50-10-06-8922
274Waimea
50-Ha-E03-479
50-10-06-8923
274Waimea
50-Ha-E03-480
50-10-06-8924
274Waimea
50-Ha-E03-481
50-10-06-8925
274Waimea
50-Ha-E03-482
50-10-06-8926
274Waimea
50-Ha-E03-483
50-10-06-8927
274Waimea
50-Ha-E03-484
50-10-06-8928
274Waimea
50-Ha-E03-485
50-10-06-8929
274Waimea
50-Ha-E03-486
50-10-06-8930
274Waimea
50-Ha-E03-487
50-10-06-8931
274Waimea
50-Ha-E03-488
50-10-06-8932
274Waimea
50-Ha-E03-489
50-10-06-8933
274Waimea
50-Ha-E03-490
50-10-06-8934
274Waimea
50-Ha-E03-491
50-10-06-8935
274Waimea
50-Ha-E03-492
50-10-06-8936
274Waimea
50-Ha-E03-493
50-10-06-8937
274Waimea
50-Ha-E03-494
50-10-06-8938
274Waimea
50-Ha-E03-495
50-10-06-8939
274Waimea
50-Ha-E03-496
50-10-06-8940
274Waimea
50-Ha-E03-497
50-10-06-8941
274Waimea
50-Ha-E03-498
50-10-06-8942
274Waimea
50-Ha-E03-499
50-10-06-8943
274Waimea
50-Ha-E03-500
50-10-06-8944
274Waimea
50-Ha-E03-501
50-10-06-8945
274Waimea
50-Ha-E03-502
50-10-06-8946
274Waimea
50-Ha-E03-503
50-10-06-8947
274Waimea
50-Ha-E03-504
50-10-06-8948
274Waimea
50-Ha-E03-505
50-10-06-8949
274Waimea
50-Ha-E03-506
50-10-06-8950
274Waimea
50-Ha-E03-507
50-10-06-8951
274Waimea
50-Ha-E03-508
50-10-06-8952
274Waimea
50-Ha-E03-509
50-10-06-8953
274Waimea
50-Ha-E03-510
50-10-06-8954
274Waimea
50-Ha-E03-511
50-10-06-8955
274Waimea
50-Ha-E03-512
50-10-06-8956
274Waimea
50-Ha-E03-513
50-10-06-8957
274Waimea
50-Ha-E03-514
50-10-06-8958
274Waimea
50-Ha-E03-515
50-10-06-8959
274Waimea
50-Ha-E03-516
50-10-06-8960
274Waimea
50-Ha-E03-517
50-10-06-8961
274Waimea
50-Ha-E03-518
50-10-06-8962
274Waimea
50-Ha-E03-519
50-10-06-8963
274Waimea
50-Ha-E03-520
50-10-06-8964
274Waimea
50-Ha-E03-521
50-10-06-8965
274Waimea
50-Ha-E03-522
50-10-06-8966
274Waimea
50-Ha-E03-523
50-10-06-8967
274Waimea
50-Ha-E03-524
50-10-06-8968
274Waimea
50-Ha-E03-525
50-10-06-8969
274Waimea
50-Ha-E03-526
50-10-06-8970
274Waimea
50-Ha-E03-527
50-10-06-8971
274Waimea
50-Ha-E03-528
50-10-06-8972
274Waimea
50-Ha-E03-529
50-10-06-8973
274Waimea
50-Ha-E03-530
50-10-06-8974
274Waimea
50-Ha-E03-531
50-10-06-8975
274Waimea
50-Ha-E03-532
50-10-06-8976
274Waimea
50-Ha-E03-558
50-10-06-9002
274Waimea
50-Ha-E03-559
50-10-06-9003
274Waimea
50-Ha-E03-560
50-10-06-9004
274Waimea
50-Ha-E03-561
50-10-06-9005
274Waimea
50-Ha-E03-562
50-10-06-9006
274Waimea
50-Ha-E03-563
50-10-06-9007
274Waimea
50-Ha-E03-564
50-10-06-9008
274Waimea
50-Ha-E03-565
50-10-06-9009
274Waimea
50-Ha-E05-142
50-10-05-2706
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-143
50-10-05-2707
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-144
50-10-05-2708
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-145
50-10-05-2709
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-146
50-10-05-2710
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-147
50-10-05-2711
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-148
50-10-05-2712
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-149
50-10-05-2713
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-150
50-10-05-2714
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-151
50-10-05-2715
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-152
50-10-05-2716
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-153
50-10-05-2717
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-154
50-10-05-2718
81 260Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-155
50-10-05-2719
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-156
?
81?
50-Ha-E05-190
50-10-05-8820
260Kawaihae 2
50-Ha-E05-191
50-10-05-9205
260Kawaihae 2
50-Ha-E05-192
50-10-05-9206
260Kawaihae 2
50-Ha-E05-193
50-10-05-9207
260Kawaihae 2
50-Ha-E06-001
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-002
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-003
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-004
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-005
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-006
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-007
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-008
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-009
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-010
?
Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-011
50-10-05-2720
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-012
50-10-05-2721
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-013
50-10-05-2722
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-014
50-10-05-2723
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-015
50-10-05-2724
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-016
50-10-05-2725
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-017
50-10-05-2726
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-018
50-10-05-2727
81 260Kawaihae 1
50-Ha-F07-041
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-042
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-043
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-044
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-045
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-046
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-047
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-048
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-049
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-050
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-051
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-052
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-053
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-054
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-055
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-056
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-057
?
227Kaiholena, Kohala
50-Ha-F07-058
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-059
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-060
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-061
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-062
?
227Kaiholena
50-Ha-F07-063
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-064
?
227Kaiholena
50-Ha-F07-065
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-066
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-E03-590
50-10-06-9034
274Waimea
50-Ha-E03-591
50-10-06-9035
274Waimea
50-Ha-E03-592
50-10-06-9036
274Waimea
50-Ha-E03-593
50-10-06-9037
274Waimea
50-Ha-E03-594
50-10-06-9038
274Waimea
50-Ha-E03-595
50-10-06-9039__THRU' 9177
274Waimea
50-Ha-E03-596
50-10-06-9040 THRU' 9177
274Waimea
50-Ha-E03-597
50-10-06-9041
274Waimea
50-Ha-E03-598
50-10-06-9042
274Waimea
50-Ha-E03-599
50-10-06-9043
274Waimea
50-Ha-E03-600
50-10-06-9044
274Waimea
50-Ha-E03-601
50-10-06-9045
274Waimea
50-Ha-E03-602
50-10-06-9046
274Waimea
50-Ha-E03-603
50-10-06-9047
274Waimea
50-Ha-E03-604
50-10-06-9048
274Waimea
50-Ha-E03-605
50-10-06-9049
274Waimea
50-Ha-E03-606
50-10-06-9050
274Waimea
50-Ha-E03-607
50-10-06-9051
274Waimea
50-Ha-E03-608
50-10-06-9052
274Waimea
50-Ha-E03-609
50-10-06-9053
274Waimea
50-Ha-E03-610
50-10-06-9054
274Waimea
50-Ha-E03-611
50-10-06-9055
274Waimea
50-Ha-E03-612
50-10-06-9056
274Waimea
50-Ha-E03-613
50-10-06-9057
274Waimea
50-Ha-E03-614
50-10-06-9058
274Waimea
50-Ha-E03-615
50-10-06-9059
274Waimea
50-Ha-E03-616
50-10-06-9060
274Waimea
50-Ha-E03-617
50-10-06-9061
274Waimea
50-Ha-E03-618
50-10-06-9062
274Waimea
50-Ha-E03-619
50-10-06-9063
274Waimea
50-Ha-E03-620
50-10-06-9064
274Waimea
50-Ha-E03-621
50-10-06-9065
274Waimea
50-Ha-E03-622
50-10-06-9066
274Waimea
50-Ha-E03-623
50-10-06-9067
274Waimea
50-Ha-E03-624
50-10-06-9068
274Waimea
50-Ha-E03-625
50-10-06-9069
274Waimea
50-Ha-E03-626
50-10-06-9070
274Waimea
50-Ha-E03-627
50-10-06-9071
274Waimea
50-Ha-E03-628
50-10-06-9072
274Waimea
50-Ha-E03-629
50-10-06-9073
274Waimea
50-Ha-E03-630
50-10-06-9074
274Waimea
50-Ha-E03-631
50-10-06-9075
274Waimea
50-Ha-E03-632
50-10-06-9076
274Waimea
50-Ha-E03-633
50-10-06-9077
274Waimea
50-Ha-E03-634
50-10-06-9078
274Waimea
50-Ha-E03-635
50-10-06-9079
274Waimea
50-Ha-E03-636
50-10-06-9080
274Waimea
50-Ha-E03-637
50-10-06-9081
274Waimea
50-Ha-E03-638
50-10-06-9082
274Waimea
50-Ha-E03-639
50-10-06-9083
274Waimea
50-Ha-E03-640
50-10-06-9084
274Waimea
50-Ha-E03-641
50-10-06-9085
274Waimea
50-Ha-E03-642
50-10-06-9086
274Waimea
50-Ha-E03-643
50-10-06-9087
274Waimea
50-Ha-E03-644
50-10-06-9088
274Waimea
50-Ha-E03-645
50-10-06-9089
274Waimea
50-Ha-E03-646
50-10-06-9090
274Waimea
50-Ha-E03-647
50-10-06-9091
274Waimea
50-Ha-E03-648
50-10-06-9092
274Waimea
50-Ha-E03-649
50-10-06-9093
274Waimea
50-Ha-E03-650
50-10-06-9094
274Waimea
50-Ha-E03-651
50-10-06-9095
274Waimea
50-Ha-E03-652
50-10-06-9096
274Waimea
50-Ha-E03-653
50-10-06-9097
274Waimea
50-Ha-E03-654
50-10-06-9098
274Waimea
50-Ha-E03-655
50-10-06-9099
274Waimea
50-Ha-E03-656
50-10-06-9100
274Waimea
50-Ha-E03-657
50-10-06-9101
274Waimea
50-Ha-E03-658
50-10-06-9102
274Waimea
50-Ha-E03-659
50-10-06-9103
274Waimea
50-Ha-E03-660
50-10-06-9104
274Waimea
50-Ha-E03-661
50-10-06-9105
274Waimea
50-Ha-E03-662
50-10-06-9106
274Waimea
50-Ha-E03-663
50-10-06-9107
274Waimea
50-Ha-E03-664
50-10-06-9108
274Waimea
50-Ha-E03-665
50-10-06-9109
274Waimea
50-Ha-E03-666
50-10-06-9110
274Waimea
50-Ha-E03-667
50-10-06-9111
274Waimea
50-Ha-E03-668
50-10-06-9112
274Waimea
50-Ha-E03-669
50-10-06-9113
274Waimea
50-Ha-E03-670
50-10-06-9114
274Waimea
50-Ha-E03-671
50-10-06-9115
274Waimea
50-Ha-E03-672
50-10-06-9116
274Waimea
50-Ha-E03-673
50-10-06-9117
274Waimea
50-Ha-E03-674
50-10-06-9118
274Waimea
50-Ha-E03-675
50-10-06-9119
274Waimea
50-Ha-E03-676
50-10-06-9120
274Waimea
50-Ha-E03-677
50-10-06-9121
274Waimea
50-Ha-E03-678
50-10-06-9122
274Waimea
50-Ha-E03-679
50-10-06-9123
274Waimea
50-Ha-E03-680
50-10-06-9124
274Waimea
50-Ha-E03-681
50-10-06-9125
274Waimea
50-Ha-E03-682
50-10-06-9126
274Waimea
50-Ha-E03-683
50-10-06-9127
274Waimea
50-Ha-E03-684
50-10-06-9128
274Waimea
50-Ha-E03-685
50-10-06-9129
274Waimea
50-Ha-E03-686
50-10-06-9130
274Waimea
50-Ha-E03-687
50-10-06-9131
274Waimea
50-Ha-E03-688
50-10-06-9132
274Waimea
50-Ha-E03-689
50-10-06-9133
274Waimea
50-Ha-E03-690
50-10-06-9134
274Waimea
50-Ha-E03-691
50-10-06-9135
274Waimea
50-Ha-E03-692
50-10-06-9136
274Waimea
50-Ha-E03-693
50-10-06-9137
274Waimea
50-Ha-E03-694
50-10-06-9138
274Waimea
50-Ha-E03-695
50-10-06-9139
274Waimea
50-Ha-E03-696
50-10-06-9140
274Waimea
50-Ha-E03-697
50-10-06-9141
274Waimea
50-Ha-E03-698
50-10-06-9142
274Waimea
50-Ha-E03-699
50-10-06-9143
274Waimea
50-Ha-E03-700
50-10-06-91443
274Waimea
50-Ha-E03-701
50-10-06-9145
274Waimea
50-Ha-E03-702
50-10-06-9146
274Waimea
50-Ha-E03-703
50-10-06-9147
274Waimea
50-Ha-E03-704
50-10-06-9148
274Waimea
50-Ha-E03-705
50-10-06-9149
274Waimea
50-Ha-E03-706
50-10-06-9150
274Waimea
50-Ha-E03-707
50-10-06-9151
274Waimea
50-Ha-E03-708
50-10-06-9152
274Waimea
50-Ha-E03-709
50-10-06-9153
274Waimea
50-Ha-E03-710
50-10-06-9154
274Waimea
50-Ha-E03-711
50-10-06-9155
274Waimea
50-Ha-E03-712
50-10-06-9156
274Waimea
50-Ha-E03-713
50-10-06-9157
274Waimea
50-Ha-E03-714
50-10-06-9158
274Waimea
50-Ha-E03-715
50-10-06-9159
274Waimea
50-Ha-E03-716
50-10-06-9160
274Waimea
50-Ha-E03-717
50-10-06-9161
274Waimea
50-Ha-E03-718
50-10-06-9162
274Waimea
50-Ha-E03-719
50-10-06-9163
274Waimea
50-Ha-E03-720
50-10-06-9164
274Waimea
50-Ha-E05-042
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-043
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-044
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-045
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-046
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-047
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-048
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-049
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-050
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-051
?
Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-052
50-10-05-2607
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-053
50-10-05-2608
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-054
50-10-05-2609
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-055
50-10-05-2610
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-056
50-10-05-2611
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-057
50-10-05-2612
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-058
50-10-05-2613
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-059
50-10-05-2614
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-060
50-10-05-2615
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-061
50-10-05-2616
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-062
50-10-05-2617
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-063
50-10-05-2618
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-064
50-10-05-2619
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-065
50-10-05-2620
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-066
50-10-05-2621
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-067
50-10-05-2622
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-068
50-10-05-2623
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-069
50-10-05-2624
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-070
50-10-05-2625
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-071
50-10-05-2626
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-072
50-10-05-2627
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-073
50-10-05-2628
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-074
50-10-05-2629
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-075
50-10-05-2630
81 260Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-076
50-10-05-2635
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-077
50-10-05-2636
81 260Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-078
50-10-05-2637
81 260Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-079
50-10-05-2638
81 260Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-080
50-10-05-2639
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-081
50-10-05-2640
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-082
50-10-05-2641
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-083
50-10-05-2642
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-084
50-10-05-2643
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-085
50-10-05-2644
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-086
50-10-05-2645
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-087
50-10-05-2646
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-088
50-10-05-2647
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-089
50-10-05-2648
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-090
50-10-05-2649
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-091
50-10-05-2650
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-092
50-10-05-2651
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-093
50-10-05-2652
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-094
50-10-05-2653
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-095
50-10-05-2654
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-096
50-10-05-2655
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-097
50-10-05-2656
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-098
50-10-05-2657
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-099
50-10-05-2658
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-100
50-10-05-2659
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-101
50-10-05-2660
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-102
50-10-05-2661
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-103
50-10-05-2662
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-104
50-10-05-2663
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-105
50-10-05-2664
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-106
50-10-05-2665
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-107
50-10-05-2666
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-108
50-10-05-2667
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-109
50-10-05-2668
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-110
50-10-05-2669
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-111
50-10-05-2670
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-112
50-10-05-2671
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-113
50-10-05-2672
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-114
50-10-05-2673
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-115
50-10-05-2674
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-116
50-10-05-2675
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-117
50-10-05-2676
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-118
50-10-05-2677
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-119
50-10-05-2678
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-120
50-10-05-2679
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-121
50-10-05-2680
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-122
50-10-05-2681
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-123
50-10-05-2682
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-124
50-10-05-2689
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-125
50-10-05-2690
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-126
50-10-05-2691
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-127
50-10-05-2692
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-128
50-10-05-2693
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-129
50-10-05-2694
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-130
50-10-05-2695
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-131
50-10-05-2696
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-132
50-10-05-2697
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-133
50-10-05-2698
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-134
50-10-05-2688
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-135
50-10-05-2699
81 260Kawaihae 2
50-Ha-E05-136
50-10-05-2700
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-137
50-10-05-2701
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-138
50-10-05-2702
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-139
50-10-05-2703
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-140
50-10-05-2704
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E05-141
50-10-05-2705
81Kawaihae 2, S. Kohala
50-Ha-E06-019
50-10-05-2728
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-020
50-10-05-2729
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-021
50-10-05-2730
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-022
50-10-05-2731
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-023
50-10-05-2732
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-024
50-10-05-2733
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-025
50-10-05-2734
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-026
50-10-05-2735
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-027
50-10-05-2736
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-028
50-10-05-2737
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-029
50-10-05-2738
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-030
50-10-05-2739
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-031
50-10-05-2740
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-032
50-10-05-2741
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-033
50-10-05-2742
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-034
50-10-05-2743
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-035
50-10-05-2744
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-036
50-10-05-2745
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-037
50-10-05-2746
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-038
50-10-05-2747
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-039
50-10-05-2748
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-040
50-10-05-2749
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-041
50-10-05-2750
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-042
50-10-05-2751
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-043
50-10-05-2752
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-044
50-10-05-2753
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-045
50-10-05-2754
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-046
50-10-05-2755
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-047
50-10-05-2756
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-048
50-10-05-2757
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-049
50-10-05-2758
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-050
50-10-05-2759
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-051
50-10-05-2760
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-052
50-10-05-2761
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-053
50-10-05-2762
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-054
50-10-05-2763
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-055
50-10-05-2764
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-056
50-10-05-2765
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-057
50-10-05-2766
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-058
50-10-05-2767
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-059
50-10-05-2768
81Kawaihae 1, S. Kohala
50-Ha-E06-067
50-10-05-5980
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-068
50-10-05-5981
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-072
50-10-05-5985
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-085
50-10-05-5998
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-089
50-10-05-6502
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-103
50-10-05-6516
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-104
50-10-05-6521
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-105
50-10-05-6522
81 260Kawaihae 1
50-Ha-E06-106
50-10-06-8823
260Kawaihae 1
50-Ha-E06-107
50-10-05-8824
260Kawaihae 1
50-Ha-E06-108
50-10-05-8825
260Kawaihae 1
50-Ha-E06-109
50-10-05-8826
260Kawaihae 1
50-Ha-E06-110
50-10-05-8822
260Kawaihae 1
50-Ha-E06-111
50-10-06-9208
260Kawaihae 1
50-Ha-E06-112
50-10-06-9209
260Kawaihae 1
50-Ha-E07-001
?
Puukawaiwai, S. Kohala
50-Ha-E07-002
?
Momoualoa, S. Kohala
50-Ha-E08-001
?
Lanikepu
50-Ha-E09-001
50-10-06-8803
260Puukapu
50-Ha-E09-002
50-10-06-8804
260Puukapu
50-Ha-E09-003
50-10-06-8806
260Waimea
50-Ha-E09-004
50-10-06-8807
260Waimea
50-Ha-E09-005
50-10-06-8808
260 445Waimea, S. Kohala
50-Ha-E09-006
50-10-06-8809
260Waimea
50-Ha-E09-007
50-10-06-8810
260Waimea
50-Ha-E09-008
50-10-06-8811
260Waimea
50-Ha-E09-009
50-10-06-8812
260Waimea
50-Ha-E09-010
50-10-06-8813
260Waimea
50-Ha-E09-011
50-10-06-8814
260Waimea
50-Ha-E09-012
50-10-06-8815
260Waimea
50-Ha-E09-013
50-10-06-8816
260Waimea
50-Ha-E09-014
50-10-06-8817
260Waimea
50-Ha-E09-015
50-10-06-8818
260Waimea
50-Ha-E09-016
50-10-06-8819
260Waimea
50-Ha-F01-001
?
Kahua 2
50-Ha-F01-002
?
Kahua 1
50-Ha-F01-003
?
Kahua 1
50-Ha-F02-001
?
Makiloa, N. Kohala
50-Ha-F02-002
?
Makiloa, N. Kohala
50-Ha-F03-001
?
Kalala, N. Kohala
50-Ha-F03-002
?
Kalala, N. Kohala
50-Ha-F03-003
?
Kalala, N. Kohala
50-Ha-F04-001
?
Ahulua, N. Kohala
50-Ha-F04-002
?
Pohakulua, N. Kohala
50-Ha-F05-001
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-002
?
Kamakapaiea, Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-003
?
Kamakapaiea, Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-004
?
Kamakapaiae, Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-005
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-006
?
Kamakapaiea, Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-007
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-008
?
Kumakani, Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-009
?
Kumakani, Kehena, N. Kohala
50-Ha-F05-010
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-011
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-012
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-013
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-014
?
Kehena 1, N. Kohala
50-Ha-F05-015
?
Kehena 1, N. Kohala
50-Ha-F05-017
?
Kehena 1 and Kipi, N. Kohala
50-Ha-F05-018
?
Kehena 1 and Kipi, N. Kohala
50-Ha-E01-413
50-10-10-5036
194Anaehoomalu, S. Kohala
50-Ha-E02-001
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-002
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-003
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-004
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-005
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-006
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-007
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-008
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-009
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-010
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-011
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-012
?
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-013
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-014
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-015
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-016
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-017
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-018
?
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-019
?
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-020
?
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-021
?
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-022
74Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-023
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-024
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-025
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-026
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-027
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-028
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-029
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-030
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-031
83 337Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-032
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-033
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-034
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-035
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-047
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-048
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-049
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-050
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-051
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-052
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-053
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-054
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-055
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-056
?
83 133Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-057
?
83 133Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-058
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-059
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-060
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-061
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-062
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-063
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-064
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-065
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-066
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-067
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-068
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-069
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-070
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-071
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-072
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-073
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-074
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-075
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-076
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-077
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-078
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-079
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-080
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-081
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-082
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-083
?
83Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-084
50-10-11-2020,801,805,806,807,808,810
81 260Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-085
50-10-11-849-855,847_? or 50-10-06-2685 ?
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-086
50-10-06-2686
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-087
50-10-??-816
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-088
50-10-??-820
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-089
50-10-??-822
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-090
50-10-??-823
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-091
50-10-??-824
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-092
50-10-??-833
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-093
50-10-??-843
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-094
50-10-??-861
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-095
50-10-06-2776
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-096
50-10-06-2777
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-097
50-10-06-2778
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-098
50-10-06-2779
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-099
50-10-06-2780
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-100
50-10-06-2781
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-101
50-10-06-2782
81 260Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-102
50-10-06-2783
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-103
50-10-06-2784
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-104
50-10-06-2785
81 260Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-105
50-10-06-2786
81 260Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-106
50-10-06-2787
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-107
50-10-06-2788
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-108
50-10-06-2789
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-109
50-10-06-2790
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-110
50-10-06-2791
81Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-124
50-10-06-5943
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-125
50-10-06-5944
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-126
50-10-06-5945
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-127
50-10-06-5946
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-128
50-10-06-5947
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-129
50-10-06-5950
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-138
50-10-06-5957
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-143
50-10-12-5962
81 260Waikoloa
50-Ha-E02-150
50-10-06-5972
81 260Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-151
50-10-11-5020
116 160Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-152
50-10-06-8821
260Waikoloa
50-Ha-E02-154
50-10-06-8800
260Waikoloa
50-Ha-E02-155
50-10-06-8801
260Waikoloa
50-Ha-E02-156
50-10-06-8802
260Waikoloa
50-Ha-E02-157
50-10-06-8805
260Waikoloa
50-Ha-E02-158
?
337Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-159
?
337Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-202
50-10-10-1374
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-203
50-10-10-1377
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-204
50-10-10-1380
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-205
50-10-11-2002
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-206
50-10-??-2003
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-207
50-10-??-2007
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-208
50-10-??-2009
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-209
50-10-??-2010
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-210
50-10-??-2011
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-211
50-10-??-2012
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-212
50-10-??-2013
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-213
50-10-??-2014
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-214
50-10-??-2015
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-215
50-10-??-2016
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-216
50-10-??-2017
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-217
50-10-??-2018
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-218
50-10-??-2021
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-219
50-10-??-2022
Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E02-220
?
215Waikoloa, S. Kohala
50-Ha-E03-001
?
83 337Puako, Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-002
?
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-003
?
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-004
?
Paniau and Ahuli, Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-005
?
Puako, Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-006
50-10-??-726-738
70Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-007
50-10-??-1476, (794-797)
70Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-008
50-10-??-2006, (784-788)
70Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-009
50-10-??-682
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-010
50-10-??-683
Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-011
50-10-??-685
Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-012
50-10-??-688
Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-013
50-10-??-694
Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-014
50-10-05-777
70Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-015
50-10-05-2004
46 70Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-016
50-10-05-2005
46 70Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-017
?
70Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-018
?
70Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-019
?
70Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-020
?
83Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-021
?
83Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-022
?
83Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-023
?
83Lalamilo, S. Kohala.
50-Ha-E03-024
?
83Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-025
?
83Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-026
?
83Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-027
?
83Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-028
?
83Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-029
?
83Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-030
?
83Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-032
?
83Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-033
?
83Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-034
?
83Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-035
50-10-05-8830
260Ouli
50-Ha-E03-036
50-10-05-8831
81 260Ouli
50-Ha-E03-037
50-10-11-2633
81Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-038
50-10-11-2634
81Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-039
50-10-06-2683
81Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-040
50-10-06-2792
81Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-041
50-10-06-2793
81Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-042
50-10-06-2794
81Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-043
50-10-06-2795
81Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-044
50-10-06-2796
81Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-045
50-10-06-2797
81Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-046
50-10-06-2798
81Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-047
50-10-06-2799
81Waimea
50-Ha-E03-048
50-10-06-2800
81Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-049
50-10-06-2801
81 274Waimea
50-Ha-E03-050
50-10-06-2802
81 274Waimea
50-Ha-E03-051
50-10-06-2803
81 274Waimea
50-Ha-E03-052
50-10-06-2804
81 274Waimea
50-Ha-E03-053
50-10-06-2805
81 274Waimea
50-Ha-E03-054
50-10-06-2806
81 274Waimea
50-Ha-E03-055
50-10-06-2807
81 274Waimea
50-Ha-E03-056
50-10-06-2808
81 274Waimea
50-Ha-E03-057
50-10-06-2809
81 274Waimea
50-Ha-E03-058
50-10-06-2810
81 274Waimea
50-Ha-E03-059
50-10-06-2811
81 274Waimea
50-Ha-E03-060
50-10-06-2812
81 274Waimea
50-Ha-E03-061
50-10-06-2813
81 274Waimea
50-Ha-E03-062
50-10-06-2814
81 274Waimea
50-Ha-E03-063
50-10-06-2815
81 274Waimea
50-Ha-E03-064
50-10-06-2816
81 274Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-065
50-10-06-2817
81 274Waimea
50-Ha-E03-066
50-10-06-2818
81 274Waimea
50-Ha-E03-070
50-10-06-2822
81 274Waimea
50-Ha-E03-112
50-10-06-2864
81 274Waimea
50-Ha-E03-113
50-10-06-2865
81 274Waimea
50-Ha-E03-114
50-10-06-2866
81 274Waimea
50-Ha-E03-115
50-10-06-2867
81 274Waimea
50-Ha-E03-116
50-10-06-2868
81 274Waimea
50-Ha-E03-118
50-10-06-2870
81 274Waimea
50-Ha-E03-119
50-10-06-2871
81 274Waimea
50-Ha-E03-120
50-10-06-2872
81 274Waimea
50-Ha-E03-121
50-10-06-2873
81 274Waimea
50-Ha-E03-122
50-10-06-2874
81 274Waimea
50-Ha-E03-123
50-10-06-2875
81 274Waimea
50-Ha-E03-124
50-10-06-2876
81 274Waimea
50-Ha-E03-125
50-10-06-2877
81 274Waimea
50-Ha-E03-126
50-10-06-2878
81 274Waimea
50-Ha-E03-127
50-10-06-2879
81 274Waimea
50-Ha-E03-357
50-10-06-5920
81 274Lalamilo
50-Ha-E03-358
50-10-06-5921
81 274Lalamilo
50-Ha-E03-376
50-10-05-8840
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-386
50-10-05-8854
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-387
50-10-05-8855
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-388
50-10-05-8856
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-389
50-10-05-8857
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-390
50-10-05-8858
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-391
50-10-05-8859
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-392
50-10-05-8860
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-393
50-10-05-749
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-394
50-10-05-753
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-395
50-10-05-754
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-396
50-10-05-756
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-397
50-10-05-757
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-398
50-10-05-758
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-399
50-10-05-760
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-400
50-10-05-761
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-401
50-10-05-768
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-402
50-10-05-770
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-403
50-10-05-776
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-404
50-10-05-777
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-405
50-10-05-779
Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-416
50-10-05-8863
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-417
50-10-05-8864
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-418
50-10-05-8865
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-419
50-10-05-8866
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-420
50-10-05-8867
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-421
50-10-05-8868
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-422
50-10-05-8869
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-423
50-10-05-8870
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-424
50-10-05-8871
260Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-425
50-10-06-8872
260Lalamilo
50-Ha-E03-566
50-10-06-9010 *(Duplicate state number of E3-448)
274Waimea
50-Ha-E03-567
50-10-06-9011* (Duplicate state #: E3-449)
274Waimea
50-Ha-E03-568
50-10-06-9012*
274Waimea
50-Ha-E03-569
50-10-06-9013
274Waimea
50-Ha-E03-570
50-10-06-9014
274Waimea
50-Ha-E03-571
50-10-06-9015
274Waimea
50-Ha-E03-572
50-10-06-9016
274Waimea
50-Ha-E03-573
50-10-06-9017
274Waimea
50-Ha-E03-574
50-10-06-9018
274Waimea
50-Ha-E03-575
50-10-06-9019
274Waimea
50-Ha-E03-576
50-10-06-9020
274Waimea
50-Ha-E03-577
50-10-06-9021
274Waimea
50-Ha-E03-578
50-10-06-9022
274Waimea
50-Ha-E03-579
50-10-06-9023
274Waimea
50-Ha-E03-580
50-10-06-9024
274Lalamilo, S. Kohala
50-Ha-E03-581
50-10-06-9025
274Waimea
50-Ha-E03-582
50-10-06-9026
274Waimea
50-Ha-E03-583
50-10-06-9027
274Waimea
50-Ha-E03-584
50-10-06-9028
274Waimea
50-Ha-E03-585
50-10-06-9029
274Waimea
50-Ha-E03-586
50-10-06-9030
274Waimea
50-Ha-E03-587
50-10-06-9031
274Waimea
50-Ha-E03-588
50-10-06-9032
274Waimea
50-Ha-E03-589
50-10-06-9033
274Waimea
50-Ha-F07-075
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-076
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-077
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-078
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-079
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-080
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-081
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-082
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-083
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-084
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-085
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-086
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-087
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-088
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-089
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-090
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-091
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-092
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-093
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-094
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-095
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-096
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-097
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-098
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-299
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-300
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-301
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-302
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-303
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-304
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F08-001
?
Lamaloloa, N. Kohala
50-Ha-F08-002
?
Kaipuhaa, N. Kohala
50-Ma-A33-001
50-50-15-1155 (M 3)
85 90Mahamenui
50-Ma-A33-002
50-50-15-170
90Mahamenui
50-Ma-A33-003
50-50-15-171
90Mahamenui
50-Ma-A33-004
50-50-15-172
90Mahamenui
50-Ma-A34-001
50-50-15-173
90Nakaaha
50-Ma-A34-002
50-50-15-174
90Nakaaha
50-Ma-A34-003
50-50-15-1156
90Nakaaha
50-Ma-A35-001
50-50-15-1170-181 - DUPLICATE OF A36-4; DIFFERENT STATE #
90Kipapa - Alena ?
50-Ma-A35-002
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-003
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-004
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-005
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-006
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-007
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-008
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-009
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-010
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-011
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-012
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-013
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-014
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-015
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-016
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-017
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-018
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-019
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-020
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-021
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-022
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-023
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-024
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-025
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-026
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-027
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-028
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-029
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-030
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-031
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-032
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-033
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-034
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-035
50-50-15-1170
85 90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-036
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-037
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-038
50-50-15-1170 (M 7)
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-039
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-040
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-041
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-042
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-043
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-044
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-045
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-046
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-047
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-048
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-049
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-050
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-051
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-052
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-053
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-054
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-055
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-056
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-057
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-058
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-059
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-060
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-061
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-062
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-063
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-064
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-065
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-066
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-067
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-068
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-069
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-070
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-071
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-072
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-073
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-074
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-075
50-50-15-1170
90Kipapa, Kahikinui
50-Ma-A35-076
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-077
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-078
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-079
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-080
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-081
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-082
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-083
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-084
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-085
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-086
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-087
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-088
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-089
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-090
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-091
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-092
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-093
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-094
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-095
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-096
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-097
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-098
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-099
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-100
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-101
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-102
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-103
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-104
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-105
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-106
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-107
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-108
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-109
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-110
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-111
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-112
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-113
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-114
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-115
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-116
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-117
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-118
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-119
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-120
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-121
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-122
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-123
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-124
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-125
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-126
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-127
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-128
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-129
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-130
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-131
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-132
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-133
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-134
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-135
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-136
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-137
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-138
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-139
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-140
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-141
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-142
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-143
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-144
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-145
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-146
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-147
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-148
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-149
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-150
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-151
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-152
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-153
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-154
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-155
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-156
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-157
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-158
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-159
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-160
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-161
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-162
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-163
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-164
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaoh, Kahikinui
50-Ma-A35-165
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-166
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-167
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-168
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-169
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikini
50-Ma-A35-170
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-171
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-172
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-173
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-174
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu,Kahikinui
50-Ma-A35-175
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-176
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-177
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-178
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-224
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-225
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-226
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-227
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-228
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-229
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-230
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-231
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-232
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-233
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-234
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-235
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-236
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-237
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ha-F07-285
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-286
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-287
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-288
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-289
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-290
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-291
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-292
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-293
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-294
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-295
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-296
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-297
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-298
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F08-004
?
Kaipuhaa, N. Kohala
50-Ha-F08-005
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-006
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-007
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-008
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-009
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-010
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-011
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-012
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-013
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-014
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-015
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-016
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-017
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-018
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-019
?
Paoo, N. Kohala
50-Ha-F08-020
?
Paoo 1, N. Kohala
50-Ha-F08-021
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ma-A04-007
50-50-07-090
90Keanae
50-Ma-A04-008
50-50-07-087
90Keanae
50-Ma-A04-009
50-50-07-538
90
50-Ma-A04-010
50-50-07-538
90
50-Ma-A04-011
50-50-07-1068
90Keanae
50-Ma-A04-012
50-50-07-1227
90Keanae
50-Ma-A04-013
50-50-07-081 (FORMERLY A1-1)
90Keanae
50-Ma-A05-001
50-50-07-091
90Keanae
50-Ma-A05-002
50-50-07-088
90Keanae
50-Ma-A05-003
50-50-07-092
90Wailuanui
50-Ma-A29-010
50-50-16-158
90Puu Maneoneo, Naholoku
50-Ma-A29-011
50-50-16-1148
90Kou, Naholoku
50-Ma-A29-012
50-50-16-531
90Nuu-Naholoku
50-Ma-A29-013
50-50-16-1154 (DUPLICATE OF A28-4)
90Naholoku
50-Ma-A29-014
50-50-16-1489 (DUPLICATE OF A28-3)
90Naholoku
50-Ma-A29-015
?
166Naholoku
50-Ma-A29-016
?
166Naholoku
50-Ma-A29-017
?
166Naholoku
50-Ma-A29-018
?
166Naholoku
50-Ma-A35-188
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-189
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-190
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-191
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikikinui
50-Ma-A35-192
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-193
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-194
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-195
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-196
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-197
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-198
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-199
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-200
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-201
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-202
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-203
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-204
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-205
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-206
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-207
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-208
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-209
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-210
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-211
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-212
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-213
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-214
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-215
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-216
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-217
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-218
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-219
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-220
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-221
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-222
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-223
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ha-F08-022
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-023
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-024
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-025
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-026
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-027
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-028
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-029
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-030
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-031
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-032
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-033
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-034
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-035
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-036
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-037
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-038
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-039
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-040
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-041
?
Paoo 6, N. Kohala
50-Ha-F08-042
?
Kaipuhaa, N. Kohala
50-Ha-F08-043
?
227Lamaloloa, N. Kohala
50-Ha-F08-044
?
227Lamaloloa, N. Kohala
50-Ha-F09-001
?
Puu Apaapaa, Lapakahi, N. Kohala
50-Ha-F10-001
?
Kaoma, N. Kohala
50-Ha-F13-001
?
98 157Kukuipahu, N. Kohala
50-Ha-F14-001
?
Puakea, N. Kohala
50-Ha-F15-001
?
91Puuepa 2, N. Kohala
50-Ha-F15-002
?
Kokoiki, N. Kohala
50-Ha-F21-001
?
Iole Naohaku, N. Kohala
50-Ha-F22-001
?
Apuakohau or Halelua, N. Kohala
50-Ha-F22-002
?
Halelua, N. Kohala
50-Ha-F23-001
?
Hapuu, Halawa, N. Kohala
50-Ha-F24-001
?
Makapala, N. Kohala
50-Ha-F24-002
?
Niulii, N. Kohala
50-Ha-F24-003
?
Makapala, Halawa, N. Kohala
50-Ha-F26-001
?
Pololu, N. Kohala
50-Ha-F26-002
?
Honokane, N. Kohala
50-Ha-F26-003
?
Pololu, N. Kohala
50-Ha-G03-001
?
Kohapala, Waimanu, Hamakua
50-Ha-G03-002
?
Waimanu, Hamakua
50-Ha-G03-003
?
Waimanu, Hamakua
50-Ha-G03-004
?
Waimanu, Hamakua
50-Ha-G03-005
?
Muliwai, Hamakua
50-Ha-G04-001
?
308Waipio, Hamakua
50-Ha-G04-002
?
308Waipio, Hamakua
50-Ha-G04-003
?
308Waipio, Hamakua
50-Ha-G04-004
?
Waipio, Hamakua
50-Ha-G04-005
?
Kaa, Waipio, Hamakua
50-Ha-G04-006
?
Waiamoa, Waipio, Hamakua
50-Ha-G06-001
?
Waikoekoe, Hamakua
50-Ha-G07-001
?
Keaa, between Kukuihaele and Kapulena, Hamakua
50-Ha-G09-001
?
Keahakea, Hamakua
50-Ha-G09-002
?
Kapulena, Hamakua
50-Ha-G11-001
?
Kapulena, Hamakua
50-Ha-G12-001
?
Ahualoa, Hamakua
50-Ha-G12-002
?
(Honokaa), ? , Hamakua
50-Ha-G19-001
?
Hauola, Hamakua
50-Ha-G20-001
?
Koholalele, Hamakua
50-Ha-G28-001
50-10-23-16204
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-002
50-10-23-16205
134 233Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-003
50-10-23-16206
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-004
50-10-23-16207
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-005
50-10-23-16208
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-006
50-10-23-16209
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-007
50-10-23-16210
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-008
50-10-23-16211
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-009
50-10-23-16212
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-010
50-10-23-16213
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-011
50-10-23-5194
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-012
50-10-23-16214
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-013
50-10-23-16215
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-014
50-10-23-16216
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-015
50-10-23-16217
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-016
50-10-23-16218
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-017
50-10-23-16219
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-018
50-10-23-16220
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-019
50-10-23-16221
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-020
50-10-23-16222
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-021
50-10-23-16223
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-022
50-10-23-16224
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-023
50-10-23-16225
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-024
50-10-23-16226
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-025
50-10-23-16227
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-026
50-10-23-16228
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-027
50-10-23-16229
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-028
50-10-23-16230
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-029
50-10-23-16231
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-030
50-10-23-16234
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-031
50-10-23-16235
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-032
50-10-23-16236
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-033
50-10-23-16237
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-034
50-10-23-16238
134 326Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-035
50-10-23-16240
134 326Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-036
50-10-23-16232
134Kaohe, Hamakua
50-Ha-G28-037
50-10-31-5003
165Kaohe
50-Ha-G28-038
50-10-23-16163
134 316Kaohe
50-Ha-G28-039
50-10-23-5221
134Kaohe
50-Ha-G28-040
50-10-23-16164
297Kaohe 3
50-Ha-G28-041
50-10-23-16165
297Kaohe 3
50-Ha-G28-042
50-10-23-16166
297Kaohe 3
50-Ha-G28-043
50-10-23-16167
297Kaohe 3
50-Ha-G28-044
50-10-23-16168
297Kaohe 3
50-Ha-G28-045
50-10-23-16169
297Kaohe 3
50-Ha-G28-046
50-10-23-16170
297Kaohe 3
50-Ha-G28-047
50-10-23-16171
297Kaohe 3
50-Ha-G28-048
50-10-23-16172
297Kaohe 3
50-Ha-G28-049
50-10-23-16173
297Kaohe 3
50-Ha-G28-050
50-10-23-16174
297Kaohe 3
50-Ha-G28-051
50-10-23-16175
279 297Kaohe 3
50-Ha-G28-052
50-10-23-16176
279 297Kaohe 3
50-Ha-G28-053
50-10-23-16177
279 297Kaohe 3
50-Ha-G28-054
50-10-23-16178
279 297Kaohe 3
50-Ha-G28-055
50-10-23-16179
279 297Kaohe 3
50-Ha-G28-056
50-10-23-16180
279 297Kaohe 3
50-Ha-G28-057
50-10-23-16181
279 297Kaohe 3
50-Ha-G28-058
50-10-23-16182
279 297Kaohe 3
50-Ha-G28-059
50-10-23-16183
279 297Kaohe 3
50-Ha-G28-060
50-10-23-16184
279 297Kaohe 3
50-Ha-G28-061
50-10-23-16185
279 297Kaohe 3
50-Ha-G28-062
50-10-23-16186
Kaohe
50-Ha-G29-001
50-10-31-5000
165Kaohe
50-Ha-G29-002
50-10-31-5001
165Kaohe
50-Ha-G29-003
50-10-31-5002
165Kaohe
50-Ha-G29-004
50-10-30-5005
165Kaohe
50-Ha-H16-001
?
Papaikou, S. Hilo
50-Ha-H20-001
?
Puueo, S. Hilo
50-Ha-H20-002
?
Puueo, S. Hilo
50-Ha-H20-003
?
Pinao, Puueo or Piihonua, S. Hilo
50-Ha-H20-004
?
Waikapu Springs, Puueo or Piihonua, S. Hilo
50-Ha-H20-005
?
Piihonua, S. Hilo
50-Ha-H21-001
?
Puuahoa, S. Hilo
50-Ha-H21-002
?
?? , S. Hilo
50-Ha-H21-003
?
140Punahoa 2, S. Hilo
50-Ha-H21-004
?
140Punahoa 2, S. Hilo
50-Ha-H22-001
?
Waiakea, S. Hilo. (Shore opposite Coconut Island)
50-Ha-H22-002
?
Waiakea, S. Hilo.
50-Ha-H22-003
?
Waiakea, S. Hilo.
50-Ha-H22-004
?
Waiakea, S. Hilo.
50-Ma-A01-001
?
90Honomanu
50-Ma-A03-001
50-50-07-089
90Honomanu
50-Ma-A04-001
50-50-07-082
90Keanae
50-Ma-A04-002
50-50-07-083
90Keanae
50-Ma-A04-003
50-50-07-084
90Keanae
50-Ma-A04-004
50-50-07-085
90Keanae
50-Ma-A04-005
50-50-07-094
90Wailuanui
50-Ma-A04-006
50-50-07-086
90Keanae
50-Ma-A05-004
50-50-07-097
90Wailuanui
50-Ma-A05-005
50-50-07-539
90Wailuanui
50-Ma-A05-006
50-50-07-539 a & b
90Wailuanui
50-Ma-A05-007
50-50-07-539
Wailuanui
50-Ma-A05-008
50-50-07-093
90Wailuanui
50-Ma-A05-009
50-50-07-095
90Wailuanui
50-Ma-A05-010
50-50-07-1228
90Wailuaiki
50-Ma-A07-001
50-50-12-098
90Honolulunui
50-Ma-A08-001
50-50-12-099
90Nahiku
50-Ma-A08-002
50-50-12-100
90Nahiku
50-Ma-A08-003
50-50-13-101
90Ulaino
50-Ma-A08-004
50-50-12-1073
90Puu Maile, Nahiku (?)
50-Ma-A08-005
50-50-12-1074
90Nahiku
50-Ma-A08-006
50-50-12-1075
90Puumaile, Nahiku
50-Ma-A09-001
50-50-13-1076
90Ulaino (Koolau)
50-Ma-A10-001
50-50-13-102
26 90Honomaele
50-Ma-A10-002
50-50-13-1216
26 90Honomaile
50-Ma-A12-001
50-50-13-103
90Honokalani
50-Ma-A12-002
50-50-13-1230/1077
90Honokalani and Wakiu
50-Ma-A12-003
50-50-13-1230/104
90Honokalani and Wakiu
50-Ma-A12-004
50-50-13-1486
90Wakiu
50-Ma-A13-001
50-50-13-105
90Kawaipapa
50-Ma-A13-002
50-50-13-106
90Kawaipapa
50-Ma-A13-003
50-50-13-107
90Kawaipapa
50-Ma-A13-004
50-50-13-108
90Kawaipapa
50-Ma-A13-005
50-50-13-109
90Kawaipapa
50-Ma-A13-006
50-50-13-110
90Kawaipapa
50-Ma-A13-007
50-50-13-111
90Wananalua
50-Ma-A13-008
50-50-13-113
90Wananalua
50-Ma-A13-009
50-50-13-114
90Wananalua
50-Ma-A13-010
50-50-13-115
90Wananalua
50-Ma-A13-011
50-50-13-116
90Wananalua
50-Ma-A13-012
50-50-13-1078
90Kawaipapa
50-Ma-A13-013
50-50-13-1482
90Wananalua
50-Ma-A13-014
50-50-13-1487
90Kawaipapa
50-Ma-A13-015
50-50-13-112
90Wananalua
50-Ma-A13-016
50-50-13-1485
90Kawaipapa
50-Ma-A13-017
50-50-13-1491
90Kawaipapa
50-Ma-A14-001
50-50-13-117
90Aleamai
50-Ma-A14-002
50-50-13-522
90Aleamai
50-Ma-A14-003
50-50-13-573
90Aleamai
50-Ma-A15-001
50-50-13-120
90Hamoa
50-Ma-A15-002
50-50-13-123
90Hamoa
50-Ma-A15-003
50-50-13-121
90Hamoa
50-Ma-A15-004
50-50-13-122
90Hamoa
50-Ma-A15-005
50-50-13-119
90Haneoo
50-Ma-A15-006
50-50-13-118
90Haneoo
50-Ma-A15-007
50-50-13-1079
90Mokae, probably
50-Ma-A15-008
50-50-13-1483
90Haneoo
50-Ma-A15-009
50-50-13-1483
90Haneoo
50-Ma-A15-010
50-50-13-523
90Mokae
50-Ma-A15-011
50-50-13-1484
90Hamoa
50-Ma-A16-001
50-50-13-1082
90Waiohonu
50-Ma-A17-001
50-50-17-1083
90Pohue
50-Ma-A17-002
50-50-17-124
90Pukuilua
50-Ma-A17-003
50-50-17-125
90Pukuilua
50-Ma-A17-004
50-50-17-126
90Pohue
50-Ma-A17-005
50-50-17-127
90Pukuilua
50-Ma-A17-006
50-50-17-1488
90Pukuilua
50-Ma-A18-001
50-50-17-128
90Mu'olea
50-Ma-A19-001
50-50-17-129
90Koali
50-Ma-A19-002
50-50-17-130
90Koali
50-Ma-A19-003
50-50-17-131
90Koali
50-Ma-A20-001
50-50-17-132
90Puaaluu/Papauluana
50-Ma-A21-001
50-50-17-133
90Papauluana/Kaumakani
50-Ma-A21-002
50-50-17-1084
90Papauluana/Puaaluu
50-Ma-A21-003
50-50-17-1085
90Kaumakani
50-Ma-A21-004
Dropped from State Register
Papauluana
50-Ma-A22-001
50-50-17-134
90Alaenui
50-Ma-A22-002
50-50-17-1087
90Alaeiki
50-Ma-A22-003
50-50-17-1088
90Alaeiki
50-Ma-A22-004
50-50-17-1089
90Alaenui
50-Ma-A22-005
Dropped - no site
Alaenui
50-Ma-B08-211
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-212
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-213
?
192Makena
50-Ma-B08-214
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-215
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-216
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-217
?
345 192Ka'eo, Makena
50-Ma-B08-218
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-219
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-220
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-221
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-222
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-223
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-224
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-225
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-226
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-227
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-228
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-229
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-230
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-231
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-232
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-233
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-234
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-235
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-236
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-237
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-238
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-239
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-240
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-241
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-242
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-243
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B08-244
?
192Makena, Makawao
50-Ma-B10-029
2-1-7:36, 79, 8
199 209 263 409Kalihi, Makawao
50-Ma-B10-030
2-1-7:36, 79, 8
199 209 263Kalihi, Makawao
50-Ma-B10-031
2-1-7:36, 79, 8
199 209 263 409Kalihi, Makawao
50-Ma-B10-032
?
209Kalihi, Makawao
50-Ma-B11-001
50-50-14-1027
6 90Palauea, Makawao
50-Ma-B11-002
50-50-14-1028
20 90 436 499Palauea, Makawao
50-Ma-B11-003
50-50-14-1029
20 90Palauea, Makawao
50-Ma-B11-004
50-50-14-1030
90Palauea, Makawao
50-Ma-B11-010
50-50-14-2699
93 94Palauea, Makawao
50-Ma-B11-011
50-50-14-2700
94Palauea, Makawao
50-Ma-B12-001
50-50-14-1351
6 90Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-002
50-50-14-1352
6 90Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-003
50-50-14-1353
6 90Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-004
50-50-14-1281
6 90 234 287Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-005
50-50-14-1281
6 90Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-006
50-50-14-1358
6 90Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-007
50-50-14-1281
6 90Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-008
50-50-14-1358
6 90Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-009
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-010
?
223Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-011
?
223Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-012
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-013
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-014
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-015
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-016
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-017
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-018
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-019
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-020
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-021
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-022
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-023
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-024
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-025
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-026
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-027
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-028
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-029
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-030
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-031
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-032
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-033
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-034
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-035
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-036
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-037
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-038
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-039
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-040
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-041
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-042
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-043
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-044
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-045
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-046
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-047
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-048
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-049
?
223 234?
50-Ma-B12-050
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-051
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-052
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-053
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-054
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-055
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-056
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-057
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-058
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-059
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-060
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-061
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-062
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-063
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-064
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-065
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-066
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-067
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-068
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-069
?
223 234Paeahu,Makawao
50-Ma-B12-070
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-071
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-072
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-073
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-074
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-075
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-076
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-077
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-078
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-079
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-080
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-081
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-082
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-083
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-084
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-085
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-086
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-087
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-088
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B12-089
?
223 234Paeahu, Makawao
50-Ma-B13-001
50-50-14-1031
90Kamaole, Makawao
50-Ma-B13-002
50-50-14-1032
90Kamaole, Makawao
50-Ma-B13-003
50-50-14-1033
90Kamaole, Makawao
50-Ma-B14-001
50-50-10-1035
90Keokea, Makawao
50-Ma-B14-002
50-50-10-1036
90Keokea, Makawao
50-Ma-B14-003
50-50-10-1037
90Keokea, Makawao
50-Ma-B14-004
50-50-10-1038
90Keokea, Makawao
50-Ma-B15-001
50-50-10-1039
90Waiohuli, Makawao
50-Ma-B15-002
50-50-10-1040
90Waiohuli, Makawao
50-Ma-B15-003
50-50-10-1041
90Waiohuli, Makawao
50-Ma-B16-001
50-50-10-1042
90Koheo 1, 2, Makawao
50-Ma-B16-002
50-50-10-1043
90Kaonoulu, Makawao
50-Ma-B16-003
50-50-10-1044
90Kaonoulu, Makawao
50-Ma-B16-004
50-50-10-1045
90Kaonoulu, Makawao
50-Ma-B17-001
50-50-10-1046
90Alae, Makawao
50-Ma-B17-002
50-50-11-1239
90Alae, Makawao
50-Ma-B17-003
50-50-11-1240
50-Ma-B17-004
50-50-10-1241
90Alae, Makawao
50-Ma-B17-005
50-50-10-1242
90Alae, Makawao
50-Ma-B18-001
50-50-11-1240
90Waiakoa, Makawao
50-Ma-B18-002
50-50-10-1048
90Waiakoa, Makawao
50-Ma-B18-003
50-50-10-1049
Alae 3, Alae 4, Waiakoa, Makawao
50-Ma-B19-001
50-50-10-1050
90Kealahou 3, 4
50-Ma-B19-002
50-50-10-1051
90Kealahou 3, 4
50-Ma-B19-003
50-50-10-1229
90Kealahou
50-Ma-B19-004
50-50-11-1233
50-Ha-F05-019
?
Kehena 1 and Kipi, N. Kohala
50-Ha-F05-020
?
Kehena 1 and Kipi, N. Kohala
50-Ha-F05-021
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-022
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-023
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-024
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-025
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-026
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-027
?
Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-028
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-029
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-030
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-031
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-032
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-033
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-034
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-035
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-036
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-037
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-038
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-039
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-040
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-041
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F05-042
?
227Kehena 2, N. Kohala
50-Ha-F06-001
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-002
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-003
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-004
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-005
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-006
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-007
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-008
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-009
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-010
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-011
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-012
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-013
?
Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-014
?
Makeanehu, N. Kohala
50-Ha-F06-015
?
Makeanehu, N. Kohala
50-Ha-F06-016
?
Makeanehu, N. Kohala
50-Ha-F06-017
?
Makeanehu, N. Kohala
50-Ha-F06-018
?
Makeanehu, N. Kohala
50-Ha-F06-019
?
227Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-020
?
227Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-021
?
227Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-022
?
227Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-023
?
227Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-024
?
227Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F06-025
?
227Kaupalaoa, N. Kohala
50-Ha-F07-001
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-002
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-003
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-004
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-005
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-006
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-007
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-008
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-009
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-010
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-011
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-012
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-013
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-014
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-015
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-016
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-017
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-018
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-019
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-020
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-021
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-022
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-023
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-024
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-025
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-026
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-027
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-028
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-029
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-030
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-031
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-032
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-033
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-034
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-035
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-036
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-037
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-038
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-039
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-040
?
Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-067
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-068
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-069
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-070
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-071
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-072
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-073
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-074
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-099
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-100
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-101
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-102
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-103
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-104
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-105
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-106
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-107
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-108
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-109
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-110
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-111
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-112
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-113
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-114
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-115
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-116
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-117
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-118
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-119
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-120
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-121
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-122
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-275
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-276
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-277
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-278
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-279
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-280
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-281
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-282
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-G29-005
50-10-21-5009
165Kaohe
50-Ha-G29-006
50-10-30-5007
165Kaohe
50-Ha-G29-007
50-10-39-5010
165Kaohe
50-Ha-H01-001
?
Humuula
50-Ha-H02-001
?
Haakoa, Waipunalei, N. Hilo
50-Ha-H03-001
?
Laupahoehoe, N. Hilo
50-Ha-H03-002
?
Laupahoehoe, N. Hilo
50-Ha-H03-003
?
Laupahoehoe, N. Hilo
50-Ha-H03-004
?
Laupahoehoe, N. Hilo
50-Ha-H13-001
?
Makahanaloa, (Pepeekeo), S. Hilo
50-Ha-H14-001
?
Onomea, S. Hilo
50-Ma-A27-019
50-50-16-528/147 (DUPLICATE OF Ma-A27-147)
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A27-020
50-50-16-528/148 (DUPLICATE OF A27-148)
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A27-141
50-50-16-528 (SEE A27-1, A27-14, AND A27-17)
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A27-147
50-50-16-528 (DUPLICATE OF A27-19)
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A27-148
50-50-16-528 (DUPLICATE OF Ma-A27-20)
90Kahuai to Kepio
50-Ma-A28-001
50-50-16-1147
90Naholoku
50-Ma-A28-002
50-50-15-572 (ALSO SEE A28-2)
90Paapaka Kai through Naholoku
50-Ma-A28-003
50-50-16-1489 (SEE Ma-A29-14)
50-Ma-A35-179
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-180
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-181
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-182
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-183
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-184
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-185
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-186
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-187
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ha-F07-123
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-124
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-125
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-126
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-127
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-128
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-129
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-130
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-131
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-132
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-133
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-134
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-135
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-136
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-137
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-138
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-139
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-140
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-141
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-142
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-143
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-144
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-145
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-146
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-147
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-148
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-149
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-150
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-151
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-152
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-153
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-154
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-155
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-156
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-157
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-158
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-159
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-160
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-161
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-162
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-163
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-164
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-165
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-166
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-167
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-168
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-169
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-170
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-171
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-172
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-173
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-174
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-175
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-176
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-177
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-178
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-179
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-180
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-181
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-182
?
227Kaiholena, NN. Kohala
50-Ha-F07-183
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-184
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-185
?
227Kaiholena
50-Ha-F07-186
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-187
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-188
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-189
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-190
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-191
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-192
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-193
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-194
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-195
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-196
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-197
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-198
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-199
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-200
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-201
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-202
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-203
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-204
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-205
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-206
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-207
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-208
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-209
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-210
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-211
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-212
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-213
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-214
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-215
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-216
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-217
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-218
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-219
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-220
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-221
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-222
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-223
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-224
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-225
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-226
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-227
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-228
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-229
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-230
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-231
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-232
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-233
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-234
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-235
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-236
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-237
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-238
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-239
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-240
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-241
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-242
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-243
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-244
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-245
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-246
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-247
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-248
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-249
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-250
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-251
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-252
?
227Kaiholena, NN. Kohala
50-Ha-F07-253
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-254
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-255
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-256
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-257
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-258
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-259
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-260
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-261
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-262
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-263
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-264
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-265
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-266
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-267
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-268
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-269
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-270
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-271
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-272
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-273
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-274
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-283
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ha-F07-284
?
227Kaiholena, N. Kohala
50-Ma-A35-515
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-516
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-517
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-518
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-519
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-520
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-521
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-522
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-523
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-524
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-525
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-526
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-527
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-528
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-529
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-530
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-531
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-532
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-533
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-534
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-535
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-536
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-537
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-538
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu,Kahikinui
50-Ma-A35-539
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-540
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-541
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-542
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-543
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-544
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-545
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-546
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-547
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-548
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-549
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-550
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-551
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-552
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-553
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-554
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-555
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-556
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-557
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-558
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-559
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-560
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-561
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-562
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-563
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-564
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-565
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-566
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-567
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-568
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-569
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-570
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-571
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-572
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-573
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-574
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-575
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-576
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-577
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-578
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-579
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-580
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-581
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-582
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-583
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-584
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-585
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-586
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-587
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-588
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-589
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-590
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-591
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-592
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-593
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-594
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-595
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-596
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-597
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-598
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-599
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-600
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-601
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-602
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-603
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-604
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-605
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-606
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-607
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-608
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-609
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-610
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-611
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-612
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-613
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-614
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-615
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-616
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-617
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-618
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-619
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-620
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-621
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-622
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-623
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-624
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-625
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-626
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A36-001
50-50-15-179
90Alena
50-Ma-A36-002
50-50-15-1164-180 (DUPLICATE OF A37-16)
90Lualailua
50-Ma-A36-003
50-50-15-1170-181
90Alena - Kipapa ?
50-Ma-A36-004
50-50-15-178 (SAME AS A35-1)
90Alena - Kipapa ?
50-Ma-A37-001
50-50-15-1157
90Alena - Lualailua
50-Ma-A37-002
50-50-15-1158
90Lualailua
50-Ma-A37-003
50-50-15-183
90Lualailua
50-Ma-A37-004
50-50-15-1164 (Previous # 1159)
90Lualailua
50-Ma-A37-005
50-50-15-1160 (Old A37-5, petroglyphs, now A37-10)
90Lualailua
50-Ma-A37-006
50-50-15-1164-184
90Lualailua
50-Ma-A37-007
50-50-15-182
90Lualailua
50-Ma-A37-008
50-50-15-186 (WAS A37-101)
90Lualailua
50-Ma-A37-009
50-50-15-1161 (M 9)
85 90Lualailua, Kahikinui
50-Ma-A37-010
50-50-15-1162 (WAS A37-103 AND A37-5)
90Lualailua, Papakea
50-Ma-A37-011
50-50-15-1163 (WAS A37-102)
90Lualailua
50-Ma-A37-012
50-50-15-185
90Lualailua
50-Ma-A37-013
50-50-15-1164
90Lualailua
50-Ma-A37-014
50-50-15-1165
90Lualailua
50-Ma-A37-015
50-50-15-1389 (SAME AS A37-1)
90Lualailua
50-Ma-A37-016
50-50-15-1164-180 (DUPLICATE OF A36-2)
90Lualailua
50-Ma-A38-001
50-50-15-1167
90Auwahi
50-Ma-A38-002
50-50-15-1168
90Auwahi
50-Ma-A38-003
50-50-14-1472 (Area goes into Makawao Quad, also)
90Auwahi
50-Ma-A39-001
?
Kahikinui, Haleakala National Park
50-Ma-A39-002
?
Kahikinui, Haleakala National Park
50-Ma-A39-003
?
Kahikinui, Haleakala National Park
50-Ma-A39-004
?
Kahikinui, Haleakala National Park
50-Ma-A39-005
?
Kahikinui, Haleakala National Park.
50-Ma-A39-006
?
Kahikinui, Haleakala National Park
50-Ma-A39-007
?
Kahikinui, Haleakala National Park
50-Ma-A39-008
?
Kahikinui, Haleakala National Park
50-Ma-A39-009
?
Kahikinui, Haleakala National Park
50-Ma-A39-010
?
Kahikinui, Haleakala National Park
50-Ma-A39-011
?
Kahikinui, Haleakala National Park
50-Ma-A39-012
?
Kahikinui, Haleakala National Park
50-Ma-A39-013
?
Kahikinui? Haleakala National Park
50-Ma-A39-014
?
Kahikinui, Haleakala National Park
50-Ma-B01-001
50-50-14-1002
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-002
50-50-14-1002
50-Ma-B01-003
50-50-14-1002
50-Ma-B01-004
50-50-14-1002
50-Ma-B01-005
50-50-14-1002
50-Ma-B01-006
50-50-14-1002
50-Ma-B01-007
50-50-14-1002
50-Ma-B01-008
50-50-14-1002
50-Ma-B01-009
50-50-14-1002
50-Ma-B01-010
50-50-14-1002
50-Ma-B01-011
50-50-14-1002
50-Ma-B01-012
50-50-14-1002
50-Ma-B01-013
50-50-14-1002
50-Ma-B01-014
50-50-14-1002
50-Ma-B01-015
50-50-14-1002
50-Ma-B01-016
50-50-14-1002
50-Ma-B01-017
50-50-14-1002
50-Ma-B01-018
50-50-14-1002
50-Ma-B01-019
50-50-14-1002
50-Ma-B01-020
50-50-14-1002
50-Ma-B01-021
50-50-14-1002
50-Ma-B01-022
50-50-14-1002
50-Ma-B01-023
50-50-14-188
90Kanaio, Houaula, Makawao
50-Ma-B01-024
50-50-14-189
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-025
50-50-14-190
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-026
50-50-14-191
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-027
50-50-14-192
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-028
50-50-14-1003
90Kanaio, Makaio
50-Ma-B01-029
50-50-14-1004
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-030
50-50-14-1005
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-031
50-50-14-1006
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-032
50-50-14-1234
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-033
50-50-14-1235
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-034
50-50-14-1236
Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-035
50-50-14-1237 ? (This number may have been re-assigned.)
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-036
50-50-14-1002-INCLUDED IN MA B1-22 AS A SUPPLEMENTARY FEATURE
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-037
50-50-14-1002 (INCLUDED IN MA-B1-22 AS A SUPPLEMENTARY SITE.)
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-038
50-50-14-1002(INCLUDED IN MA-B1-22 AS A SUPPLEMENTARY FEATURE)
90Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-039
50-50-14-1481
Kanaio, Makawao
50-Ma-B01-040
50-50-14-1001
Kanaio, Makawao
50-Ma-B02-001
50-50-14-1238 (M 8)
85Kalo'i, Honuaula, Makawao
50-Ma-B02-002
50-50-14-1238 (M 6)
85Kalo'i, Makawao
50-Ma-B02-003
50-50-14-1009
85Kaunauhane, Makawao
50-Ma-B02-004
50-50-14-1238
90Kaloi, Makawao
50-Ma-B02-005
50-50-14-1280/193 (Also see B2-9)
90Kaloi, Makawao
50-Ma-B02-006
50-50-14-1238
90Kaloi, Makawao
50-Ma-B02-007
50-50-14-1238
90Kaloi, Makawao
50-Ma-B02-008
50-50-14-1238
90Kaloi, Makawao
50-Ma-B02-009
50-50-14-1280
90Kaloi, Makawao
50-Ma-B02-010
?
Kaloi, Makawao
50-Ma-B03-001
50-50-14-1385
90Kalihi, Kualapa, Papaka-kai, Makawao
50-Ma-B03-002
50-50-15-572 (ALSO SEE MA-A28-2)
90Paapaka Kai through Naholoku
50-Ma-B04-001
50-50-14-1385-194 (ALSO SEE B3-1)
90Kalihi, Makawao
50-Ma-B04-002
50-50-14-1385 (ALSO SEE B3-1)
90Kalihi, Makawao
50-Ma-B04-003
50-50-14-1385 (ALSO SEE B3-1)
90Keoneoio, Papaka/Kalihi, Makawao
50-Ma-B04-004
50-50-14-1016
90Kalihi, Makawao
50-Ma-B04-005
50-50-14-1017
90Kalihi, Makawao
50-Ma-B04-006
50-50-14-1385
90Kalihi, Makawao
50-Ma-B05-001
50-50-14-1385 (ALSO SEE B3-1)
90Kualapa, Makawao
50-Ma-B06-001
50-50-14-195
90Kanahena, Makawao
50-Ma-B06-002
50-50-14-1000; 50-50-14-1018 (SITES B6-2 THROUGH 9)
54 90Maonakala, Kanahena, Makawao
50-Ma-B06-003
50-50-14-1000; 50-50-14-1018 (SITES B6-2 THROUGH 9)
54 90Maonakala, Kanahena, Makawao
50-Ma-B06-004
50-50-14-1000; 50-50-14-1018 (SITES B6-2 THROUGH 9)
54 90Maonakala, Kanahena, Makawao
50-Ma-B06-005
50-50-14-1000; 50-50-14-1018 (SITES B6-2 THROUGH 9)
54 90Maonakala, Kanahena, Makawao
50-Ma-B06-006
50-50-14-1000; 50-50-14-1018 (SITES B6-2 THROUGH 9)
54 90Maonakala, Kanahena, Makawao
50-Ma-B06-007
50-50-14-1000; 50-50-14-1018 (SITES B6-2 THROUGH 9)
54 90Maonakala, Kanahena, Makawao
50-Ma-B06-008
50-50-14-1000; 50-50-14-1018 (SITES B6-2 THROUGH 9)
54 90Maonakala, Kanahena, Makawao
50-Ma-B06-009
50-50-14-1000; 50-50-14-1018 (SITES B6-2 THROUGH 9)
54 90Maonakala, Kanahena, Makawao
50-Ma-B07-001
50-50-14-1019
90Moomuku, Makawao
50-Ma-B07-002
50-50-14-2555
92 432Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-003
?
92Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-004
?
92Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-005
?
92Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-006
50-50-14-2556
92 432Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-007
?
92Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-008
?
92Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-009
?
92Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-010
?
92Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-011
?
92Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-012
?
92Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-013
?
92Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-014
?
92Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B07-015
?
92Mooloa, Makena, Makawao
50-Ma-B08-001
50-50-14-196
90 236Kaeo, Makawao
50-Ma-B08-002
50-50-14-1266
90 92Kaeo, Makena, Makawao
50-Ma-B08-003
50-50-14-1243
90Kaeo, Makena, Makawao
50-Ma-B08-006
?
92Kaeo, Makena, Makawao
50-Ma-B08-007
?
92 192Kaeo, Makena, Makawao
50-Ma-B08-008
?
92Kaeo, Makena, Makawao
50-Ma-B08-009
?
92 192Makena, Makawao
50-Ma-B08-010
50-50-14-1936
92 411 432
50-Ma-B08-011
50-50-14-1941
92 432Makena, Makawao
50-Ma-B08-012
92
50-Ma-B08-013
92
50-Ma-B08-014
?
92 192Makena, Makawao
50-Ma-B08-015
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-016
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-017
?
92
50-Ma-B08-018
92
50-Ma-B08-019
50-50-14-1926
92 432
50-Ma-B08-020
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-021
50-50-14-2570
92 411 432Makena, Makawao
50-Ma-B08-022
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-023
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-024
92
50-Ma-B08-025
92
50-Ma-B08-026
92
50-Ma-B08-027
92
50-Ma-B08-028
50-Ma-B08-029
?
92
50-Ma-B08-030
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-031
?
92
50-Ma-B08-032
?
92
50-Ma-B08-033
50-50-14-2571
92 411 432
50-Ma-B08-034
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-035
?
92 192Makena, Makawao
50-Ma-B08-036
?
92 192Makena, Makawao
50-Ma-B08-037
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-038
?
92 192Makena, Makawao
50-Ma-B08-039
?
92 192
50-Ma-B08-040
92
50-Ma-B08-041
?
92 192Makena, Makawao
50-Ma-B08-042
?
92 192
50-Ma-B08-043
92
50-Ma-B08-044
92
50-Ma-B08-045
92
50-Ma-B08-046
92
50-Ma-B08-047
92
50-Ma-B08-048
92
50-Ma-B08-049
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-050
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-051
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-052
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-053
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-054
50-50-14-2572
92 432Makena, Makawao
50-Ma-B08-055
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-056
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-057
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-058
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-059
92
50-Ma-B08-060
92
50-Ma-B08-061
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-062
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-063
?
92
50-Ma-B08-064
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-065
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-066
?
92 192Makena, Makawao
50-Ma-B08-067
?
92 192Makena, Makawao
50-Ma-B08-068
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-069
?
92 192?
50-Ma-B08-070
?
92 192Makena, Makawao
50-Ma-B08-071
92
50-Ma-B08-072
?
92 192Makena, Makawao
50-Ma-B08-073
92
50-Ma-B08-074
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-075
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-076
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B08-077
92
50-Ma-B08-078
?
92Makena, Makawao
50-Ma-B19-005
?
166Papaanui, Makawao
50-Ma-B19-006
?
166Kamehamenui, Makawao
50-Ma-B19-007
?
166Kamehamenui, Makawao
50-Ma-B19-008
?
166Kamehamenui, Makawao
50-Ma-B19-009
?
166Kamehamenui, Makawao
50-Ma-B19-010
?
166Kamehamenui, Makawao
50-Ma-B19-011
?
166Kamehamenui, Makawao
50-Ma-B19-012
?
166Kamehamenui, Makawao
50-Ma-B19-013
?
166Kamehamenui, Makawao
50-Ma-B19-014
?
166Kamehamenui, Makawao
50-Ma-B19-015
?
166Papaanui, Makawao
50-Ma-B19-016
?
166Kamehamenui, Makawao
50-Ma-B19-017
?
166Papaanui, Makawao
50-Ma-B19-018
50-Ma-B20-001
50-50-10-1052
166Kamehame Iki, Makawao
50-Ma-B20-002
50-50-11-1053
Pulehu, Makawao
50-Ma-B20-003
50-50-11-1054
Pulehu, Makawao
50-Ma-B20-004
50-50-10-1055
Pulehu, Makawao
50-Ma-B20-005
?
166Pulehunui, Haleakala National Park
50-Ma-B20-006
?
166Pulehunui, Makawao, Haleakala National Park
50-Ma-B21-001
50-50-11-1056
90Omaopio, Makawao
50-Ma-B21-002
50-50-10-1057
90Omaopio, Makawao
50-Ma-B21-003
50-50-11-1058
50-Ma-B21-004
50-50-11-1059
90Omaopio, Makawao
50-Ma-B21-005
50-50-11-1349
90Omaopio, Makawao
50-Ma-B21-006
50-50-11-1268
90Omaopio, Makawao
50-Ma-B21-007
50-50-11-1267
90Omaopio, Pulehunui, Makawao
50-Ma-B22-001
50-50-11-1060
90Aapueo, Makawao
50-Ma-B22-002
50-50-10-1061
90Aapueo, Kalialinui, Makawao
50-Ma-B22-003
50-50-10-1230
50-Ma-B22-004
50-50-10-1231
90Aapueo, Makawao
50-Ma-B22-005
50-50-05-1264
90Kalialinui, Makawao
50-Ma-B22-006
50-50-11-1275
90Aapueo, Makawao
50-Ma-B22-007
50-50-11-1058
90Kalialinui, Makawao
50-Ma-B22-008
?
117Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-009
?
Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-010
?
Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-011
?
Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-012
?
Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-013
?
Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-014
?
Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-015
?
uncertain, Kalialinui or Kealahou, Haleakala National Park
50-Ma-B22-016
?
117Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-017
?
117Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-018
?
117Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-019
?
117Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-020
?
117Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-021
?
117Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-022
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-023
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-024
?
166Papaanui, Makawao
50-Ma-B22-025
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-026
?
166Kalialinui, Haleakala Mational Park
50-Ma-B22-027
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-028
?
166Kalialinui
50-Ma-B22-029
?
166Kalialinui
50-Ma-B22-030
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-031
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-032
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-033
?
166Kalialinui, Makawao
50-Ma-B22-034
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-035
?
166Kalialinui
50-Ma-B22-036
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-037
?
166Kalialinui, Haleakala National Forest
50-Ma-B22-038
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-039
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-040
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-041
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-042
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-043
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-044
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-045
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-046
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-047
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-048
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-049
?
166Kalialinui, Haleakala National Park
50-Ma-B22-050
?
166Kalialinui, Pulehunui, Kamehamenui/ Papaanui, Haleakala National Park
50-Ma-A35-238
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-239
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-240
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-241
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-B10-015
?
93Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-016
50-50-14-2688
94 436Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-017
50-50-14-2689
94 436Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-018
50-50-14-2690
94 436Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-019
50-50-14-2617; 50-50-14-2691
94 432 436Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-020
50-50-14-2692
94 436Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-021
50-50-14-2693
94 436Keauhou, Makawao
50-Ma-B10-022
50-50-14-2694
94 436Keauhou, Makawao
50-Mo-A01-312
5-315
13 14
50-Mo-A01-313
5-315
13 14
50-Mo-A01-314
5-315
13 14
50-Mo-A01-315
5-315
13 14
50-Mo-A01-316
5-315
13 14
50-Mo-A01-317
5-315
13 14
50-Mo-A01-318
5-315
13 14
50-Mo-A01-319
5-315
13 14
50-Mo-A01-320
5-315
13 14
50-Mo-A01-321
5-315
13 14
50-Mo-A01-322
5-315
13 14
50-Mo-A01-323
5-315
13 14
50-Mo-A01-324
5-315
13 14
50-Mo-A01-325
5-315
13 14
50-Mo-A01-326
5-315
13 14
50-Mo-A01-327
5-315
13 14
50-Mo-A01-328
5-315
13 14
50-Mo-A01-329
5-315
13 14
50-Mo-A01-330
5-315
13 14
50-Mo-A01-331
5-315
13 14
50-Mo-A01-332
5-315
13 14
50-Mo-A01-333
5-315
13 14
50-Mo-A01-334
5-315
13 14
50-Mo-A01-335
5-315
13 14
50-Mo-A01-336
5-315
13 14
50-Mo-A01-337
5-315
13 14
50-Mo-A01-338
5-315
13 14
50-Mo-A01-339
5-315
13 14
50-Mo-A01-340
5-315
13 14
50-Mo-A01-341
5-315
13 14
50-Mo-A01-342
5-315
13 14
50-Mo-A01-343
5-315
13 14
50-Mo-A01-344
5-315
13 14
50-Mo-A01-345
5-315
13 14
50-Mo-A01-346
5-315
13 14
50-Mo-A01-347
5-315
13 14
50-Mo-A01-348
5-315
13 14
50-Mo-A01-349
5-315
13 14
50-Mo-A01-350
5-315
13 14
50-Mo-A01-351
5-315
13 14
50-Mo-A01-352
5-315
13 14
50-Mo-A01-353
5-315
13 14
50-Mo-A01-354
5-315
13 14
50-Mo-A01-355
5-315
13 14
50-Mo-A01-356
5-315
13 14
50-Mo-A01-357
5-315
13 14
50-Mo-A01-358
5-315
13 14
50-Mo-A01-359
5-315
13 14
50-Mo-A01-360
5-315
13 14
50-Mo-A01-361
5-315
13 14
50-Mo-A01-362
5-315
13 14
50-Mo-A01-363
5-315
13 14
50-Mo-A01-364
5-315
13 14
50-Mo-A01-365
5-315
13 14
50-Mo-A01-366
5-315
13 14
50-Mo-A01-367
5-315
13 14
50-Mo-A01-368
5-315
13 14
50-Mo-A01-369
5-315
13 14
50-Mo-A01-370
5-315
13 14
50-Mo-A01-371
5-315
13 14
50-Mo-A01-372
5-315
13 14
50-Mo-A01-373
5-315
13 14
50-Mo-A01-374
5-315
13 14
50-Mo-A01-375
5-315
13 14
50-Mo-A01-376
5-315
13 14
50-Mo-A01-377
5-315
13 14
50-Mo-A01-378
5-315
13 14
50-Mo-A01-379
5-315
13 14
50-Mo-A01-380
5-315
13 14
50-Mo-A01-381
5-315
13 14
50-Mo-A01-382
5-315
13 14
50-Mo-A01-383
5-315
13 14
50-Mo-A01-384
5-315
13 14
50-Mo-A01-385
5-315
13 14
50-Mo-A01-386
5-315
13 14
50-Mo-A01-387
5-315
13 14
50-Mo-A01-388
5-315
13 14
50-Mo-A01-389
5-315
13 14
50-Mo-A01-390
5-315
13 14
50-Mo-A01-391
5-315
13 14
50-Mo-A01-392
5-315
13 14
50-Mo-A01-393
5-315
13 14
50-Mo-A01-394
5-315
13 14
50-Mo-A01-395
5-315
13 14
50-Mo-A01-396
5-315
13 14
50-Mo-A01-397
5-315
13 14
50-Mo-A01-398
5-315
13 14
50-Mo-A01-399
5-315
13 14
50-Mo-A01-400
5-315
13 14
50-Mo-A01-401
5-315
13 14
50-Mo-A01-402
5-315
13 14
50-Mo-A01-403
5-315
13 14
50-Mo-A01-404
5-315
13 14
50-Mo-A01-405
5-315
13 14
50-Mo-A01-406
5-315
13 14
50-Mo-A01-407
5-315
13 14
50-Mo-A01-408
5-315
13 14
50-Mo-A01-409
5-315
13 14
50-Mo-A01-410
5-315
13 14
50-Mo-A01-411
5-315
13 14
50-Mo-A01-412
5-315
13 14
50-Mo-A01-413
5-315
13 14
50-Mo-A01-414
5-315
13 14
50-Mo-A01-415
5-315
13 14
50-Mo-A01-416
5-315
13 14
50-Mo-A01-417
5-315
13 14
50-Mo-A01-418
5-315
13 14
50-Mo-A01-419
5-315
13 14
50-Mo-A01-420
5-315
13 14
50-Mo-A01-421
5-315
13 14
50-Ma-A35-242
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-243
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-244
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-245
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-246
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-247
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-248
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-249
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-250
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-251
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-252
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-253
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-254
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-255
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-256
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-257
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-258
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-259
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-260
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-261
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-262
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-263
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-264
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-265
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-266
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-267
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-268
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-269
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-270
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-271
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-272
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-273
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-274
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-275
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-276
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-277
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-278
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-279
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-280
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-281
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-282
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-283
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-284
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-285
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-286
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-287
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-288
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-289
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-290
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-291
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-292
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu
50-Ma-A35-293
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu
50-Ma-A35-294
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui, Kahikinui
50-Ma-A35-295
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-296
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-297
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-298
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-299
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-300
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-301
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-302
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-303
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-304
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-305
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-306
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-307
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-308
50-50-15-1170 (M11)
85 90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-309
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-310
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-311
50-50-15-1170 (M10)
85 90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-312
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-313
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-314
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-315
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-316
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-317
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-318
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-319
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-320
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-321
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-322
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-323
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-324
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-325
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-326
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-327
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-328
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-329
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-330
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-331
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-332
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-333
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-334
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-335
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-336
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-337
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-338
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-339
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-340
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-341
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-342
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-343
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-344
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-345
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-346
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-347
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-348
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-349
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-350
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-351
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-352
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-353
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-354
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-355
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-356
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-357
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-358
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-359
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-360
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-361
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-362
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-363
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-364
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-365
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-366
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-367
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-368
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-369
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-370
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-371
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-372
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-373
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-374
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu4, Kahikinui
50-Ma-A35-375
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-376
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-377
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-378
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-379
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-380
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-381
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-382
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-383
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-384
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-385
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-386
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-387
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-388
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-389
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-390
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-391
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-392
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-393
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-394
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu
50-Ma-A35-395
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-396
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-397
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-398
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-399
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-400
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-401
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-402
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-403
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-404
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-405
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-406
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-407
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-408
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-409
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-410
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-411
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-412
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-413
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-414
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-415
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-416
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-417
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-418
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-500
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-501
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-502
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-503
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-504
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-505
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-506
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-507
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-508
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-509
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-510
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-511
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-512
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-513
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ma-A35-514
50-50-15-1170
90Kipapa-Nakaohu, Kahikinui
50-Ha-E03-362
81
50-Ha-E03-363
81
50-Ha-E03-364
81
50-Ha-E03-365
81
50-Ha-E03-366
81
50-Ha-E03-367
81
50-Ha-E03-368
81
50-Ha-E03-369
81
50-Ha-E03-370
81
50-Ha-E03-371
81
50-Ha-E03-372
81
50-Ha-E03-373
81
50-Ha-E03-374
81
50-Ha-E03-375
81
50-Ha-E06-060
81
50-Ha-E06-061
81
50-Ha-E06-062
81
50-Ha-E06-063
81
50-Ha-E06-064
81
50-Ha-E06-065
81
50-Ha-E06-066
81
50-Ha-E06-069
81
50-Ha-E06-070
81
50-Ha-E06-071
81
50-Ha-E06-073
81
50-Ha-E06-074
81
50-Ha-E06-075
81
50-Ha-E06-076
81
50-Ha-E06-077
81
50-Ha-E06-078
81
50-Ha-E06-079
81
50-Ha-E06-080
81
50-Ha-E06-081
81
50-Ha-E06-082
81
50-Ha-E06-083
81
50-Ha-E06-084
81
50-Ha-E06-086
81
50-Ha-E06-087
81
50-Ha-E06-088
81
50-Ha-E06-090
81
50-Ha-E06-091
81
50-Ha-E06-092
81
50-Ha-E06-093
81
50-Ha-E06-094
81
50-Ha-E06-095
81
50-Ha-E06-096
81
50-Ha-E06-097
81
50-Ha-E06-098
81
50-Ha-E06-099
81
50-Ha-E06-100
81
50-Ha-E06-101
81
50-Ha-E06-102
81
50-Ha-E03-076
81
50-Ha-E03-077
81
50-Ha-E03-078
81
50-Ha-E03-079
81
50-Ha-E03-080
81
50-Ha-E03-081
81
50-Ha-E03-082
81
50-Ha-E03-083
81
50-Ha-E03-084
81
50-Ha-E03-085
81
50-Ha-E03-086
81
50-Ha-E03-087
81
50-Ha-E03-088
81
50-Ha-E03-089
81
50-Ha-E03-090
81
50-Ha-E03-091
81
50-Ha-E03-092
81
50-Ha-E03-093
81
50-Ha-E03-094
81
50-Ha-E03-095
81
50-Ha-E03-096
81
50-Ha-E03-097
81
50-Ha-E03-098
81
50-Ha-E03-099
81
50-Ha-E03-100
81
50-Ha-E03-101